Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

 Dette er tipsene og rådene for forsikring, som er en del av Smarte Pengers økonomisk helsjekk.  

Denne artikkelen er en del av Smarte Pengers privatøkonomiske helsjekk.

Bilforsikring

Guide til bilforsikring

Det er på bilforsikring du kan spare mest penger på å velge riktig selskap. Spesielt gjelder dette hvis du ikke har høy bonus.

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring

I Smarte Pengers test av bilforsikringer har vi satt karakterer på omtrent 25 enkeltdekninger på bilforsikringene som er i markedet.

Test av bilforsikring

Bilbonus

Det kan lønne seg å betale bilskaden selv, fremfor å la forsikringsselskapet betale den.

Bruk bilbonusen riktig

Egenandel

Ved å øke egenandelen får du rabatt på kaskoforsikringen.

Velg riktig egenandel på bilforsikringen

Bilforsikring for unge

I de fleste forsikringsselskaper er det mye dyrere å forsikre bilen for bileiere under 25 år.

Finn billigste bilforsikring for unge

Kort kjørelengde

Du kan få refundert penger, hvis du har oppgitt for høy kjørelengde til forsikringsselskapet.

Få tilbake penger på bilforsikringen

Husforsikring / Innboforsikring

Guide til husforsikring

Husforsikringen er gjerne den nest dyreste skadeforsikringen etter bilforsikring.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

I Smarte Pengers test av husforsikringer har vi satt karakterer på over 40 enkeltdekninger på husforsikringene som er i markedet.

Test av husforsikring

Egenandel

Forsikringsselskapene gir rabatter hvis du øker egenandelen på husforsikringen.

Velg riktig egenandel på husforsikringen

Innboforsikring

Guide til innboforsikring

Innboforsikringen dekker alt innbo (møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater) og løsøre (sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m.). Forskjellene er ikke så store på innboforsikring som på husforsikringen.

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring

I Smarte Pengers test av innboforsikringer har vi satt karakterer på over 50 enkeltdekninger på innboforsikringene som er i markedet. 

Test av innboforsikring

Kollektive avtaler på innboforsikring

Alle litt større yrkesorganisasjoner har et tilbud om kollektiv avtale på innboforsikring.

Kollektive avtaler på innboforsikring er billigst

Prisoversikt kollektive avtaler på innboforsikring

Her er prisene på de aller fleste kollektive avtalene.

Kollektive avtaler på innboforsikring

Reiseforsikring

Guide til reiseforsikring

En reiseforsikring består av mange elementer. De viktigste dekningene er reisesykdom og hjemtransport.

Guide til reiseforsikring

Anbefalte reiseforsikringer

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke reiseforsikringer som er best ut fra en kombinasjon av dekningsomfang og pris.

Anbefalte reiseforsikringer

Test av reiseforsikringer

I Smarte Pengers test av reiseforsikringer har vi satt karakterer på over 30 enkeltdekninger på reiseforsikringene som er i markedet. Du kan selv endre forutsetningene og få karakterer basert på dette.

Test av reiseforsikring

Rabattavtaler på reiseforsikring

Mange yrkesorganisasjoner har forhandlet frem lave priser på reiseforsikring. 

Rabattavtaler på reiseforsikring - en vurdering

Reiseforsikring på jobb

Du trenger ikke en egen reiseforsikring hvis du har en på jobb som også dekker fritiden.

Ikke kjøp reiseforsikring hvis du har en via jobben

Generelt om skadeforsikring

Sammenligning av priser på skadeforsikring

For å sammenligne forsikringsselskapene på en korrekt måte er det flere forhold du må ta med i vurderingen.

Guide til å sammenligne skadeforsikringer

Sikkerhetsrabatter

Spesielt på husforsikringer og båtforsikringer er det mange sikkerhetsrabatter som kan være aktuelle.

Få med deg sikkerhetsrabattene på skadeforsikringene

Barneforsikring

Guide til barneforsikring

Når du skal kjøpe barneforsikring er det ekstra kostnader ved barnets uførhet, og tapte fremtidige arbeidsinntekter som er de viktigste punktene.

Guide til barneforsikring

Anbefalte barneforsikringer

Her blir barneforsikringene vurdert ut fra både pris og dekning.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene

Test av barneforsikring

I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 18 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Test av barneforsikring

Rabattavtaler på barneforsikring

Blant yrkesorganisasjonene er det noen få rabattavtaler på barneforsikring som er interessante.

Rabattavtaler på barneforsikring - en vurdering

Dødsfallforsikring / Livsforsikring

Guide til livsforsikring/dødsfallforsikring

En livsforsikring (dødsfallforsikring) utbetales som en engangsutbetaling, hvis den forsikrede dør i den avtalte forsikringsperioden.

Guide til livsforsikring / dødsfallforsikring

Anbefalte livsforsikringer

Dette er Smarte Pengers anbefalinger på hvilke livsforsikring (dødsfallforsikring) du bør velge.

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Livsforsikring gjennom yrkesorganisasjoner

Svært mange av yrkesorganisasjonene har forhandlet frem gunstige avtaler på livsforsikring.

Livsforsikringer er mye billigere gjennom yrkesorganisasjoner

Uføreforsikring

Guide til uføreforsikringer

Det er flere typer uføreforsikringer. Noen gir en engangsutbetaling, andre gir løpende utbetalinger.

Guide til uføreforsikringer

Test av uføreforsikringer

Dette er Smarte Pengers anbefalinger på hvilke uføreforsikringer du bør velge.

Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene

Kollektive avtaler gjennom yrkesorganisasjoner

Svært mange av yrkesorganisasjonene har forhandlet frem gunstige avtaler på uføreforsikringer.

Uføreforsikringer er mye billigere gjennom yrkesorganisasjoner

Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til kritisk sykdom

Med forsikringen Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom får du utbetalt forsikringsbeløpet ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer.

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Smarte Penger vurderer hvilke forsikringer som er best innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke forsikringer innen Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom som er best.

Smarte Penger vurderer hvilke forsikringer som er best innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom

Test av kritisk sykdom

I Smarte Pengers test av Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på alle forsikringene som er i markedet. 

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Guide til Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Behandlingsforsikring / helseforsikring er en forsikring som skal sikre deg kortere ventetid i en eventuell behandlingskø.

Guide til Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Smarte Penger vurderer hvilke behandlingsforsikringer som er best ut fra pris og dekning

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke behandlingsforsikringer / helseforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

Anbefalte behandlingsforsikringer

Test av behandlingsforsikring

I denne testen av behandlingsforsikring / helseforsikring har Smarte Penger satt karakter på de forskjellige dekningselementene på alle tilbudene til forsikringsselskapene.

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Dyreforsikring

Guide til dyreforsikring

På dyreforsikringer det store forskjeller både på pris og dekningsomfang.

Guide til dyreforsikring

 

Dette er de andre underartiklene i Økonomisk helsjekk:

Inntekter

Lån

Bank- og kortgebyrer

Boligøkonomi

Media og kommunikasjon

Biløkonomi

Fritid og underholdning

Jobb