Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: Akademikerforbundet
Tilbyder: DNB

Noe lavere veiledende rente på boliglån (Boliglån, Boliglån Ung og Rammelån). Ingen etableringsgebyr, og redusert depotgebyr.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikerforbundets forsikringer.

Guide til boliglån.

Sjekk renter med Boliglånskalkulatoren.

Avtaleinnehaver: Akademikerne
Tilbyder: Danske Bank

Lavere rente på boliglån i forhold til veiledende pris i Danske Bank. Gjelder også for boliglån for unge. For fastrentelån er den 0,1 prosentpoeng lavere.

Les mer om avtalen

Guide til boliglån.

Sjekk renter i Boliglånskalkulatoren.

Sjekk renter på Boliglån for unge

Sjekk fastrenter i Fastrentelånsoversikten.

Avtaleinnehaver: Arkitektenes Fagforbund
Tilbyder: Danske Bank
Avtaleinnehaver: Econa
Tilbyder: Danske Bank

Medlemmer får lavere renten på boliglån, boliglån for unge, og fastrentelån.

Les mer om avtalen.

Guide til boliglån.

Sjekk renter i Boliglånskalkulatoren.

Sjekk fastrenter i Fastrentelånsoversikten.

Avtaleinnehaver: KOL
Tilbyder: Danske Bank
Avtaleinnehaver: LO
Tilbyder: SpareBank 1

Det er inngått egne avtaler med SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet om lavere rente.

Du kan også få lavere rente i de andre SpareBank 1-bankene: Inntil 0,2 prosentpoeng lavere rente. Halvt etableringsgebyr 

Les mer om avtalen.

Guide til boliglån.

Sjekk renter med boliglånskalkulatoren.

Avtaleinnehaver: Legeforeningen
Tilbyder: Danske Bank
Avtaleinnehaver: NITO
Tilbyder: Nordea
Avtaleinnehaver: Naturviterforbundet
Tilbyder: Danske Bank
Avtaleinnehaver: Norges Farmaceutiske Forening
Tilbyder: Danske Bank

Lavere rente og etableringsgebyr på boliglån og boliglån for unge.

Les mer om avtalen her.

Guide til boliglån.

Sjekk rentene i Boliglånskalkulatoren.