Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: Akademikerforbundet
Tilbyder: Tryg Forsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 1,5 og 2,0 millioner kroner i forsikringssum. Forsikringen inkluderer dekningene innbo ekstra og uflaksforsikring. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikerforbundets forsikringer.

Les mer om innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Akademikerne
Tilbyder: Storebrand

Akademikerne har en kollektiv avtale på innboforsikring. Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer. Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Arkitektenes Fagforbund
Tilbyder: Storebrand

Gjennom Akademikerne er det en kollektiv avtale på innboforsikring. Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer. Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Asker og Bærum Boligbyggelag
Tilbyder: Tryg Forsikring

Kollektiv avtale på innboforsikring. Forsikringssummen er 1.500.000 kroner.  Pris i Asker, Bærum og Røyken er 1.938 kroner.

I tillegg kommer en grunnpremie på 298 kroner.

Les mer om avtalen.

Les mer om innboforsikring.

Priser på innboforsikring.

Avtaleinnehaver: BFO
Tilbyder: If

Innboforsikringen har en ubegrenset dekning. Normal egenandel er 3000 kroner. Prisen er 100 kroner per måned, og er uavhengig av hvor du bor.

Les mer om avtalen.

Les mer om BFOs forsikringer.

Les mer om innboforsikring.

Avtaleinnehaver: BFO
Tilbyder: Europeiske Reiseforsikring

Rabatt på reiseforsikringn. Årspremien er 1140 kroner, og gjelder i for enslig/familie i hele verden.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Den Norske Jordmorforening
Tilbyder: Gjensidige

Medlemmene kan velge mellom innbosummer fra 500.000 kroner til 3 millioner kroner. Prisene avhenger av distriktet du bor i. Egenandelen er 4000 kroner. Forsikringen omfatter også tilleggsdekningen «Utvidet innbo»

Les mer om avtalen her.

Les mer om innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Den Norske Turistforening
Tilbyder: Gjensidige
Avtaleinnehaver: Econa
Tilbyder: Storebrand

Gjennom Akademikerne er det en kollektiv avtale på innboforsikring. Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer. Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Les mer om innboforsikring.

Avtaleinnehaver: Forsvarets Personellservice
Tilbyder: If

FP har en kollektiv avtale på innboforsikring med en forsikringssum på 1,75 millioner. Prisen avhenger av sonen: Egenandel 3000 kroner. For enkeltgjenstander og/eller samlinger gjelder ingen begrensninger.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Forsvarets Personellservice.

Les mer om innboforsikring.