Søk etter rabatter

Produkt: Advokat
Tilbyder: Advokatfirmaet Legalis

Første samtale på telefon er gratis.
Enkle svar på e-post og nettskjema er også gratis.

Les mer om avtalen.

Produkt: Kredittkort
Tilbyder: EnterCard

Gis ikke rabatt i forhold til et annet kort.

Det er inkludert billettavbestillingsforsikrinbg, og betalingsforsikring.

Les mer om avtalen.

Guide til kredittkort.

Sjekk hvilket kredittkort som er best med Kredittkortkalkulatoren.

Produkt: Strøm
Tilbyder: Fjordkraft

Det er to tilbud:

Spotprisavtale
Fastbeløp på 16 kroner i mnd, pluss et påslag på 4,99 øre per kwh. Har du et strømforbruk over 16.000 kWh betaler du ikke fastbeløp.

Dette gjelder LO Favør Innkjøpspris, som er en spotprisavtale.

Standard variabel
Månedpris på 16 kroner, pluss prisen for standard variabel. Såkalt topp tre garanti.

Les mer om avtalen.

Guide til kjøp av strøm.

Sjekk priser på spotavtaler.

Produkt: Hotell, Reise
Tilbyder: Nordic Choice Hotels

20 prosent rabatt på alle kjedens hoteller.

Les mer om avtalen.

Les mer om hotellsøk.

Produkt: Hotell
Tilbyder: Scandic Hotels

I Norge: 180 kroner i rabatt på gjeldende publiserte flex pris. Tilbudet gjelder per rom alle ukedager, på alle romkategorier inklusiv frokost. Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet

I Europa: 10 prosent per rom i rabatt på gjeldende publiserte Flex-pris.Tilbudet gjelder per rom alle ukedager, på alle romkategorier inklusiv frokost. Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet.

Les mer om avtalen.

Produkt: Uføreforsikring
Tilbyder: SpareBank 1 Forsikring

Det er to typer uføreforsikirnger som det er avtale på. For begge gjelder det at det ikke er noen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Les mer om avtalen om uførekapital.

Les emr om avtalen om uførepensjon.

Les mer om forsikringsavtalene fra LO.

Guide til uføreforsikringer.

Produkt: Innboforsikring
Tilbyder: SpareBank 1 Forsikring

LO har en kollektiv hjemforsikring. Denne forsikringen er inkludert i kontingenten, med mulighet for å reservere seg. Det er ingen øvre forsikringssum. Egenandelen er 3000 kroner. Forsikringen koster 840 kroner i året.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene i LO.

Guide til innboforsikring.

Produkt: Dødsfallforsikring
Tilbyder: SpareBank 1 Forsikring

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra LO.

Guide til dødsfallsforsikring.

Produkt: Bilforsikring
Tilbyder: SpareBank 1 Forsikring
Produkt: Billån
Tilbyder: Sparebank 1 Finans

0,3 prosentpoeng rabatt på lånerenten i forhold til ordinære betingelser.

Rabatt på etableringsgebyret og termingebyret.

Les mer om avtalen.

Guide til billån.

Sjekk renter med billånskalkulatoren.