Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For å sammenligne forsikringsselskapene på en korrekt måte er det flere forhold du må ta med i vurderingen.

Det er store forskjeller mellom forsikringsselskapene på pris. Har du en del forsikringer, vil forskjellene kunne være større enn 10.000 kroner.

Det er ikke mulig å fastslå hvilket selskap som gjennomgående er billigst, verken totalt sett, eller på enkeltforsikringer. Siden det er så mange forhold som avgjør forsikringsprisene, varierer det hvem som er billigst med tilfredsstillende dekning.

Når du skal sammenligne priser og vilkår på forsikringene du har, er det praktisk å sitte med forsikringsoversikten du fikk sist gang av selskapet ditt. Der står de nødvendige tekniske opplysningene om forsikringene dine.

Å finne beste pris på forsikringene betyr ikke nødvendigvis å finne den aller laveste prisen. Det er enkelt å lage en forsikring med lav pris, det er bare å ha dårlige eller manglende dekninger. Å finne beste pris betyr å finne den forsikringen som har lavest pris med en dekning som tilfredsstiller alle krav du har.

For å finne den beste forsikringen går du gjennom fire trinn:

 • Sjekke at vilkårene er bra nok. Du trenger ikke nødvendigvis velge forsikringen med de beste vilkårene. Det holder at vilkårene dekker dine behov.
 • Sjekke priser på forsikringer. For å finne den billigste forsikringen som dekker ditt behov må du sjekke prisene i mange forsikringsselskap.
 • Det er flere forhold som påvirke prisen på forsikringene og dermed sammenligningen mellom selskapene
 • Sjekke hvilke rabatter du kan få på skadeforsikringene.

Forsikringen skal gi deg nødvendig forsikringsdekning

Du må passe på at vilkårene i den forsikringen som ser gunstigst ut passer ditt behov. Rent praktisk er det best å sjekke vilkårene nærmere etter at du har sjekket priser. Det er ikke noe vits å bruke tid på å sjekke vilkår på selskaper som er uaktuelle.

På mange av forsikringstypene har de fleste selskapene et valg mellom to dekninger. En som kan kalles en standard-dekning, og en utvidet dekning. Et av tingene du må avgjøre er da om du har behov for den utvidede dekningen eller klarer deg med standard-dekningen. Få da med prisen på begge, og hvilke dekningsforskjeller det er mellom dem.

På smartepenger.no er det lagt ut kalkulatortester på flere typer skadeforsikringer. Der kan du sammenligne hvor bra vilkårene er på de forskjellige selskapenes dekning. Her får alle forsikringene en karakter ut fra hvor bra dekningen er. Disse bruker du sammen med prisinnhentingen.

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av reiseforsikring

På Smarte Penger finner du også dekningsdetaljene for de aller fleste forsikringstilbudene fra de fleste forsikringsselskapene. Dette kan du se på hvert enkelt selskap som tilbyr forsikringen. Disse er satt opp på en standardisert måte som gjør det enklere å sammenligne vilkårene mellom dem.

Her finner du dekningsdetaljene på de forskjellige forsikringsselskapene:

Bilforsikring - dekningsdetaljer på alle bilforsikringene

Dekningsdetaljer på alle husforsikringene

Innboforsikring - dekningsdetaljer på alle innboforsikringene

Reiseforsikring - dekningsdetaljer på alle reiseforsikringene

Hvordan sjekke priser

Du har fire alternativer for å sjekke prisene.

1. Selskapenes nettsider

På de aller fleste nettsidene kan du nå sjekke ut prisene direkte på nettsidene. Fordelene med å gå inn på de enkelte priskalkulatorene er at du kan se alle valgmulighetene du har i hvert enkelt selskap. Ulempen er at du må fylle inn mange av de samme opplysningene flere ganger.

Her finner du en oversikt over alle skadeforsikringsselskapene med lenke til hvor du kan sjekke prisene.

Forsikringsselskap Priser  
Agria Dyreforsikring Pris  
DNB (Fremtind Forsikring) Pris  
Eika Forsikring Pris  
Europeiske Reiseforsikring Pris  
Frende Forsikring Pris  
Gjensidige Forsikring Pris  
Gouda Reiseforsikring Pris  
If Skadeforsikring Pris  
JBF Pris  
KLP Forsikring Pris  
Landkreditt Forsikring Har ikke  
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) Pris  
Storebrand Forsikring Pris  
Tryg Forsikring Pris  
WaterCircles Har ikke  

Du kan sjekke priser direkte på nettsidene på nesten alle forsikringsselskapene. Du finner en oversikt alle forsikringsselskapene med lenker til priskalkulatorene i «Her kan du sjekke priser på forsikringer».

Du kan også ringe ett eller flere forsikringsselskap. Du kan for eksempel ringe de to som ser mest interessante ut fra det du har hentet inn av priser på nett.

2. Finansportalen

Via Finansportalen kan du nå sjekke prisene på flere forsikringsselskap på en gang. Men ikke alle er med, og du får heller ikke med alle produktvariantene. 

