Tyrkia er Europas billigste land foran Nord-Makedonia, og Romania.

Det er Eurostats som står for prisnivåundersøkelsen, som er den desidert mest omfattende som finnes med mange varegrupper representert.

Alle land som er med i undersøkelsen får en indeksverdi i forhold til et EU-gjennomsnitt som har indeksverdien 100.

Prisnivået i europeiske land

Totalindeksen består av 12 kategorier. I denne oversikten har vi tatt med hovedindeksen, og de 12 andre indeksene fordelt på 4 tabeller.

Det er med flere land utenfor EU-området blant annet Norge. Totalt er det 37 land med i undersøkelsen.

Tyrkia er det klart billigste landet med en indeksverdi på 32, der Norge har en indeksverdi på 149. Nivået ligger dermed 4,66 ganger høyere i Norge enn i Tyrkia. Deretter følger Nord-Makedonia med en indeksverdi på 46, og Romania på 50. Tett etter er det flere land på 51 (Albania, Bosnia, Bulgaria, og Serbia).

Det er Sveits som er dyrest med en indeks på 180, fulgt av Luxembourg med 153. Norge er det tredje dyreste landet med en indeksverdi på 149.

Ellers kan vi legge merke til at det svenske og danske prisnivået ikke er så langt under det norske med indeksverdier på 139 og 142.

Tabellen under er sortert etter laveste indeksverdi. Kolonnen "Dyrere i Norge" viser hvor mye dyrere Norge er i forholdet til det gjeldende landet.

Land Indeks Dyrere i Norge
Tyrkia 32 4,66
Nord-Makedonia 46 3,24
Romania 50 2,98
Albania 51 2,92
Bosnia-Hercegovina 51 2,92
Bulgaria 51 2,92
Montenegro 51 2,92
Serbia 51 2,92
Polen 55 2,71
Ungarn 58 2,57
Kroatia 65 2,29
Litauen 66 2,26
Tsjekkia 70 2,13
Latvia 72 2,07
Slovakia 80 1,86
Estland 82 1,82
Hellas 83 1,80
Slovenia 86 1,73
Portugal 88 1,69
Malta 89 1,67
Kypros 94 1,59
Spania 96 1,55
Italia 103 1,45
Tyskland 109 1,37
Frankrike 110 1,35
Belgia 117 1,27
Nederland 119 1,25
Østerrike 120 1,24
Storbritannia 124 1,20
Finland 129 1,16
Irland 138 1,08
Sverige 139 1,07
Danmark 142 1,05
Island 147 1,01
Norge 149 1,00
Luxembourg 153 0,97
Sveits 180 0,83

Nivået på enkeltkategoriene

Her er tallene for;

 • Mat og drikke
 • Alkoholholdig drikke
 • Hotell og restaurant.

Listen er alfabetisk sortert.

Albania 83 109 46
Belgia 114 112 122
Bosnia-Hercegovina 75 77 55
Bulgaria 81 81 46
Danmark 129 127 154
Estland 96 119 92
Finland 119 193 131
Frankrike 115 101 121
Hellas 103 137 87
Irland 113 181 129
Island 129 239 148
Italia 109 104 102
Kroatia 94 107 77
Kypros 107 103 87
Latvia 95 115 85
Litauen 84 100 72
Luxembourg 126 107 124
Malta 114 119 89
Montenegro 78 112 55
Nederland 103 104 108
Nord-Makedonia 61 76 46
Norge 151 251 156
Polen 68 87 75
Portugal 98 106 73
Romania 66 74 53
Serbia 80 89 54
Slovakia 97 95 85
Slovenia 98 96 86
Spania 95 89 90
Storbritannia 92 134 103
Sveits 165 129 169
Sverige 121 166 138
Tsjekkia 85 88 64
Tyrkia 57 145 40
Tyskland 102 91 103
Ungarn 80 73 56
Østerrike 125 107 117

Kilde: Eurostat

Her er tallene for:

 • Klær og skotøy
 • Bolig, lys og brensel
 • Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold

Listen er alfabetisk sortert.

