Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger på hvilke leverandører på Egen Pensjonskonto du bør velge.

Det er opp til 1,5 prosents kostnadsforskjell mellom forvaltningen av midlene i de forskjellige pensjonskontoene. Sjekk lønnsomheten av å velge pensjonskonto-leverandør selv, mot å beholde den du har via arbeidsgiver.

Du kan selv velge hvor du skal ha Egen Pensjonskonto, hvis du ikke ønsker å ha den der arbeidsgiveren har plassert den. Dette kalles selvvalgt pensjonskonto.

På pensjonskontoen som automatisk ble opprettet ligger innskuddspensjonen du har fra arbeidsgiver, og pensjonskapitalbevis du har fra tidligere arbeidsgivere.

Les mer: Guide til Egen pensjonskonto

Første skritt er altså å vurdere om de sparealternativene arbeidsgiver har er gode nok. Dernest å velge hvilken leverandør du selv vil velge

Valget du gjør er veldig likt det du gjør når du skal velge leverandør av aksjesparekonto og IPS. Men det er visse forskjeller mellom de ulike spareproduktene når de gjelder hvilke fond og fondsprofiler som blir tilbudt.

De viktigste momentene ved valg av Pensjonskonto-leverandør er:

  • Kostnader på fondene - har de indeksfond og til hvilken pris
  • Hvilken bredde i fondene har de, spesielt med tanke på indeksfond, globale fond, og norske fond.
  • Hvor gode er fondene som det kan velges blant
  • Kostnaden på fondsprofilene som tilbys

Se også: Flytting av Egen pensjonskonto

Det er bare én leverandør som tar en egen kostnad for selve kontoen. Dette er SpareBank 1, som tar 0,1 prosent i året.  

Leverandørene med de billigste enkeltfondene

Det aller viktigste er at leverandøren har indeksfond til lavest mulig pris. I tillegg til at de dekker hovedmarkedene.

Under ser du en liste over hvilke indeksfond leverandørene tilbyr. Dette gjelder for norske indeksfond, globale indeksfond, og indeksfond i emerging market (nye markeder). For eksempel er det mange som tilbyr indeksfond fra KLP.

På Globale fond er det Kron Indeks Global som er billigst med et årlig forvaltningsgebyr på 0,15 prosent. Men det er mange som bare er litt dyrere.

På Norske fond er Gjensidige billigst med KLP AkjeNorge Indeks P.