Du kan også få bindende tilbud fra selskapene. Da legger du inn flere opplysninger om deg selv og forsikringene enn det du trenger i første omgang.

Finansportalen er spesielt godt egnet til å få en oversikt over markedet siden du får priser fra de fleste selskapene. Du kan for eksempel plukke ut to til tre favoritter, og deretter gå inn på nettsidene for å få priser derfra. Et annet alternativ er å ringe dem direkte

Du kan sjekke prisene på følgende forsikringer:

Bilforsikring

Husforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Du kan endre de forskjellige egenandelene for å se hvordan prisene endrer seg. Det er også med de viktigste tiltakene som gir sikkerhetsrabatter. Det tas ikke hensyn til eventuelle nettrabatter.

Du må også sjekke ut om det er kollektive avtaler som er billigst for deg på innboforsikring og reiseforsikring.

3. Anbudstjenester

Det er flere alternativer for å få tilbud fra flere forsikringsselskaper på anbudstjenester. Den store ulempen ved dette er at det ikke på langt nær er alle forsikringsselskapene som er med her. Det er gjerne en begrensning ved at du ikke får tilbud fra mer enn 3, samtidig som utvalget består av fem seks stykker. Noen anbudstjenester oppgir ikke hvilke selskaper som er med. Da kan du trygt gå ut fra at det er svært få med i dette anbudet. Det er ingen av anbudstjenestene som har særlig mange forsikringsselskap i stallen.

En mulighet er å kombinere anbudstjenester med å sjekke priser i selskaper som ikke har gitt tilbud via anbudstjenester. Det koster aldri noe å bruke en anbudstjeneste.

Ved å sende legge inn forsikringsopplysningene i ett skjema kan du få tilbud fra flere forsikringsselskap på en gang. Men det er gjerne begrenset til at du får tilbud fra tre selskap. 

Les mer om anbudstjenester her.

4. Ringe

En fordel ved å ringe er å kunne diskutere pris direkte med selskapet. For eksempel ringe eget selskap og si hvilke priser du ellers har fått. Det er fullt mulig at en slik samtale kan gi deg lavere priser. Spesielt hvis du har et litt mer omfattende forsikringsforhold.

For at du skal slippe å ringe for mange selskaper er det en fordel å ringe de få som er aktuelle etter å ha vært igjennom en eller flere av punktene ovenfor.

Pass på disse momentene når du sammenligner forsikringer

Når du skal sammenligne prisene må du ta hensyn til at det er en rekke rabatter som kan være aktuelle. Å sammenligne enkeltforsikringer kan gi et helt skjevt bilde av prisnivået mellom de forskjellige selskapene.

Det er en rekke forhold som du må passe på og vite om før du velger forsikringsselskap. Dette er de viktigste:

 • Egenandeler: Sammenligningen må skje med like store egenandeler. Høyere egenandeler gir rabatt.
 • Samlerabatter/Totalkunderabatter: I en del selskaper får du rabatter ved å samle flere forsikringer i selskapet.
 • Sikkerhetsrabatter: En del tiltak gir rabatter.
 • Rabatter via organisasjoner, foreninger og andre: Det er en mengde rabattavtaler i markedet.
 • Rabatter via arbeidsgiver: Via mange arbeidsgivere får de ansatte rabatter.
 • Rabatt ved bestilling på nett: Noen selskap gir ekstra rabatter hvis du bestiller på nett.
 • Kundeutbytte: Gjensidige gir utbytte ut fra hvor mye du betaler i forsikringspremie.

Egenandelene må være likest mulig

Du får rabatt på grunnlag av forhøyet egenandel. Selskapene har litt forskjellige trapper for egenandeler, og forskjellige rabattsatser ved forhøyede egenandeler.

Ved å forhøye egenandelene får du lavere pris på forsikringen. Selskapene har forskjellige trapper med tilhørende rabattsatser ved forhøyede egenandeler. Det er på husforsikring og bilforsikring det er mest aktuelt å forhøye egenandelen.

Når du sammenligner selskap, er det mest praktisk å sammenligne med den laveste egenandelen. Dette må vurderes for seg om dette lønner seg.

Les mer om egenandeler på bil og egenandeler på hus/innboforsikring.

Du kan regne på lønnsomheten av å øke den med Egenandelskalkulatoren.

Samlerabatter og andre kundefordeler

Du må ta hensyn til selskapenes samlerabatter og andre kundefordeler. Hva du får i samlerabatter varierer mye. Noen gir ikke samlerabatt i det hele tatt, andre gir opp til 20 prosent. For de som gir rabatter kreves det forskjellig antall forsikringer for å oppnå rabatter.

For eksempel kan det hende at hvis du bare har to forsikringer, kan det faktisk lønne seg å tegne en billig ulykkesforsikring for å få å oppnå samlerabatt.

Les mer om samlerabatter, med oversikt over samlerabatten i forsikringsselskapene.

Få med rabatter for alle sikkerhetstiltak du har gjort

Sørg for at selskapene spør deg om hvilke rabattgivende tiltak du har gjort. Når du sjekker prisene i andre selskap, må du være oppmerksom på at du kan få rabatter for andre sikkerhetstiltak enn i ditt nåværende.

