Søk etter rabatter

Avtaleinnehaver: Akademikerforbundet
Tilbyder: DNB

Noe lavere veiledende rente på boliglån (Boliglån, Boliglån Ung og Rammelån). Ingen etableringsgebyr, og redusert depotgebyr.

Les mer om avtalen.

Les mer om Akademikerforbundets forsikringer.

Les mer om boliglån.

Sjekk renter med Boliglånskalkulatoren.

Avtaleinnehaver: Akademikerforbundet
Tilbyder: Storebrand
Avtaleinnehaver: Akademikerne
Tilbyder: Danske Bank

Lavere rente på boliglån i forhold til veiledende pris i Danske Bank. Gjelder også for boliglån for unge. For fastrentelån er den 0,1 prosentpoeng lavere.

Les mer om avtalen

Les mer om boliglån.

Sjekk renter i Boliglånskalkulatoren.

Sjekk renter på Boliglån for unge

Sjekk fastrenter i Fastrentelånsoversikten.

Avtaleinnehaver: Arkitektenes Fagforbund
Tilbyder: Danske Bank
Avtaleinnehaver: Econa
Tilbyder: Danske Bank
Avtaleinnehaver: KOL
Tilbyder: Danske Bank
Avtaleinnehaver: LO
Tilbyder: SpareBank 1

Inntil 0,2 prosentpoeng lavere rente. Halvt etableringsgebyr 

Les mer om avtalen.

Les mer om boliglån.

Sjekk renter med boliglånskalkulatoren.

Avtaleinnehaver: Legeforeningen
Tilbyder: Danske Bank
Avtaleinnehaver: NITO
Tilbyder: Gjensidige Bank

Lavere rente på boliglån, boliglån for unge, og fastrentelån.

Les mer om avtalen.

Les mer om boliglån.

Sjekk renter med boliglånskalkulatoren.

Avtaleinnehaver: Naturviterforbundet
Tilbyder: Danske Bank