Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Reisegarantifondets formål er å sikre kunden som har kjøpt pakkereiser mot tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren.

Kunden er etter loven sikret ved kjøp av pakkereiser dersom arrangøren har stilt garanti i Norge. Fondet betaler tilbake forskudd som kunden har betalt inn når en reise blir avlyst. Ved et reiseavbrudd tilbakebetales den delen av vederlaget som svarer til ikke oppfylt ytelse. Videre dekkes utgifter til opphold og hjemreise dersom hjemreisen er en del av pakketuren.

Arrangøren stiller lovbestemt garanti for sine forpliktelser etter pakkereiselovens garantibestemmelser. Garantiens størrelse avhenger av arrangørens omsetning i høysesongen. Dersom garantien skulle være utilstrekkelig kommer fondets egenkapital til anvendelse.

Ordningen gjelder ikke hvis du tar et rutefly, eller hvis du har kjøpt de enkelte tur-elementene hos forskjellige arrangører.

For at reisen skal komme inn under lov om pakkereiser må minst to elementer være bestilt hos samme reisearrangør. For eksempel fly og hotell.

Arrangøren skal ha fondets logo

Ved markedsføring av pakketurer skal markedsføreren ifølge pakkereiselovens opplyse at garanti er stilt, samt garantistillers navn skal fremgå. Informasjon om at garanti er stilt, kan gis ved å bruke fondets logo eller tekst «Medlem i Reisegarantifondet» i tilknytning til arrangørens navn. Dersom markedsføring skjer av utenlandsk arrangør som har dekning i annet lands garantiordning, skal det opplyses at garanti er stilt i vedkommende lands garantiordning, for eksempel «Medlem i det danske Rejsegarantifonden».

Du kan sjekke hvem som er med i reisegarantiordningen ved å gå inn på RGF.no Alle som står på listen har lovbestemt garanti, og gir deg som kjøper av pakketur sikkerhet som forutsatt i pakkereiseloven. Du har den samme sikkerheten om du skulle kjøpe en tur fra en arrangør på listen gjennom en formidler (reisebyrå).

 

Les mer om reiser:

Rettigheter ved reiser

Guide til pakkereiser

Bagasjerettigheter på fly

Fly - overbooking/nektet ombordstigning

Flyforsinkelse - dine rettigheter

Flyinnstillinger - dine rettigheter

 

Slik klager du på reiser

Hvis du ikke bruker flybilletten

Eksterne nettsider:

Reisegarantifondet
Nettsiden til Reisegarantifondet.

Pakkereiseloven
I denne loven står også reglene om reisegarantifondet.

Reisegarantiforskriften
Se reisegarantiforskriften på Lovdata.