Søk etter rabatter

Produkt: Hotell
Tilbyder: Farris Bad

10 prosent rabatt.

Les mer om avtalen.

Produkt: Hotell
Tilbyder: Hankø Fjordhotell & Spa

15 prosent rabatt.

Les mer om avtalen.

Produkt: Hotell
Tilbyder: Scandic Hotels

"Level 2" fra første natt.

Les mer om avtalen.

Produkt: Uføreforsikring
Tilbyder: Storebrand

Medlemmene kan kjøpe en uføredekning på 12 G, 24 G, eller 36 G Uføreforsikringen utbetales ved varig arbeidsuførhet over 50 prosent, uansett årsak til uførheten.

Du kan også forsikre ektefelle/samboer. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 60 år.

Det kan også tegnes en uførerente med varighet på inntil 4 år på 1 eller 2 G.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Lederne.

Guide til uføreforsikringer.

Produkt: Dødsfallforsikring
Tilbyder: Storebrand

Dødsfallforsikringen gir en dekning på 12 G, 24 G, eller 36 G frem til utgangen av det året du fyller 50. Deretter trappes erstatningen ned med 0,5 G per år til 5 G, og den opphører helt ved utgangen av det kalenderåret du fyller 70 år.

Du kan også forsikre ektefelle/samboer.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Lederne.

Guide til dødsfallforsikring.

Produkt: Barneforsikring, Barn
Tilbyder: Storebrand

Forsikringen koster 1.885 kroner til 20 år, noe dyrere deretter. Ledernes barneforsikring kan kjøpes for barn mellom tre måneder og 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret forsikrede fyller 26 år.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Lederne.

Guide til barneforsikring.

Produkt: Innboforsikring
Tilbyder: Tryg Forsikring

I den kollektive innboforsikringen kan det velges mellom forsikringssummer på 1, 2 og 3 millioner kroner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i (landet er inndelt i tre soner). Egenandelen er 2500 kroner.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Lederne.

Guide til innboforsikring.

Produkt: Skadeforsikring
Tilbyder: Tryg Forsikring

Har kollektiv avtale på innboforsikring og reiseforsikring. Rabatten er inntil 30 prosent. Rabatten er inntil 20 prosent for alle.

Les mer om avtalen.

Les mer om Ledernes forsikringsordninger.

Les mer om skadeforsikring.

Produkt: Reiseforsikring, Reise
Tilbyder: Tryg Forsikring

Prisen er 1.473 kroner for familiedekning, og 1.222 kroner for én person.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Lederne.

Guide til reiseforsikring.

Produkt: Drivstoff, Bil
Tilbyder: YX

50 øre i rabatt per liter bensin og diesel via YX Visakort.

Les mer om avtalen.