Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her er en kort gjennomgang av de viktigste elementene ved bruk av Smarte Penger Pluss.

Søk etter råd

Her ser du etter stikkordet for det du leter etter. Et stikkord kan stå flere ganger, fordi dette kan ha flere råd tilknyttet seg. Stikkordene er alfabetisk sortert.

Et eksempel på et stikkord er boliglån. Da ser du alle rådene som er tilknyttet boliglån.

Her finner du søket etter råd.

Økonomisk helsjekk

I den økonomiske helsjekken av privatøkonomien går du systematisk gjennom alle muligheter du har for å spare penger. Dette gjøres ved å se på alle kostnadsposter en privatøkonomi kan beså av.

Gå til den økonomiske helsjekken.

De markedsbaserte rådene

Dette er råd der vi gir konkrete råd om hvilke produkter/tjenester du bør velge. Ofte vil det være slik at det ikke er et råd som kan gis til alle, men at det avhenger av flere forhold for hvilket alternativ som er best.

Et eksempel et markedsbasert råd er hvilken boliglånsgiver som er best. Her vil det flere aktører som er best avhengig av størrelse på lånet, sikkerhet, medlemskap i forskjellige organisasjoner og foreninger, alder osv. 

Her finner du alle rådene som har med valg av produkt å gjøre.

Smarte Penger vurderer bankenes produkter

Her får du en gjennomgang av produktene til de største bankene og bankalliansene. Dette dekker kundeforholdene til de aller fleste her i landet.

Vurdering av bankenes produkter.

Smarte Penger vurderer rabattene du får i store organisasjoner

Smarte Penger vurdere hvor gode rabattene og andre fordelsavtaler er fra en rekke yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner.

Vurdering av rabatter fra organisasjoner.