Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Eidsvoll 1814

25 prosent rabatt på inngangsbillett for kortholder og inntil fire personer i tillegg. Avtalen går via Show Your Card.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Aulestad

10 prosent rabatt på inngangsbilletter. Avtalen går via Show Your Card.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Hadeland Glassverk

10 prosent rabatt på egenproduserte varer (glass og porselen) i Hadeland Glassverks butikker. 50 prosent rabatt på omvisning i Glasshytta. Avtalen går via Show Your Card.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Bjerkebæk

10 prosent rabatt på inngangsbilletter gjeldende for kortholder med partner samt barn. Avtalen går via Show Your Card.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Maihaugen

10 prosent rabatt på inngangsbilletter, samt 10 prosent rabatt i museumsbutikken i hovedbygningen. Avtalen går via Show Your Card.

Les mer om avtalen

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Norsk vegmuseum

10 prosent rabatt i museumsbutikken. Avtalen går via Show Your Card.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Norsk Oljemuseum

20 prosent rabatt på inngangsbilletten. Avtalen går via Show Your Card.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Blaafarveværket

ca 25 prosent rabatt på inngangsbilletten til maleriutstillingen. Avtalen går via Show Your Card.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: NAF
Tilbyder: Norges Olympiske Museum

10 prosent rabatt på inngang.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Norske Kvinners Sanitetsforening
Tilbyder: Hadeland Glassverk

10 prosent rabatt på egenproduserte varer på Hadeland Glassverk. Rabatten gjelder ikke varer som allerede er nedsatt i pris eller varer som kjøpes på internett.

Les mer om avtalen.