Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger på hvilke leverandør på Egen Pensjonskonto du bør velge.

Denne testen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Det er opp til 1,5 prosents kostnadsforskjell mellom forvaltningen av midlene i de forskjellige pensjonskontoene. Sjekk lønnsomheten av å velge pensjonskonto-leverandør selv, mot å beholde den du har via arbeidsgiver.

Du kan selv velge hvor du skal ha Egen Pensjonskonto hvis du ikke ønsker å ha den der arbeidsgiveren har plassert den. Dette kalles selvvalgt pensjonskonto.

På pensjonskontoen som automatisk ble opprettet ligger innskuddspensjonen du har fra arbeidsgiver, og pensjonskapitalbevis du har fra tidligere arbeidsgivere.

Les mer: Guide til Egen pensjonskonto

Første skritt er altså å vurdere om de sparealternativene arbeidsgiver har er gode nok. Dernest å velge hvilken leverandør du selv vil velge

Valget du gjør er veldig likt det du gjør når du skal velge leverandør av aksjesparekonto og IPS. Men det er visse forskjeller mellom de ulike spareproduktene når de gjelder hvilke fond og fondsprofiler som blir tilbudt.

De viktigste momentene ved valg av Pensjonskonto-leverandør er:

  • Kostnader på fondene - har de indeksfond og til hvilken pris
  • Hvilken bredde i fondene har de, spesielt med tanke på indeksfond, globale fond, og norske fond.
  • Hvor gode er fondene som det kan velges blant
  • Kostnaden på fondsprofilene som tilbys

Se også: Flytting av Egen pensjonskonto

Det er bare én leverandør som tar en egen kostnad for selve IPS-kontoen. Dette er SpareBank 1, som tar 0,1 prosent i året.  

Leverandørene med de billigste enkeltfondene

Det aller viktigste er at leverandøren har indeksfond til lavest mulig pris. I tillegg til at de dekker hovedmarkedene.

Under ser du en liste over hvilke indeksfond leverandørene tilbyr. Dette gjelder for norske indeksfond, globale indeksfond, og indeksfond i emerging market (nye markeder).

Kron er den billigste på dette. Men det er flere som bare er litt dyrere. Dette er DNB, Gjensidige, Nordnet, Storebrand.

Indeksfond Kostnad
Globale fond
Kron: DNB Global Indeks N 0,20%
Kron: KLP AksjeGlobal Indeks V 0,22%
Kron: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 0,22%
Kron Indekspakke Delvis valutasikret 0,23%
DNB Global Indeks N 0,25%
Gjensidige: KLP AksjeGlobal Indeks IV A 0,25%
Gjensidige: KLP AksjeVerden Indeks 0,25%
Kron: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II 0,25%
Storebrand Global Indeks A 0,25%
Nordea Indeksforvaltning 100 0,30%
Nordnet Indeksfond Global NOK 0,30%
Storebrand Global Indeks A Valutasikret 0,30%
Storebrand Indeks - Alle Markeder A 0,30%
Kron: KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II 0,31%
Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK 0,35%
Nordnet: KLP AksjeGlobal Indeks V 0,39%
Nordea Global Passive 0,40%
Nordea YS Globale Passive 0,40%
Nordnet: KLP AksjeVerden Indeks 0,40%
Nordnet: KLP AksjeGlobal Indeks IV 0,41%
Nordnet: Storebrand Indeks - Alle Markeder A 0,43%
Nordnet: DNB Global Indeks 0,45%
Nordnet: Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK) 0,70%
Norske fond
Gjensidige: KLP AksjeNorge Indeks II 0,18%
Kron: Alfred Berg Indeks I 0,20%
Storebrand Indeks - Norge A 0,20%
Kron: KLP AksjeNorge Indeks II 0,22%
Danske Invest Index Norway Restricted klasse NOK 0,23%
DNB Norge Indeks N 0,25%
Nordnet Indeksfond Emerging Markets NOK 0,30%
Nordnet Indeksfond Norge 0,30%
Nordnet: Alfred Berg Indeks C 0,38%
Nordnet: KLP AksjeNorge Indeks II 0,39%
Nordnet: Storebrand Indeks - Norge A 0,43%
Nordnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,50%
Fremvoksende markeder
Gjensidige: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,28%
Kron: Storebrand Indeks - Nye Markeder N 0,30%
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted klasse NOK 0,40%
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 0,40%
Nordnet: Storebrand Indeks - Nye Markeder A 0,53%

Leverandørene med de billigste fondsprofilene

Oversikten under viser fondsprofilene som inneholder 100 prosent aksjer. Her er det tatt med årlig forvaltningskostnad, og hvor stor andel globale aksjer fondsprofilen normalt vil ha.

De billigste profilene som er åpne for alle finner du i Kron, dernest Nordea og Storebrand..

De billigste organisasjonene er Akademikerne og YS. LO har lave priser på bærekraft-fondsprofilen. 

Fondsprofil Kostnad
Kron Indekspakke Verden (Akademikerne) 0,16%
YS: Nordea Liv Indeksforvaltning 100 0,18%
SpareBank 1 LO FavørAksjer 0,18%
Kron Indekspakke Verden 0,19%
Nordea Liv Indeksforvaltning 100 0,30%
Danica NITO Valg Aksjer 0,45%
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 0,45%
Gjensidige Indeksert Pensjonsprofil Aksjer 0,49%
DNB Pensjonsprofil Indeks 100 0,50%
SpareBank 1 Aksjer 0,50%
Duvi Langsiktig 0,65%
Eika Selvvalgt 100 % aksjer 0,70%
Handelsbanken Aktiv 100 0,99%
Danica Valg Aksjer 1,33%

Leverandørene med det bredeste utvalget

Det bredeste utvalget finner du hos Nordnet og Kron

Dette er viktigst for den gruppen som ønsker andre plasseringsalternativer enn de brede indeksfondene i hovedmarkedene.

Her er en oversikt som inkluderer en lenke til fondsutvalget.

Selskap Lenke
Danica Fondsmeny
Danica – NITO Investeringsvalg
DNB Investeringsmuligheter
Duvi *
Eika *
Gjensidige Fondsoversikt
Handelsbanken Fond
Kron Fondsliste
Kron – Akademikerne Pluss Fondsliste
Nordea Investeringsvalg
Nordea – YS Investeringsvalg
Nordnet Fond
SpareBank 1 Fond
SpareBank 1 – LO Favør Fond
Storebrand Fondsliste

Duvi og Eika tilbyr bare fondsprofiler.

 

Andre anbefalinger på spareprodukter:

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Valg av fastrenteinnskudd

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene