Ved flystreik har du en rekke rettigheter.

En streik er en ekstraordinær situasjon, det vil si at flyselskapet ikke er skyld i det. Du har derfor ikke krav på kompensasjon etter de vanlige reglene. Men du har likevel gode rettigheter.

Pengene tilbake, ombooking eller ny reise

Dersom flyavgangen blir forsinket over fem timer, eller kansellert som følge av streiken, har du følgende valgmuligheter:

  • Pengene tilbake
  • Ombooking med annet selskap så raskt som mulig
  • Ny reise, dvs ombooking til en annen dato

Hvis du fortsatt ønsker å fly kan du kreve å få billett på en annen flyvning så snart som mulig, eller på et senere tidspunkt. Reisen skal være av samme kvalitet som den du opprinnelig kjøpte, så kjører du business har du rett på samme standarden. Velger du å få pengene tilbake, skal du få pengene innen sju dager.

Mat og drikke

Passasjerene har krav på mat og drikke, eller overnattingsmuligheter med transport, hvis forsinkelsen på reiseruten blir over to timer eller avgangen blir kansellert. På lengre reiser vil flyselskapet først måtte tilby dette overfor passasjerene ved forsinkelser over tre eller fire timer avhengig av reisens lengde.

En streik kan fort bli avblåst. Har du ikke fått beskjed om at flyet ditt er innstilt bør du møte opp på flyplassen som vanlig.

Klage

Får du ikke det du har krav på må du klage til flyselskapet. Fører ikke din klage fram må du klage der forsinkelsen eller kanselleringen skjedde. Har hendelsen skjedd i Norge går du til Transportklagenemnda. Strander du på en flyplass i Europa må klagen i utgangspunktet behandles der. Du får mer informasjon om hvor du skal henvende deg hos Forbruker Europa som hjelper deg når du har kjøpt en vare eller tjeneste i EØS-området.

 

Les mer om flyrettigheter:

Flyforsinkelser - dine rettigheter

Flyinnstillinger - dine rettigheter

Overbooking- nektet ombordstigning

Flyrettighetskalkulator
Her kan du sjekke dine flyrettigheter om flyet er forsinket, innstilt, overbooket, eller det er problemer med bagasjen.

Les mer om flyreiser

Hvis du ikke bruker flybilletten

Bagasjeregler i de enkelte flyselskapene

Bagasjerettigheter på fly

Slik klager du på reiser