Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: Akademikerforbundet
Tilbyder: Tryg Forsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 1,5 og 2,0 millioner kroner i forsikringssum. Forsikringen inkluderer dekningene innbo ekstra og uflaksforsikring. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikerforbundets forsikringer.

Guide til innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Akademikerne
Tilbyder: Storebrand

Akademikerne har en kollektiv avtale på innboforsikring. Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer. Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Guide til  innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Arkitektenes Fagforbund
Tilbyder: Storebrand

Gjennom Akademikerne er det en kollektiv avtale på innboforsikring. Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer. Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Guide til innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Asker og Bærum Boligbyggelag
Tilbyder: Tryg Forsikring

Kollektiv avtale på innboforsikring. Forsikringssummen er 1.500.000 kroner.  Pris i Asker, Bærum og Røyken er 1.938 kroner.

I tillegg kommer en grunnpremie på 298 kroner.

Les mer om avtalen.

Guide til innboforsikring.

Priser på innboforsikring.

Avtaleinnehaver: BFO
Tilbyder: If

Innboforsikringen har en ubegrenset dekning. Normal egenandel er 3000 kroner. Prisen er 1380 kroner per år, og er uavhengig av hvor du bor.

Les mer om avtalen.

Les mer om BFOs forsikringer.

Guide til innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Den Norske Jordmorforening
Tilbyder: Gjensidige

Medlemmene kan velge mellom innbosummer fra 500.000 kroner til 3 millioner kroner. Prisene avhenger av distriktet du bor i. Egenandelen er 4000 kroner. Forsikringen omfatter også tilleggsdekningen «Utvidet innbo»

Les mer om avtalen her.

Guide til innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Den Norske Turistforening
Tilbyder: Gjensidige
Avtaleinnehaver: Econa
Tilbyder: Storebrand

Gjennom Akademikerne er det en kollektiv avtale på innboforsikring. Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer. Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Guide til innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Forsvarets Personellservice
Tilbyder: If

FP har en kollektiv avtale på innboforsikring med en forsikringssum på 1,75 millioner. Prisen avhenger av sonen: Egenandel 3000 kroner. For enkeltgjenstander og/eller samlinger gjelder ingen begrensninger.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Forsvarets Personellservice.

Guide til innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Huseiernes Landsforbund
Tilbyder: If

Medlemmer får 10 prosent rabatt på hjemforsikringen (innboforsikringen) i If.

De kan også tegne en kollektiv avtale: Super Innboforsikring. Her kan det velges mellom tre summer, 2 millioner kroner, 1,6 millioner eller 750.000 kroner. Prisene avhenger av distriktet du bor i.

Les mer om avtalen.

Les mer om innboforsikring.

Sjekk priser på innboforsikring.