Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med inntekter regnes alle sllgs typer inntekter som arbeidsinntekter, kapitalinntekter, utleieinntekter bolig og utleieinntekter av andre ting.

Denne oversikten tar for seg hvilke muligheter som finnes for å øke inntektene.

Denne artikkelen er en del av Smarte Pengers privatøkonomiske helsjekk.

Arbeidsinntekter

Jobbe overtid
Mange har mulighet til å jobbe overtid i den bedriften de er i. Hvor mye du sitter igjen med avhenger av hvilken marginalskatt du har.

Ta en eller flere ekstrajobber
For de som ikke har full stilling kan det være aktuelt å ta ekstrajobber.  

I begge tilfellene er marginalskatten avgjørende for hvor mye du sitter igjen med etter skatt. Marginalskatten avgjøres av hvor høy inntekt du har fra før. En student som har 30.000 kroner fra før, kan tjene inntil 40.000 kroner i tillegg uten å betale skatt (frikortet for 2023 er på 70.000 kroner.).

Hvis du for eksempel fra før av har en inntekt på 500.000 kroner, vil marginalskatten være på 33,9 prosent.

Les mer om marginalskatt.

I marginalskatt-kalkulatoren kan du også se hva marginalskatten blir på et inntektstillegg.

Skattefrie arbeidsinntekter

Hvor mye du kan tjene skattefritt avhenger av hvem du jobber for.

Hvis du jobber i et privathjem, kan du tjene inntil 6.000 kroner skattefritt per hjem. Du kan ha flere arbeidsgivere.

Skattefri inntekt for arbeid i et privathjem

Dersom du har verv eller tar på deg arbeid for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, kan du tjene inntil 10.000 kroner skattefritt.

Skattefri inntekt fra foreninger / institusjoner

Når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner, kreves det ikke at beløpet blir lønnsinnberettet.

Skattefri inntekt fra et firma

Utleie av bolig

Du kan leie ut hele eller deler av boligen din som langtidsutleie og som kortidsutleie.

Lantidsutleie i egen bolig

Du kan skattefritt leie ut mindre enn halvparten av en bolig der du selv bor.

Les mer om utleie i egen bolig

Lei ut boligen til turister

Utleietjenester som Airbnb, og Booking.com kan gi deg skattefrie ekstrainntekter ved å leie ut et rom i boligen, eller hele boligen.

Lei ut boligen til turister

Lei ut til eget AS

Mange har muligheten til å leie ut deler av boligen til et aksjeselskap de selv eier. Så lenge du leier ut mindre enn halvparten av boligen er dette skattefritt.

Lei ut skattefritt til ditt eget AS

Utleie av hytte

Du kan leie ut hytta for inntil 10.000 kroner skattefritt per år. For leieinntekter utover dette regnes 85 prosent som inntekt, som skattlegges med en sats på 22 prosent.  

Les mer om Hytteutleie, og Hytteutleie og skatt.

Utleie av bil

Du kan leie ut bilen for inntil 10.000 kroner skattefritt per år. For leieinntekter utover dette regnes 85 prosent som inntekt, som skattlegges med en sats på 22 prosent.

Guide til utleie av egen bil

 

Dette er de andre underartiklene i Økonomisk helsjekk:

Lån

Bank- og kortgebyrer

Boligøkonomi

Media og kommunikasjon

Biløkonomi

Fritid og underholdning

Forsikring

Jobb