Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: Akademikerforbundet
Tilbyder: Tryg Forsikring

7 prosent ekstra samlerabatt.

Har kollektiv innboforsikring, og rabatt på reiseforsikring.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikerforbundets forsikringer.

Avtaleinnehaver: Akademikerne
Tilbyder: Storebrand

På skadeforsikringer har medlemmene kollektive avtaler på innboforsikring og reise. På andre skadeforsikringer gis den samme rabatten som ansatte i bedrifter med Storebrand-pensjon, eller som har 3 eller fler forsikringer I Storebrand får.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om skadeforsikring. 

Avtaleinnehaver: Amcar
Tilbyder: If

15 prosent rabatt på bilforsikring, MC-forsikring, og campingvognforsikring.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikringer.

Avtaleinnehaver: Arkitektenes Fagforbund
Tilbyder: Storebrand

På skadeforsikringer har medlemmene kollektive avtaler på innboforsikring og reiseforsikring. På andre skadeforsikringer gis den samme rabatten som ansatte i bedrifter med Storebrand-pensjon, eller som har 3 eller fler forsikringer Storebrand får.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Asker og Bærum Boligbyggelag
Tilbyder: Tryg Forsikring

Medlemmer får 5 prosent ekstra rabatt på skadeforsikringer.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikringer.

Avtaleinnehaver: BFO
Tilbyder: If

Det gis 15 prosent rabatt på alle private skadeforsikringer (via Forsvarets Personellservice). BFO har også en kollektiv avtale på innboforsikring og reiseforsikring.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikringer.

Avtaleinnehaver: BFO
Tilbyder: Europeiske Reiseforsikring

Rabatt på reiseforsikringn. Årspremien er 1260 kroner, og gjelder i for enslig/familie i hele verden.

Les mer om avtalen.

Guide til reiseforsikring.

Avtaleinnehaver: Bondelaget
Tilbyder: Gjensidige

På private forsikringer gis det 16 prosent med færre enn tre produkter, 20 prosent fra 3 og oppover.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Les mer om avtalen.

Les mer om Bondelagets forsikringsavtaler.

Les mer om skadeforsikring.

Avtaleinnehaver: Coop
Tilbyder: If

Medlemmer får 1,5 prosent medlemsbonus på alle skadeforsikringer i If. Denne kommer på toppen av eventuelle andre rabattordninger.

Les mer om avtalen.

Les mer om skadeforsikringer.

Avtaleinnehaver: Den Norske Jordmorforening
Tilbyder: Gjensidige

14 prosent rabatt med 1 - 2 hovedforsikringer. 18 prosent rabatt ved tre eller flere. Kollektiv avtale på innboforsikring.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Les mer om avtalen her.

Les mer om skadeforsikring.