Dette er viktigst i husforsikringer, siden det er her du kan gjøre flest rabattgivende tiltak. Noen sikkerhetsrabatter kan du også få på bilforsikringen.

Les mer om sikkerhetstiltak og rabatter.

Kundeutbytte

Det er bare Gjensidige som utbetaler kundeutbytte av forsikringsselskapene. Fra 2010 til 2021 har utbyttet ligget i området 10-15 prosent. Dette er skattepliktig med 22 prosent skatt), slik at netto utbytte er omtrent 8-12 prosent. Selv om ikke Gjensidige kan love et visst nivå på denne bonusen, kan du regne med at bonusen i gjennomsnitt vil ligge på et godt nivå i årene fremover.

Hvor høyt utbytte du får blir regnet ut på basis av hvor mye du betaler i forsikringspremie.

Les mer om kundeutbytte i Gjensidige

Hjelpemidler til å velge riktig forsikring på smartepenger.no

Du finner en rekke hjelpemidler for å finne de beste forsikringene for deg på smartepenger.no.

Du kan lese mer om dette her: Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud

Rabatter via andre foreninger, organisasjoner, og arbeidsgiver

Det er svært mange som har tilgang til rabatter vi organisasjoner og foreninger. Dette er avtaler som gir deg en viss prosentrabatt på forsikringene. Den andre varianten er en kollektiv avtale, dette gjelde spesielt på innboforsikringer.

Vær spesielt oppmerksom på at mange selskaper er svært utydelige på hva som er ekstrarabatt og hva som er samlerabatt. I mange tilfeller ser det ut som om samlerabatten er er en ekstrarabatt. For eksempel når det står at du får 20 prosent rabatt i Gjensidige hvis du samler tre eller flere forsikringer, men standardrabatten for dette er 18 prosent. Da får bare to prosent ekstra rabatt, som ikke akkurat er imponerende.

Hvis du eller din ektefelle/samboer er medlem i en yrkesorganisasjon, må dere sjekke hvilke medlemstilbud denne yrkesorganisasjonen har fremforhandlet. Mange av dem har forhandlet frem rabatter på skadeforsikring. Men det er også en rekke andre organisasjoner som har fremforhandlet rabatter.

Her finner du alle rabattavtalene på skadeforsikring.

Rabatter via arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere har avtaler med et forsikringsselskap om rabatter for de ansatte. Dette kan for eksempel være via pensjonsordningen bedriften har.

Prisen gjennom slike avtaler må du få direkte fra det aktuelle selskapet. Du kan jo for eksempel sjekke denne etter at du har plukket ut en vinner fra hovedsammenligningen.

Eksempel på betydningen av rabatter

Rabattene kan få stor betydning for hvilken pris den enkelte forsikring havner på. Sammenligner du enkeltforsikringer, kan rangeringen av de enkelte selskapene bli helt annerledes enn når du sammenligner slik at du får med alle rabattene.

Her har vi tatt med et eksempel basert på Gjensidige. Her kan du få rabatter på fem forskjellige måter.

 • Du får rabatt på 18 prosent hvis du har tre hovedprodukter.
 • På for eksempel boligforsikring kan du få inntil 60 prosent i sikkerhetsrabatter, her er det forutsatt 20 prosent.
 • Du får 5 prosent i nettrabatt ved å bestille på nett.
 • Rabatten via andre er forutsatt til å være 2 prosent.
 • Gjensidige utbetaler bonus ut fra hvor mye du har betalt for forsikringene. Dette gjøres året etter forsikringsåret.

I dette eksemplet ser hvordan prisene stadig går nedover når det tas hensyn til flere og flere rabatter. Totalt ser du at prisen nærmer seg det halve av det den var i utgangspunktet.

  Rabatt Ny pris
Rabattpost I prosent I kroner 10 000
Samlerabatt 18% 1 800 8 200
Sikkerhetsrabatt 20% 1 640 6 560
Nettrabatt 5% 328 6 232
Rabatt via andre 2% 125 6 107
Kundeutbytte 15% 916 5 191

For enkelthets skyld har vi forutsatt at rabattene regnes av hele premien, men det er gjerne ikke på 100 prosent av prisen. Men dette har ingen betydning for hovedpoenget, det å vise hvilken betydning de forskjellige rabattene kan ha.

Det er ikke tatt med rabatteffekten av eventuelle forhøyede egenandeler.

Kollektive avtaler

På innboforsikring og reiseforsikring er det mange kollektive avtaler. Disse kan du eventuelt trekke ut av sammenligningen, eller ta dem med og sammenligne med de kollektive prisene.

Ta med i vurderingen selskapene som ikke tilbyr «full pakke». Men vær klar over at du kan miste eller redusere samlerabatten i selskapet hvor du har de andre forsikringene.

Via rabattsøket på smartepenger.no kan du se enkelt finne kollektive avtaler og rabattavtaler på reiseforsikring og innboforsikring.

Her finner du avtaler på innboforsikring.

Her finner du avtaler på reiseforsikring.