Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: PP Finans
Tilbyder: SpareBank 1 Forsikring

10 prosent rabatt på alle skadeforsikringer (i tillegg til samlerabatt).

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: PP Finans
Tilbyder: If

15 prosent rabatt på alle skadeforsikringer (i tillegg til samlerabatt).

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Samfunnsviterne
Tilbyder: Storebrand

På skadeforsikringer har medlemmene kollektive avtaler på innboforsikring og reise. På andre skadeforsikringer gis den samme rabatten som ansatte i bedrifter med Storebrand-pensjon, eller som har 3 eller fler forsikringer I Storebrand får.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Samfunnsøkonomene
Tilbyder: Storebrand

På skadeforsikringer har medlemmene kollektive avtaler på innboforsikring og reise. På andre skadeforsikringer gis den samme rabatten som ansatte i bedrifter med Storebrand-pensjon, eller som har 3 eller fler forsikringer I Storebrand får.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Tannlegeforeningen
Tilbyder: Storebrand

På skadeforsikringer har medlemmene kollektive avtaler på innboforsikring og reise. På andre skadeforsikringer gis den samme rabatten som ansatte i bedrifter med Storebrand-pensjon, eller som har 3 eller fler forsikringer I Storebrand får.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Tekna
Tilbyder: Gjensidige

16 prosent rabatt om du har én eller to forsikringer. 20 prosent rabatt om du har tre eller flere forsikringer. Kollektiv avtale på innbo.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Tekna.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Trumf
Tilbyder: Frende Forsikring

3 prosent bonus første år, 1 prosent deretter på alle skadeforsikringer. Opp til 17 prosent samlerabatt, og 5 prosent lojalitetsbonus er standardrabatter.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: USBL
Tilbyder: If

2 prosent bonus på alle skadeforsikringer.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Utdanningsforbundet
Tilbyder: Tryg Forsikring

35 prosent  rabatt uavhengig av antall forsikringer. Standard samlerabatt ligger på 10 til 20 prosent.

Les mer om avtalen.

Les mer om Utdanningsforbundets forsikringsavtaler.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Veterinærforeningen
Tilbyder: Storebrand

På skadeforsikringer har medlemmene kollektive avtaler på innboforsikring og reiseforsikring. På andre skadeforsikringer gis den samme rabatten som ansatte i bedrifter med Storebrand-pensjon, eller som har 3 eller fler forsikringer i Storebrand får.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om skadeforsikring.