Se hva nivået er for typiske ferieutgifter i europeiske land med Smarte Pengers Ferieindeks.

Norge har det høyeste nivået på typiske ferieutgifter. Norge er opp mot tre gange dyrere enn de aller dyreste ferielandene. I forhold til til nordiske land ligger Norge omtrent 25 prosent over.

Statistikken er hentet fra Eurostat og inkluderer en rekke land i Europa.

I indeksen for ferieutgifter har vi vektet «Mat og drikke» med 40 prosent, «Alkoholholdig drikke» med 20 prosent, og «Hotell og restaurant» med 40 prosent. Her kan du se oversikten for en rekke andre kategorier.

Disse kategoriene er med i oversikten:

  • Mat og ikke-alkoholdige drikkevarer: brød og korn, kjøtt, fisk, melk, ost, egg, oljer og fett, frukt, grønnsaker, poteter, annen mat, alkoholfrie drikkevarer.
  • Alkohol og tobakk: brennevin, vin, øl.
  • Restaurant og hotell: restauranter, kafeer, puber, barer, kantiner, hoteller, vandrehjem.

Feriekostnadskalkulator

Regn selv ut forskjellene med feriekostnadskalkulatoren. Her kan du legge inn hva du vil bruke per dag i de enkelte kategoriene, og se hva kostnadsnivået blir i de forskjellige landene.

Nivået i de forskjellige landene

Norge har en indeksverdi på 173 og ligger dermed nederst på listen. De nest dyreste landene er Island og Sveits som ligger 9 prosent over Norge.

Nord-Makedonia er det aller billigste ferielandet ut fra denne indeksen. Norge er nesten 3 ganger dyrere enn dette landet. Eller sagt på en annen måte, prisnivået i Nord-Makedonia er 33 prosent av det i Norge.

Romania er det nest billigste ferielandet foran Bulgaria og Bosnia. Et stort ferieland som Tyrkia er også svært billig med et prisnivå på under 40 prosent av det i Norge.

I det hele tatt er Balkan og områdene rundt gjennomgående billigst.

Gjennomsnittet av EU har en indeksverdi på 100.

Land Indeks Dyrere i Norge
Nord-Makedonia 58 2,98
Romania 62 2,77
Bulgaria 67 2,58
Bosnia-Hercegovina 67 2,57
Tyrkia 68 2,55
Ungarn 69 2,51
Serbia 71 2,42
Albania 73 2,36
Polen 75 2,32
Montenegro 76 2,29
Tsjekkia 77 2,24
Litauen 82 2,10
Portugal 90 1,93
Kroatia 90 1,93
Spania 92 1,88
Slovakia 92 1,88
Slovenia 93 1,86
Latvia 95 1,82
Kypros 98 1,76
Estland 99 1,75
Tyskland 100 1,73
Hellas 103 1,67
Storbritannia 105 1,65
Malta 105 1,65
Nederland 105 1,64
Italia 105 1,64
Frankrike 115 1,51
Belgia 117 1,48
Østerrike 118 1,46
Luxembourg 121 1,43
Irland 133 1,30
Sverige 137 1,26
Danmark 139 1,25
Finland 139 1,25
Island 159 1,09
Sveits 159 1,09
Norge 173 1,00

Kilde Eurostat

 

Se også:

Les mer om prisnivået i europeiske land

Andre reisekalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.