Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Gjensidige

14 prosent rabatt fra første forsikring. 18 prosent samlerabatt ved minst tre forsikringer.

Normal samlerabatt: 10 prosent ved ett hovedprodukt, 14 prosent ved to, og 18 prosent ved tre.

5 prosent ekstra rabatt på forsikring av ny bil og MC.

2.000 kroner i redusert egenandel ved en kollisjonsskade per år, dersom du minst har tre forsikringer i Gjensidige.

10 prosent ekstra rabatt på behandlingsforsikring.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: NITO
Tilbyder: Tryg Forsikring

Samlerabatten er 30 prosent fra første forsikring. Normal samlerabatt er fra 10 til 20 prosent.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Naturviterforbundet
Tilbyder: Storebrand

På skadeforsikringer har medlemmene kollektive avtaler på innboforsikring og reiseforsikring. På andre skadeforsikringer gis den samme rabatten som ansatte i bedrifter med Storebrand-pensjon, eller som har 3 eller fler forsikringer i Storebrand får.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Norges Farmaceutiske Forening
Tilbyder: Tryg Forsikring

10 prosent rabatt på bilforsikring.
12 prosent rabatt på reiseforsikring
7 prosent på alle øvrige forsikringer

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Norges Jeger- og fiskerforbund
Tilbyder: Gjensidige

14 prosent rabatt med 1-2 hovedforsikringer. 18 prosent rabatt ved tre eller flere. 34 prosent rabatt på jakthundforsikring.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Norges Juristforbund
Tilbyder: Tryg Forsikring

På skadeforsikringer har medlemmene kollektive avtaler på innboforsikring og reiseforsikring.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Norsk Bobilforening
Tilbyder: Tryg Forsikring

Medlemmer får 5 prosent ekstra rabatt på skadeforsikringer i Tryg, og 10 prosent rabatt på bobilforsikring. I tillegg kommer den vanlige samlerabatten, og nettbestillingsrabatten.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Norsk Familieøkonomi
Tilbyder: Codan Forsikring

Samlerabatt på inntil 15 prosent. Dette er en standarabatt som gjelder for alle.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Norsk Flygelederforening
Tilbyder: Gjensidige

14 prosent rabatt med 1 - 2 hovedforsikringer. 18 prosent rabatt ved tre eller flere. Kollektiv avtale på innboforsikring.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Les mer om avtalen her.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Norsk Flytekniker Organisasjon
Tilbyder: Tryg Forsikring

Medlemsrabatt på fem prosent på alle skadeforsikringer. Denne rabatten kommer i tillegg til standard samlerabatter. Har en kollektiv avtale på innboforsikring.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikring.