Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: Akademikerforbundet
Tilbyder: Storebrand

Du kan velge mellom 12 G , 22 G, eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 70 år.

Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år. For dekning på 22 G dobles prisene.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikerforbundets forsikringer.

Guide til dødsfallforsikring.

Avtaleinnehaver: Akademikerne
Tilbyder: Storebrand

Medlemmene har gruppelivsforsikringer der det kan tegnes dødsfallforsikring på opptil 40 G kroner).

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Guide til dødsfallforsikring.

Avtaleinnehaver: Arkitektenes Fagforbund
Tilbyder: Storebrand

Medlemmene har gruppelivsforsikringer der medlemmer kan tegne dødsfallforsikring på opptil 40 G (3.994.320 kroner). Avtalen går via Akademikerne.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Guide til dødsfallforsikring.

Avtaleinnehaver: BFO
Tilbyder: Storebrand

Ved innmelding i BFO får medlemmer «BFO-pakken» (du kan reservere deg). Dødsfallerstatningen er på 18 G, med nedtrapping fra 50 år. Hele pakken koster 365 kroner i måneden.

Det kan knyttes til dødsfallforsikring for ektefelle/samboer på 15 G.

Les mer om avtalen.

Les mer om BFOs forsikringer.

Les mer om dødsfallforsikring/uføreforsikring på ektefelle/samboer.

Guide til dødsfallforsikring.

Avtaleinnehaver: Bondelaget
Tilbyder: Landbruksforsikring

Kollektiv avtale på uføreforsikring. Det kan tegnes 10 G, 20 G, 30 G, 40 G, og 50 G.

For at forsikringen skal komme til utbetaling må du ha vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på 2 år og uførheten må vurderes å være varig. Etter fylte 55 år vil forsikringssummen nedtrappes gradvis avhengig av valgt forsikringssum.

Les mer om Bondelagets forsikringsordninger.

Les mer om dødsrisikoforsikring.

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Econa
Tilbyder: Storebrand

Medlemmene har gruppelivsforsikringer der medlemmer kan tegne dødsfallforsikring på opptil 40 G (3.994.320 kroner). Avtalen går via Akademikerne.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikernes forsikringer.

Guide til dødsfallforsikring.

Avtaleinnehaver: Forsvarets Personellservice
Tilbyder: SpareBank 1 Forsikring

5 prosent rabatt på personforsikringer. FP betaler 5 prosent kontobonus på alle personforsikringer som belastes Sparekontoen.

Les mer om avtalen.

Les mer om personforsikringer.

Avtaleinnehaver: Forsvarets Personellservice
Tilbyder: Storebrand

Medlemmer kan tegne en gruppelivsforsikring som gir en utbetaling på 14 G ved død.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Forsvarets Personellservice.

Guide til dødsfallsforsikring.

Avtaleinnehaver: KOL
Tilbyder: Gjensidige

KOL har en kollektiv avtale der du kan forsikre deg mot død på 11 G, 22 G, eller 40 G. Ektefelle/samboer kan også medforsikres.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra KOL her.

Guide til dødsfallforsikring.

Avtaleinnehaver: Lederne
Tilbyder: Storebrand

Dødsfallforsikringen gir en dekning på 12 G, 24 G, eller 36 G frem til utgangen av det året du fyller 50. Deretter trappes erstatningen ned med 0,5 G per år til 5 G, og den opphører helt ved utgangen av det kalenderåret du fyller 70 år.

Du kan også forsikre ektefelle/samboer.

Les mer om avtalen.

Les mer om forsikringsavtalene fra Lederne.

Guide til dødsfallforsikring.