Tyrkia er Europas billigste land foran Makedonia, Bulgaria, og Albania.

Det er Eurostats som står for prisnivåundersøkelsen, som er den desidert mest omfattende som finnes med mange varegrupper representert.

Smarte Penger har bearbeidet statistikken, oppdatert den med valutakurser og omregnet slik at Norge har en indeksverdi lik 100.

Alle land som er med i undersøkelsen får en indeksverdi i forhold til Norge i alle kategorier. At for eksempel Bulgaria har et indekstall på 48 for mat og drikke betyr at mat du betaler 100 kroner for i Norge, koster 48 kroner i Bulgaria.

Prisnivået i europeiske land

Totalindeksen består av 12 kategorier. I denne oversikten har vi tatt med hovedindeksen, og 6 andre delindekser i to tabeller.

Det er med flere land utenfor EU-området blant annet Norge. Totalt er det 37 land med i undersøkelsen.

Tyrkia har et prisnivå på 25 prosent av Norges, og er det billigste landet. Fulgt av Makedonia med en indeks på 32, og Bulgaria med 35. Norge er her satt til 100 i indeksen.

Det er Sveits som er dyrest med en indeks på 109, fulgt av Norge med 100. Ellers kan vi legge merke til at det danske prisnivået ikke er så langt under det norske med en indeksverdi på 95.

Land Indeks
Tyrkia 25
Makedonia 32
Bulgaria 35
Albania 36
Bosnia 36
Romania 36
Serbia 36
Montenegro 39
Polen 40
Ungarn 43
Litauen 45
Kroatia 47
Slovakia 48
Tsjekkia 50
Latvia 51
Estland 55
Malta 57
Hellas 58
Slovenia 59
Portugal 60
Kypros 61
Spania 64
Italia 70
Tyskland 72
Frankrike 76
Østerrike 76
Belgia 76
Nederland 77
Storbritannia 79
Sverige 80
Finland 85
Irland 88
Luxemburg 88
Island 95
Danmark 95
Norge 100
Sveits 109

Nivået på enkeltkategoriene

Her er tallene for;

  • Mat og drikke
  • Alkoholholdig drikke
  • Hotell og restaurant.

Listen er alfabetisk sortert.

Land Mat og drikke Alkohol drikke Hotell og restaurant
Albania 48 27 26
Belgia 71 47 75
Bosnia 47 24 33
Bulgaria 48 26 30
Danmark 81 51 96
Estland 59 42 55
Finland 75 65 81
Frankrike 72 51 74
Hellas 66 43 52
Irland 75 80 77
Island 82 85 98
Italia 69 43 65
Kroatia 61 35 47
Kypros 68 41 58
Latvia 58 38 52
Litauen 51 35 45
Luxemburg 78 41 71
Makedonia 38 19 29
Malta 70 45 50
Montenegro 49 32 37
Nederland 63 48 72
Norge 100 100 100
Polen 44 32 48
Portugal 62 42 49
Romania 41 31 32
Serbia 48 25 31
Slovakia 59 34 48
Slovenia 61 35 52
Spania 59 38 54
Storbritannia 58 70 66
Sveits 105 57 101
Sverige 71 56 85
Tsjekkia 54 34 40
Tyrkia 37 27 27
Tyskland 64 43 70
Ungarn 54 32 39
Østerrike 78 43 67

Kilde: Eurostat

Her er tallene for:

  • Klær og sko
  • Hjemmeelektronikk
  • Bil ol

Listen er alfabetisk sortert.

Land Klær Hjemme-elektronikk Bil ol
Albania 76 100 60
Belgia 84 95 78
Bosnia 84 96 61
Bulgaria 65 83 63
Danmark 112 94 105
Estland 89 87 63
Finland 96 91 82
Frankrike 88 98 78
Hellas 79 87 68
Irland 86 65 82
Island 103 108 81
Italia 81 93 77
Kroatia 77 99 70
Kypros 79 95 66
Latvia 84 88 63
Litauen 84 87 63
Luxemburg 88 86 75
Makedonia 62 92 35
Malta 85 97 75
Montenegro 77 90 61
Nederland 84 87 92
Norge 100 100 100
Polen 80 81 63
Portugal 84 92 83
Romania 66 85 60
Serbia 76 96 62
Slovakia 83 91 60
Slovenia 81 88 66
Spania 73 89 66
Storbritannia 71 81 73
Sveits 104 86 75
Sverige 98 87 67
Tsjekkia 84 82 65
Tyrkia 33 58 62
Tyskland 80 88 75
Ungarn 68 85 67
Østerrike 84 95 77

Kilde: Eurostat

Smarte Penger Ferieindeks

For å spesielt se på prisnivået når du skal på ferie har vi laget en egen Ferieindeks. Grunnlaget for denne er indeksverdier for mat & drikke, alkoholholdige drikkevarer, og hotell & restaurant.

Her kan du lese mer om Smarte Penger Ferieindeks.

 

Se også:

Feriekostnader i europeiske land

Andre reisekalkulatorer:

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.