Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

 Dette er tipsene og rådene  for jobbrelaterte saker, som er en del av Smarte Pengers økonomisk helsjekk.  

Denne artikkelen er en del av Smarte Pengers privatøkonomiske helsjekk.

Goder fra arbeidsgiver

Avis

Du skal ikke beskattes for fri avis eller elektronisk nyhetstjeneste hvis du har jobbmessig behov for det.

Fri avis på jobb

Bompenger

Du kan i noen tilfeller slippe skatt på bompengene som blir dekket av arbeidsgiveren din.

Bompenger kan være skattefrie

Databriller

Har du behov for databriller skal dette dekkes av arbeidsgiver, uten at du blir skattlagt for det.

Få databriller av arbeidsgiver

Rentefritt lån

For små lån inntil 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden kan arbeidsgiver gi deg et rentefritt lån.

Gratis lån fra arbeidsgiver

Utdanning

Du kan få utdanning betalt av arbeidsgiver så lenge visse kriterier er oppfylt. Dette kan utgjøre store beløp ved ekstern utdanning.

Skattefri utdanning

Gaver

Du kan få en årlig skattefri gave. I tillegg kan du få en skattefri gave når du eller bedriften feirer jubileum, eller du pensjonerer deg, kan du få en skattefri gave fra arbeidsgiveren din.

Skattefrie gaver fra jobben

Rabatter

Du kan få skattefrie rabatter fra arbeidsgiver opp til et visst beløp.

Skattefrie rabatter fra arbeidsgiver

Bil

Firmabil og lønnsomhet

Sjekk at du får nok i kjøregodtgjørelse

Barn

Foreldrepenger

For å få foreldrepenger må man ha hatt inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene.

Foreldrepenger - inntekt i perioden før foreldrepenger

Barnetilsyn

For å få stønad til barnetilsyn må du ikke ha en inntekt over viss grense.

Maksimalinntekt ved stønad til barnetilsyn

Permisjon

Ved ulønnet permisjon har man krav på kontantstøtte fra barnet er 1 år.

Ulønnet permisjon - forsinket barnehageplass

Skattefrie inntekter

Hvor mye du kan tjene skattefritt avhenger av hvem du jobber for.

Hvis du jobber i et privathjem, kan du tjene inntil 6.000 kroner skattefritt per hjem. Du kan ha flere arbeidsgivere.

Skattefri inntekt for arbeid i et privathjem

Dersom du har verv eller tar på deg arbeid for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, kan du tjene inntil 10.000 kroner skattefritt.

Skattefri inntekt fra foreninger / institusjoner

Når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner, kreves det ikke at beløpet blir lønnsinnberettet.

Skattefri inntekt fra et firma

Diverse jobbrelaterte råd

Hjemmekontor-godtgjørelse

For å ha rett til skattefri utgiftsgodtgjørelser skal ikke kontoret brukes til noe annet enn kontor. Kombinert bruk av et rom i boligen til arbeidsrom og for eksempel stue eller soverom, kommer ikke under reglene for hjemmekontor.

Skattefritt hjemmekontor

Feriepenger

Det er ved avslutning av et arbeidsforhold at det er mulig å vente med å få utbetalt feriepengene.

Det kan lønne seg å vente med feriepengene

Egen pensjonskonto

Du kan velge en annen pensjonskonto enn den du eventuelt har fått via arbeidsgiver.

Egen pensjonskonto: Flytting av Egen pensjonskonto

 

Dette er de andre underartiklene i Økonomisk helsjekk:

Inntekter

Lån

Bank- og kortgebyrer

Boligøkonomi

Media og kommunikasjon

Biløkonomi

Fritid og underholdning

Forsikring