Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: Halden Boligbyggelag
Tilbyder: Halden Dataservice

Tilbudet for boende medlemmer:
5 prosent rabatt på bredbånd
10 prosent rabatt på rekvisita

Tilbud for medlemmer som ikke bor i et borettslag:
2,5 prosent rabatt på bredbånd
10 prosent rabatt på rekvisita

Les mer om avtalen.

Avtaleinnehaver: Polarlys Boligbyggelag
Tilbyder: Nornett

15 prosent rabatt på løpende bredbåndsabonnement.

Les mer om avtalen.