Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: BoligMentoren
Tilbyder: Tryg Forsikring

5 prosent rabatt på alle skadeforsikringer. Denne rabatten kommer i tillegg til standardrabattene på inntil 20 prosent på trygghetsavtalen og 10 prosent rabatt ved nettbestilling.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Det norske maskinistforbund
Tilbyder: Tryg Forsikring

7 prosent rabatt på skadeforsikringer.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Junit
Tilbyder: Tryg Forsikring

5 prosent tilleggsrabatt. Kollektiv innboforsikring.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Kongelig Norsk Båtforbund
Tilbyder: Tryg Forsikring

Norske Sjø forsikring i Tryg gir 30 prosent rabatt på båtforsikring.
Inntil 24 prosent på andre forsikringer.

Standard samlerabatt er opp til 20 prosent i Tryg.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Norges Eiendomsmeglerforbund
Tilbyder: Tryg Forsikring

Opptil 30 prosent i samlerabatt. Standard samlerabatt er opptil 20 prosent rabatt.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Norsk Bobil og Caravan Club
Tilbyder: Codan Forsikring

25 prosent rabatt på bobilforsikring
25 prosent rabatt på camingvognforsikring.
10 prosent rabatt på reiseforsikring.
5 prosent rabatt på øvrige forsikringer.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Tilbyder: Gjensidige

20 prosent rabatt på privatforsikring i Gjensidige, dersom flere enn 3 forsikringsobjekter, 16 prosent ved færre.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Norsk Ergoterapeutforbund
Tilbyder: Tryg Forsikring

7 prosent ekstra samlerabatt på skadeforsikringer. Har kollektiv avtale på innboforsikring og reiseforsikring.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Politiets Fellesforbund
Tilbyder: Codan Forsikring

Ingen ekstra rabatt.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: YS
Tilbyder: Gjensidige

Kollektiv avtale på innbo.
Kollektiv avtale på innbo hytte
På bilforsikring er det 6 prosent tilleggsrabatt for de over 30 år, 15 prosent for de under. 

Én til to forsikringer gir 16 prosent samlerabatt. Tre forsikringer eller mer gir 20 prosent samlerabatt. 

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra YS her.

Les mer om skadeforsikring