Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er tipsene og rådene for lån, som er en del av Smarte Pengers økonomiske helsjekk.

Denne artikkelen er en del av Smarte Pengers privatøkonomiske helsjekk.

Du kan redusere låneutgiftene på to måter:

  • Redusere rentene, som er en reell besparelse
  • Redusere avdragene, dette er egentlig ikke en reduksjon av kostnad men lavere sparing. Men den kan gi en nødvendig likviditetseffekt.

Nedenfor er det en gjennomgang av de potensielle lånetypene du kan ha:

Boliglån

Det er flere typer boliglån som du kan velge mellom. Her er guider til de forskjellige typer boliglån.

Guide til boliglån.

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån

Guide til rammelån

Boliglånene med lavest rente

På boliglån har Smarte Penger flere anbefalinger av hvilke långivere du skal velge for å få lavest mulig rente:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Størrelsen på boliglånet

Størrelsen på lånet kan ha betydning for hvilken rente du kan få:

Lånestørrelsens betydning for boliglånsrenten

Prut med banken

I mange banker må du ikke godta det første tilbudet du får, du må forhandle for å få bankens beste tilbud.

Prut med banken din

Lavere rente gjennom yrkesorganisasjoner

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har forhandlet frem lavere rente for sine medlemmer. Her får du en vurdering av dem:

Rabattavtaler på boliglån - en vurdering

Fastrente på boliglånet

Rentene på fastrente endres mye oftere enn lån med flytende rente - det er først når lånet er utbetalt at renten er fast. Det som er sikkert er at forskjellene mellom långiverne vil bestå i hele fastrenteperioden:

Velg riktig fastrentelån

Ved verdistigning på boligen

Når prisen øker på boligen din, kan du i noen banker komme innenfor en grense som gir lavere rente. I andre banker der du må forhandle rente står du sterkere når du har økt sikkerhet:

Økt boligverdi kan gi billigere boliglån

Billån

Hovedalternativene for billån er lån med pant i bilen, lån med pant i boligen, eller et subsidiert billån fra bilforhandleren.

Guide til billån.

Billånene med lavest rente

Smarte Pengers anbefalte lån med pant i bilen:

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Billån med pant i boligen

Renten på boliglån er lavere enn på billån. Har du ledig panteplass i boligen vil det lønne seg å låne med sikkerhet i boligen. Avdragsdelen på den delen som stammer fra billånet opprettholder du.

Billån er billigst med pant i bolig

Billån gjennom yrkesorganisasjoner

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har forhandlet frem lavere rente for sine medlemmer. Her får du en vurdering av dem:

Rabattavtaler på billån - en vurdering

Båtlån

Båtlån med laveste rente

Smarte Pengers anbefalte lån til båt:

Anbefalte båtlån

Båtlån med pant i boligen

Har du ledig panteplass i boligen vil det være rimeligere enn å ta opp et båtlån med sikkerhet i båten.

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå

Studielån

Dette er rådene som har med studielån å gjøre. Bakgrunnen for rådene er at dette lånet samlet sett er det gunstigste lånet du kan ha. 

Ikke nedbetal studielånet

Studielånet er det siste lånet du skal nedbetale:

Ikke nedbetal studielånet

Rentefritak

Utnytt muligheten til rentefritak:

Lav inntekt kan gi rett til rentefritak i Lånekassen

Lån det du kan

Selv om du ikke trenger fullt studielån:

Ta alltid opp maksimalt med studielån

Pass på inntekts- og formuesgrenser

Ikke tjen for mye, eller ha for høy formue:

Unngå reduksjon i stipendet fra Lånekassen

Utsett tilbakebetalingen hvis du kan

Betal heller ned på andre og dyrere lån:

Utsett tilbakebetalingen av studielånet mest mulig

Forbrukslån

Det er svært stor forskjell på hvilken rente du blir tilbudt, eller har på forbrukslån.

Guide til forbrukslån

Få lavest rente på forbrukslån

Smarte Pengers anbefalinger for å få billigst forbrukslån:

Smarte Pengers anbefalinger på valg av forbrukslån

Lån fra arbeidsgiver

Mulighet for gratis lån fra arbeidsgiver kan erstatte forbrukslån/kredittkort:

Gratis lån fra arbeidsgivere

Refinansiering av forbrukslånene

Du kan refinansiere ett eller flere forbrukslån med et billigere:

Refinansier forbrukslånene

Kredittkortlån

Som med forbrukslån er det svært stor forskjell på rentefastsettelse. I tillegg er det forskjell på diverse gebyrer som kredittkortet kan ta.

Har du kredittkortgjeld vil det på samme måte som med forbrukslån kunne lønne seg å refinansiere.

Guide til kredittkort

Beste kredittkort

Smarte Pengers anbefalte kredittkort:

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Seniorlån / Litt Xtra

Med seniorlån / Litt Xtra kan du låne opp til pensjon.

Guide til Seniorlån / LittExtra

Få lavest rente på seniorlån

Smarte Penger anbefalte seniorlån:

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå

 

Dette er de andre underartiklene i Økonomisk helsjekk:

Inntekter

Bank- og kortgebyrer

Boligøkonomi

Media og kommunikasjon

Biløkonomi

Fritid og underholdning

Forsikring

Jobb