Indeksfond Kostnad  
Globale fond    
Kron Indeks Global 0,15%  
Gjensidige: KLP AksjeGlobal P 0,18%  
Gjensidige: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P 0,18%  
Kron: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P 0,18%  
Nordnet Global Indeks 0,19%  
DNB Global Index N 0,20%  
DNB: Storebrand Indeks - Alle Markeder N 0,20%  
Kron: DNB Global Indeks A 0,20%  
Kron: Storebrand Indeks - Alle Markeder N 0,20%  
Kron: KLP AksjeGlobal Indeks P 0,22%  
Kron: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P 0,22%  
Kron Indekspakke Delvis valutasikret 0,23%  
Gjensidige: KLP AksjeVerden Indeks 0,25%  
Gjensidige: KLP AksjeGlobal Valutasikret P 0,25%  
Storebrand Global Indeks A 0,25%  
Kron: KLP AksjeGlobal Valutasikret Indeks P 0,26%  
Kron: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P 0,26%  
Kron: KLP AksjeVerden Indeks P 0,26%  
Storebrand Global Indeks Valutasikret A 0,27%  
Nordnet: KLP AksjeGlobal Indeks P 0,28%  
Nordnet: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P 0,29%  
Nordnet: SpareBank 1 Indeks Global N 0,29%  
Nordnet: Storebrand Global Indeks N 0,29%  
Nordnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P 0,30%  
Storebrand Indeks - Alle Markeder A 0,30%  
Nordnet: Storebrand Indeks - Alle Markeder N 0,30%  
Nordnet: Storebrand Global Indeks Valutasikret N 0,31%  
Nordnet: KLP AksjeGlobal Mer Samf Valutasikret P 0,32%  
Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK 0,35%  
Eika: KLP AksjeGlobal Indeks P 0,39%  
Nordnet: KLP AksjeGlobal Indeks V 0,39%  
Eika: DNB Global Indeks A 0,40%  
Eika: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P 0,40%  
Eika: Storebrand Global Indeks N 0,40%  
Eika: Storebrand Indeks - Alle Markeder N 0,40%  
Nordea Global Passive 0,40%  
Nordea YS Globale Passive 0,40%  
Nordnet: KLP AksjeVerden Indeks 0,40%  
DNB Global Enhanced Index A 0,41%  
Eika: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P 0,43%  
Eika: KLP AksjeGlobal Mer Samf Valutasikret P 0,43%  
Eika: KLP AksjeVerden Indeks P 0,43%  
Nordnet: Storebrand Indeks - Alle Markeder A 0,43%  
Eika: Storebrand Global Indeks Valutasikret N 0,45%  
Nordnet: DNB Global Indeks 0,45%  
Eika: Danske Invest Global Index SA 0,55%  
Eika: Danske Invest Global Index Restricted SA 0,58%  
Nordnet: Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK) 0,60%  
Eika: Handelsbanken Global Index Crit 0,70%  
Norske fond    
Gjensidige: KLP AksjeNorge Indeks P
0,18%  
Nordnet Norge Indeks 0,19%  
DNB Norge Indeks N 0,20%  
Kron: DNB Norge Indeks A 0,20%  
Kron: Alfred Berg Indeks I 0,21%  
Kron: Storebrand Indeks - Norge N 0,20%  
Storebrand Indeks - Norge A 0,20%  
Kron: KLP AksjeNorge Indeks P 0,22%  
Danske Invest Index Norway Restricted klasse NOK 0,23%  
Nordnet: KLP AksjeNorge Indeks P 0,28%  
Nordnet: DNB Norge Indeks A 0,29%  
Nordnet: Alfred Berg Indeks C 0,30%  
Nordnet: Storebrand Indeks - Norge A 0,30%  
Eika: Alfred Berg Indeks C 0,40%  
Eika: DNB Norge Indeks A 0,40%  
Eika: KLP AksjeNorge Indeks P 0,40%  
Eika: Storebrand Indeks - Norge N 0,40%  
Fremvoksende markeder    
Gjensidige: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,28%  
Nordnet Indeksfond Emerging Markets NOK 0,29%  
Kron: Storebrand Indeks - Nye Markeder N 0,30%  
Kron: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P 0,30%  
Kron: KLP AksjeFremvoksende Mer Samfunnsansvar P 0,31%  
DNB Global Emerging Markets Indeks N 0,38%  
Nordnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P 0,39%  
Nordnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar Indeks P 0,39%  
Nordnet: Storebrand Indeks - Nye Markeder A 0,39%  
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted klasse NOK 0,40%  
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 0,40%  
Nordnet: DNB Global Emerging Markets Indeks A 0,41%  
Eika: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P 0,48%  
Eika: Storebrand Indeks - Nye Markeder N 0,50%  
Eika: DNB Global Emerging Markets Indeks A 0,56%  

Leverandørene med de billigste fondsprofilene

Oversikten under viser fondsprofilene som inneholder 100 prosent aksjer. Her er det tatt med årlig forvaltningskostnad, og hvor stor andel globale aksjer fondsprofilen normalt vil ha.

De billigste profilene som er åpne for alle finner du i Kron, dernest Nordea og Storebrand..

De billigste organisasjonene er Akademikerne og YS. LO har lave priser på bærekraft-fondsprofilen. 

Fondsprofil Kostnad
Kron Indekspakke Verden (Akademikerne) 0,16%
YS: Nordea Liv Indeksforvaltning 100 0,18%
SpareBank 1 LO FavørAksjer 0,18%
Kron Indekspakke Verden 0,19%
Nordea Liv Indeksforvaltning 100 0,30%
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 0,45%
Gjensidige Indeksert Pensjonsprofil Aksjer 0,49%
DNB Pensjonsprofil Indeks 100 0,50%
SpareBank 1 Aksjer 0,50%
Duvi Langsiktig 0,65%
Eika Selvvalgt 100 % aksjer 0,70%
Handelsbanken Aktiv 100 0,99%

Leverandørene med det bredeste utvalget

Det bredeste utvalget finner du hos Nordnet og Kron.

Dette er viktigst for den gruppen som ønsker andre plasseringsalternativer enn de brede indeksfondene i hovedmarkedene.

Her er en oversikt som inkluderer en lenke til fondsutvalget.

Selskap Lenke  
Akademikerne Pluss – Kron Fondsliste  
Danske Bank Fondsliste  
DNB Fondsliste  
Duvi *  
Eika Fondsliste  
Gjensidige Fondsoversikt  
Handelsbanken Fond  
Kron Fondsliste  
SpareBank 1 – LO Favør Egen pensjonskonto  
Nordea Fondsliste  
Nordnet Fond  
SpareBank 1 Fond  
Storebrand Fondsliste  
YS – Nordea Fondsliste  

Duvi tilbyr bare fondsprofiler.

 

Andre anbefalinger på spareprodukter:

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Valg av fastrenteinnskudd

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene