Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fly er billig. Derfor sparer du penger på å fly fremfor å kjøre bil til Syd-Europa.

Bil er dyrt - enten man skal kjøre Oslo-Trondheim eller til Syd-Europa. Utgifter til ferge, bensin og bomstasjoner er langt fra eneste bilkostnad. Du må påregne en bilkostnad på nesten 2 kroner per kilometer, pluss bompenger og ferge, ifølge Smarte Pengers beregninger.

De 20 kronene er marginalkostnaden ved bilbruk, dvs alle de faste kostnadene som ikke lar seg påvirke av bruken (rentekostnad, aldersrelatert verdifall, etc) er holdt utenfor. Marginalkostnadens største post er service og reparasjoner. Det er kostnader som fremskyndes når bilen brukes.

De 20 kronene gjelder for en stor bil. For mange bilmodeller er kostnaden noe lavere. Benytt Smarte Pengers nye kalkulator for å finne det eksakte regnestykket for din reise.

KALKULATOR: Finn billigst reisemåte, bil eller fly?

Bil dyrere enn fly nesten uansett

Smarte Penger har regnet på å bruke bilen til Sør-Europa versus å fly. Nesten uansett hvordan vi vrir og vender på forutsetningene, blir ikke bilen billigere enn å fly. Flybillettene må være ganske dyr før bil er billigst.

Utgangspunktet for regnestykket er korteste vei fra Norge til Middelhavets riviera, dvs Oslo-Nice. Beregningene gjelder altså ikke for en bilferie i kun Tyskland. Vi forutsetter at det benyttes ferge fra Oslo til Kiel. Det er mulig å kjøre via Øresundsbruen, det kan bli både billigere og dyrere enn ferge med utvendig lugar. Se lengre ned i artikkelen.

Jo færre som er i bilen, desto mer sparer man på å fly. Det er logisk siden flybilletten er per person, mens bilkostnaden er om lag den samme uansett hvor mange som er i bilen (med unntak av fergekostnaden).

En familie på to voksne og to barn kommer seg til Nice for 10.470 kroner med fly og diverse utgifter til parkering på Gardermoen (se tabellen under). Bruker familien i stedet bilen fra Oslo, via Kilefergen, til Nice, utgjør de totale kostnadene 15.704 kroner. Bil koster dermed 5.234 kroner mer enn fly. I tillegg er tidsbruken større. Flybillettene til Nice må koste litt under 4.000 kroner stykket før bil blir billigst dersom man er fire i bilen. Er man færre i bilen må flybillettene koste litt over 4.000 kroner stykket.

P=Antall personer.

Oslo-Nice
P Bil og ferge Fly Forskjell i kostnader
1 12 156 3 270 8 886
2 11 206 5 670 5 536
3 14 406 8 070 6 336
4 15 056 10 470 4 586
5 22 792 12 870 9 922
Vi forutsetter lugar med vindu og inkludert frokost. Fly inkluderer parkering på Gardermoen på P4, samt bilkostnader Oslo-Gardermoen. Flybillettene koster 2.400 kr per person inkludert bagasje og setereservasjon.

I beregningene har vi egentlig vært snille med bilistene. Fergen fra Oslo ankommer Kiel kl 10 på morgenen, deretter tar det 15 timer å kjøre til Nice uten pause. Har dere til sammen bare to timers pause underveis er dere fremme klokken tre på natten. De aller fleste velger derfor en overnatting halvveis. Vi har likevel vært snille med bil-regnestykket og holdt den overnattingen utenfor. Inkluderes hotell en natt, blir det økonomiske tapet enda større for den som velger bil.

Slipper leiebil på destinasjonen

Den som kjører til Syden med egen bil, har i det minste en besparelse. Vedkommende behøver ikke leiebil på destinasjonen. Ofte ønsker man å farte omkring noen dager i leiebil. Med egen bil slipper man unna med bare 20 kroner per mil i marginalkostnader. Leiebil er dyrere. I tabellen under har vi tatt godt i og forutsatt at dere benytter leiebil under hele oppholdet. Da sparer du 4.768 kroner på å kunne benytte egen bil fremfor leiebil.

Likevel er det ikke nok til å dekke inn tapet du lider ved å kjøre til Syden med egen bil fremfor å fly (tabellen over).

Besparelse ved bruk av egen bil fremfor leiebil
Oppholdets varighet Kostnad, egen bil Kostnad, leiebil Så mye billigere med egen bil
1 uke 1 120 4 504 3 384
2 uker 2 240 7 008 4 768
3 uker 3 360 9 512 6 152
Tabellen gjelder for bruk av bilen på bestemmelsesstedet, f.eks flyr du til Nice og behøver en leiebil i Nice og omegn. Vi forutsetter 8 kjørte mil per dag. Leier en VW Passat. Drivstoffkostnader tatt med for leiebilen. Bomstasjoner holdt utenfor for begge.
Kilde: Smarte Penger.

Tabellen under viser avstanden i mil for noen destinasjoner fra Kiel og Hirtshals.

Avstander i mil
Fra Kiel, en vei Fra Hirtshals, en vei
Nice 151 mil
193 mil
Paris 99 mil
140 mil
Venezia 143 mil
180 mil
Malaga 277 mil
319 mil
I beregningene over er det Kiel-Nice som er benyttet.
Kilde: Smarte Penger.

I siste liten kan bil være billigst

Vi har lagt til grunn at flybillettene koster 2.400 kroner tur-retur Oslo-Nice. Dersom dere bestiller sent, er billettprisene normalt høyere enn dette. Bestiller dere i siste liten kan flyreisen gjerne koste 4.000 kroner. I så fall blir bilkostnadene bare litt høyere enn å fly.

Kiel-ferge eller Øresundsbroen?

Bilkostnaden Oslo-Nord-Tyskland tur-retur er 4.624 kroner. Av dette utgjør bompenger 814 kroner. Bilturen tar om lag 10 timer uten pause. I utgangspunktet er det billigere enn Kielfergen, i alle fall dersom det er fire i bilen. Men en overnatting er nødvendig og må tillegges kostnadene. Dermed blir bilkostnaden og fergekostnaden nesten lik.

Er det bare to i bilen, blir fergen billigst, men er det fire i bilen blir bil over Øresund billigst.

 

Kalkulatorer:

Finn billigst reisemåte, bil eller fly?
Finner laveste reisekostnad mellom å fly eller kjøre bil.

Fordeling av bilkostnader når flere kjører sammen
Fordeler regningen for bilkostnadene rettferdig mellom alle i bilen.

Bilkostnadskalkulator - nybil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.