Land Klær og skotøy Bolig, lys og brensel Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold
Albania 90 39 86
Belgia 106 122 106
Bosnia-Hercegovina 83 27 65
Bulgaria 76 38 66
Danmark 131 161 125
Estland 109 67 91
Finland 118 135 107
Frankrike 108 120 107
Hellas 97 65 89
Irland 101 178 106
Island 125 130 119
Italia 101 97 100
Kroatia 91 45 86
Kypros 95 74 89
Latvia 105 59 86
Litauen 102 45 85
Luxembourg 110 170 124
Malta 101 60 108
Montenegro 93 34 71
Nederland 106 136 104
Nord-Makedonia 75 37 61
Norge 116 114 116
Polen 84 38 73
Portugal 96 81 95
Romania 84 43 71
Serbia 91 36 73
Slovakia 102 95 86
Slovenia 96 72 97
Spania 92 98 99
Storbritannia 88 164 98
Sveits 123 194 137
Sverige 125 128 119
Tsjekkia 98 72 86
Tyrkia 34 22 47
Tyskland 98 116 104
Ungarn 77 48 72
Østerrike 105 112 112

Kilde: Eurostat

Her er tallene for:

 • Transport (ink bil)
 • Kultur og fritid
 • Helsepleie
Land Transport Kultur og fritid Helsepleie
Albania 67 57 28
Belgia 104 105 119
Bosnia-Hercegovina 70 63 48
Bulgaria 68 65 33
Danmark 132 141 143
Estland 84 89 77
Finland 114 124 148
Frankrike 107 106 100
Hellas 88 87 87
Irland 111 114 166
Island 123 137 195
Italia 100 99 129
Kroatia 82 78 54
Kypros 86 91 99
Latvia 78 86 56
Litauen 78 76 53
Luxembourg 96 118 156
Malta 91 93 82
Montenegro 73 65 34
Nederland 117 106 132
Nord-Makedonia 60 57 32
Norge 140 147 186
Polen 70 63 45
Portugal 95 88 95
Romania 71 64 30
Serbia 76 63 35
Slovakia 81 84 56
Slovenia 86 94 91
Spania 93 94 110
Storbritannia 105 101 142
Sveits 122 152 227
Sverige 129 131 174
Tsjekkia 77 72 47
Tyrkia 59 41 19
Tyskland 105 107 111
Ungarn 73 61 45
Østerrike 109 116 133

 

Her er tallene for:

 • Post- og teletjenester
 • Utdanning
 • Andre varer og tjenester
Land Post- og teletjenester Utdanning Andre varer og tjenester
Albania 108 22 46
Belgia 171 152 111
Bosnia-Hercegovina 94 29 53
Bulgaria 80 40 51
Danmark 104 167 138
Estland 81 79 82
Finland 99 123 133
Frankrike 97 98 105
Hellas 173 57 81
Irland 140 120 133
Island 170 199 150
Italia 81 99 100
Kroatia 106 48 66
Kypros 110 161 88
Latvia 77 58 72
Litauen 74 63 66
Luxembourg 149 383 145
Malta 119 136 83
Montenegro 95 29 53
Nederland 125 133 117
Nord-Makedonia 70 25 45
Norge 180 198 156
Polen 48 48 55
Portugal 118 78 87
Romania 46 38 45
Serbia 74 24 51
Slovakia 105 50 78
Slovenia 107 90 86
Spania 122 90 94
Storbritannia 113 159 115
Sveits 159 269 181
Sverige 137 185 141
Tsjekkia 119 70 66
Tyrkia 52 12 29
Tyskland 120 124 104
Ungarn 89 50 54
Østerrike 101 174 115

Smarte Pengers Ferieindeks

For å spesielt se på prisnivået når du skal på ferie har vi laget en egen Ferieindeks. Grunnlaget for denne er indeksverdier for mat & drikke, alkoholholdige drikkevarer, og hotell & restaurant.

Her kan du lese mer om Smarte Penger Ferieindeks.

 

Se også:

Feriekostnader i europeiske land

Andre reisekalkulatorer:

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.