Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Se hva nivået er for typiske ferieutgifter i europeiske land med Smarte Pengers Ferieindeks.

Norge har det nest høyeste nivået på typiske ferieutgifter. Norge er opp mot tre ganger dyrere enn de aller billigste ferielandene. I forhold til nordiske land ligger Norge omtrent 25 prosent over.

Statistikken er hentet fra Eurostat, og inkluderer en rekke land i Europa.

I indeksen for ferieutgifter har vi vektet «Mat og drikke» med 40 prosent, «Alkoholholdig drikke» med 20 prosent, og «Hotell og restaurant» med 40 prosent. Her kan du se oversikten for en rekke andre kategorier.

Disse kategoriene er med i oversikten:

  • Mat og ikke-alkoholdige drikkevarer: brød og korn, kjøtt, fisk, melk, ost, egg, oljer og fett, frukt, grønnsaker, poteter, annen mat, alkoholfrie drikkevarer.
  • Alkoholholdig drikkevarer: brennevin, vin, øl.
  • Restaurant og hotell: restauranter, kafeer, puber, barer, kantiner, hoteller, vandrehjem.

Feriekostnadskalkulator

Regn selv ut forskjellene med feriekostnadskalkulatoren. Her kan du legge inn hva du vil bruke per dag i de enkelte kategoriene, og se hva kostnadsnivået blir i de forskjellige landene.

Nivået i de forskjellige landene

Norge har en indeksverdi på 179 og ligger nest nederst på listen. Island har så godt som den samme indeksverdien med 178.

Nord-Makedonia er det aller billigste ferielandet ut fra denne indeksen. Norge er nesten 3 ganger dyrere enn dette landet. Eller sagt på en annen måte, prisnivået i Nord-Makedonia er 30 prosent av det i Norge.

Bulgaria er det nest billigste ferielandet foran Romania og Bosnia. Et stort ferieland som Tyrkia er også svært billig med et prisnivå på rundt 40 prosent av det i Norge.

I det hele tatt er Balkan og områdene rundt gjennomgående billigst.

Gjennomsnittet av EU har en indeksverdi på 100.

Land Indeks Dyrere i Norge
Nord-Makedonia 60 2,97
Romania 67 2,67
Bulgaria 69 2,60
Bosnia-Hercegovina 72 2,47
Tyrkia 75 2,38
Ungarn 76 2,36
Albania 76 2,35
Serbia 78 2,29
Polen 79 2,27
Montenegro 80 2,23
Tsjekkia 83 2,15
Litauen 88 2,04
Portugal 93 1,92
Slovakia 93 1,92
Spania 94 1,91
Kroatia 95 1,88
Slovenia 96 1,87
Latvia 99 1,80
Tyskland 101 1,76
Italia 102 1,76
Estland 103 1,73
Nederland 103 1,73
Kypros 103 1,73
Østerrike 106 1,68
Hellas 108 1,66
Malta 108 1,66
Frankrike 113 1,59
Belgia 115 1,55
Luxembourg 121 1,47
Sverige 135 1,33
Danmark 139 1,29
Irland 140 1,28
Finland 142 1,25
Sveits 160 1,11
Island 178 1,00
Norge 179 1,00

Kilde Eurostat

 

Se også:

Les mer om prisnivået i europeiske land

Andre reisekalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.