Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For hvilke aldere, eller i hvilke økonomiske situasjoner passer det å spare innenfor IPS?

IPS er den spareformen som gir høyest avkastning etter skatt. Maksimalt sparebeløp ble fra 2022 satt ned fra 40.000 kroner til 15.000 kroner.

Se: Lønnsomhetsvurdering av IPS

Hovedspørsmålet er det det er riktig å binde pengene frem til pensjonsalderen. Pengene kan bare utbetales som pensjon i alderen 62 til 80 år. Dette må derfor være penger som du helt sikkert ikke trenger før dette. Hvis du er usikker, er det bedre å ikke spare i IPS.

Guide til IPS.

Ved dødsfall tilfaller pengene dine nærstående slik at det er med andre aktiva.

Ved opphold på sykehjem vil det ta inntil 85 prosent av pensjonen. Imidlertid er gjennomsnittlig beboertid på omtrent ett år, og det er jo langt fra alle som vil være beboer der. I det store bildet er derfor ikke dette noe særlig å legge vekt på.

Passer ikke for unge

Selv om forventet høyere avkastning er høyere enn det man betaler på boliglån er det ikke riktig å binde pengene så tidlig i IPS. Det er en mye høyere risiko for at man vil trenge pengene til andre ting enn om man er 20 år eldre.

Dette kan for eksempel være:

  • Skilsmisse/avbrutt samboerskap
  • Kjøp av hytte
  • Kjøp av større bolig

Det er kort og godt for stor risiko å ta at pengene blir bundet så lenge.  Dette gjelder egentlig for alle aldersgrupper. Hvis det er en mulighet for at du trenger pengene, lønner det seg ikke å låse seg inne. I gjennomsnitt vil IPS passe bedre etter hvert som alderen øker.  

Politisk risiko

Det er en risiko for at den gamle skattemetoden blir gjeninnført. Det vil si at pensjonsutbetalingen blir belastet med trygdeavgift og trinnskatt i tillegg.

Dette vil i så fall gjøre at IPS blir mye dårligere som spareprodukt. Produktet vil da sitte igjen med en viss meravkastning pga av utsettelse av skatten. Det vil ikke bli slik at investeringen i IPS da vil bli veldig dårlig.

 

Markedsoversikter:

IPS - Markedsoversikt
Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.

IPS - Spareprofiler
Oversikt over selskapenes forskjellige spareprofiler de tilbyr gjennom IPS.

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene
For hvilke aldere, eller i hvilke økonomiske situasjoner passer det å spare innenfor IPS?

Kalkulatorer:

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til i en pensjonsspareavtale (IPS). Den beregner også hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må få før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.