Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du er registrert som en dårlig betaler hvis du har en betalingsanmerkning.

Hvis du ikke gjør opp for deg vil du etter hvert få en betalingsanmerkning. Men det tar lang tid fra kravet skulle vært betalt til du får en anmerkning. Før du har fått en betalingsanmerkning vil det ha påløpt store kostnader. Du kan se hvor mye kravet vokser med i inkassokalkulatoren.

Betalingsanmerkningen kan komme fra en inkassosak, dom, lønnstrekk, utlegg ol. Den kan oversendes kredittopplysningsbyråer for registrering 30 dager etter rettslig skritt.

Du vil få et varsel fra kredittopplysningsbyrået. Når betalingsanmerkningen blir rapportert, vil den ikke vises før det har gått 30 dager.

Det er ikke lov å registrere omtvistede krav. Et slikt krav må i så fall bringes inn for mekling eller for domstolene for å få en avklaring.

Les mer om inkasso.

Slik slettes en betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning slettes hvis kravet blir oppgjort.

Hvis ikke saken blir oppgjort, vil anmerkningen stå oppført i 4 år fra registreringsdato.

Konsekvensen av en betalingsanmerkning

Har du en betalingsanmerkning vil du ikke få lån. Dette gjelder både boliglån, boliglån og forbrukslån. Også kredittkort vil du ikke kunne få. Du kan også bli nektet å kjøpe forsikring, strømavtaler, og mobilabonnement. I en del stillinger er det også vanlig å kredittsjekke søkerne.

Har du en betalingsanmerkning vil det altså kunne få alvorlige konsekvenser.

 

Se også:

Guide til inkasso

Betalingsproblemer

Hvordan rydde opp i økonomien

Utleggstrekk i lønn og trygd

Kredittsperre

Betal disse regningene først

Kredittscore

Kalkulatorer:

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.