Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i OBOS-banken som er rettet mot privatpersoner.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer en rekke bankers produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

 • Lån
 • Innskudd og spareprodukter
 • Bank og kort
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring

Du kan utvide hver hoveddel, og se på de enkelte produktomtalene fra Smarte Penger.

Andre tilsvarende bankvurderinger

DNB - vurdering av produkter

Eika-bankene - vurdering av produkter

Handelsbanken - vurdering av produkter

KLP Banken - vurdering av produkter

Nordea - vurdering av produkter

Sbanken- vurdering av produkter

SpareBank 1 - vurdering av produkter

Storebrand - vurdering av produkter

Lån

OBOS Bank tilbyr forskjellige typer boliglån. Ikke andre typer.

Tilbyr som en av få banker også seniorlån.

Prisliste lån

Boliglån

OBOS Banks nettside for boliglån.

OBOS har åpne rentesatser ut fra sikkerhet og lånestørrelse. Den laveste renten er innenfor 50 prosent av markedsverdi. Her er de blant de aller billigste. På lån innenfor 75 prosent av markedsverdi er renten 0,25 prosentpoeng høyere enn innenfor 50 prosent. OBOS ligger omtrent 0,3-0,4 prosentpoeng over de aller billigste boliglånene.

På lån innenfor 85 prosent av markedsverdi ligger de omtrent 0,5 prosentpoeng over de laveste rentene.

Ikke-medlemmer får 0,15 prosentpoeng høyere rente, men det er ingen som låner i OBOS uten å melde seg inn.

Tilbyr grønt boliglån med en lav rente. Boligen må da være sertifisert med Svanemerket eller BREEAM-NOR.

Tilbyr OBOS Nyboliglån som har den samme renten som innenfor 50 prosent av markedsverdi. Dette gjelder kjøp av ny bolig fra OBOS eller Block Watne.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

OBOS Banks nettside for boliglån for unge.

OBOS gir den samme renten til unge som for førstegangskjøpende.  Renten ligger rundt 0,4 prosentpoeng høyere enn de med lavest rente, og er åpne for alle.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

Banken tilbyr fastrentelån med 3, 5 og 10 års binding. Hvor gunstig OBOS er på fastrentelån varierer, men normalt ligger de ikke blant de laveste.

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Slik finner du frem til det beste fastrentelånet.

Se oversikten som viser renten på fastrentelån.

Guide til fastrentelån.

Rammelån

OBOS Banks nettside for rammelån.

Renten på rammelån i OBOS-banken ligger langt over de laveste rentene.

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Seniorlån / LittExtra

OBOS sin nettside for Seniorlån.

OBOS Banken er en av de få bankene som tilbyr et seniorlån. Dette er et lån med pant i boligen der rentene legges til saldoen. Passer for de som skal spise av egenkapitalen i boligen.

Ikke-medlemmer får en rente som er 0,15 prosentpoeng høyere.

OBOS er en av de mest aktuelle på seniorlån, spesielt for medlemmer.

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå.

Guide til seniorlån

Billån

OBOS Bank tilbyr ikke billån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå.

Båtlån

OBOS Bank tilbyr ikke båtlån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå.

Kort og betaling

Dette området består av brukskonto, nettbank, mobilbank, debetkort, og kredittkort.

Priser på kort og betaling.

Brukskonto/Lønnskonto/Debetkort

OBOS sin nettside for kort og betaling

Det er gratis å ha et debetkort som du knytter til brukskontoen. Dette gjør at OBOS er det beste valget for brukskonto, inklusive betalingstjenester.

Renten på brukskonto er den høyeste blant bankene. Det eneste gebyret som tas er valutapåslaget på 1,75 prosent.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

OBOS Bank tilbyr faktisk ikke kredittkort.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

OBOS Banks nettside for innskudd.

OBOS Bank tilbyr ikke noen andre spareprodukter enn bankinnskudd.

Dette er innskuddsproduktene:

Sparekonto
Renten ligger omtrent 0,75 prosentpoeng under de beste alternativene på høyrentekonto.

Plasseringskonto +31 dager
Dette er en konto med 31 dagers oppsigelse. Renten ligger omtrent 0,5 prosentpoeng noe under de beste kontoene med bindingstid.

Sparing til egenkapital
Renten ligger omtrent 0,25 prosentpoeng under de med best rente. Det er ett fritt uttak per år. Det er ingen krav om at sparebeløpet skal brukes til boligkjøp.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

OBOS-konto for barn
Rente er lik som for OBOS-konto.

Boligspar barn og ungdom
Gir samme rente som BSU. Denne renten ligger da langt over vanlige barnekontoer. Maks sparebeløp er 300.000 kroner.

BSU
Renten ligger noe omtrent ett prosentpoeng under de beste.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Boligspar ung
For de som er under 34 år gir denne kontoen omtrent 0,5 prosentpoeng under de beste høyrentekontoene.

OBOS Banks renter på innskuddskontoer

Skadeforsikring

På skadeforsikringer ser vi på fire forsikringer:

 • Bilforsikring
 • Husforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring

OBOS nettside for skadeforsikring.

OBOS har en avtale med Tryg Forsikring som gir visse fordeler, og en kollektiv avtale på innboforsikring. Det er teknisk sett ikke OBOS Bank som har denne avtalen, men OBOS.

Det kan kjøpes en egen Forsikringspakke der reiseforsikring, innboforsikring, og familieulykkeforsikring inngår. I pakken gis det 13 prosent rabatt på Reiseforsikring Ekstra, ingen ekstra rabatt på innboforsikring

Det er 10 prosent nettrabatt ved kjøp av forsikringer i Tryg. Denne rabatten gjelder bare det første året. Det må det tas hensyn til i prissammenligninger.

Dette er samlerabatten i Tryg:

Tryg Plus gir 10 prosent rabatt på forsikringen ved kjøp av tre forsikringer. hvorav én av dem må være hus, innbo eller bil. Ved to hovedprodukter pluss tre valgfrie dekninger er rabatten 15 prosent. Ved tre hovedprodukter pluss fire valgfrie dekninger er rabatten 20 prosent.

Gjennom OBOS gis det 3 prosentpoeng ekstra rabatt, altså opptil 23 prosent.

Under omtaler vi bare innboforsikring og reiseforsikring. De andre forsikringene er standard Tryg-forsikringer.

Noe som gjelder for alle skadeforsikringsselskaper, er at det ikke er mulig å peke ut enkelte selskaper som billigere enn andre. For å skaffe deg de beste forsikringsavtalene må du generelt følge disse rådene:

Finn best pris på skadeforsikringer

Her kan du se noen av dekningsdetaljene på forsikringene i Tryg:

Bilforsikring - Tryg Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring

Innboforsikring - Tryg Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring

Innboforsikring

Nettsiden for OBOS Innboforsikring.

Den kollektive avtalen for Innboforsikringen Ekstra er i Tryg.

På innboforsikringen kan det velges mellom tre forskjellige forsikringssummer; 500.000, 1,5 millioner, og 2,5 millioner kroner.

Prisene avhenger av distrikt:

Distrikt Sum Pris per år
Oslo, Drammen, Stavanger, Trondheim, Tromsø 500.000 1 470
1.500.000 1 853
2.500.000 2 628
Resten av landet 500.000 1 418
1.500.000 1 836
2.500.000 2 393

Denne innboforsikringen vil kunne være blant de absolutt billigste. Det er noen større yrkesorganisasjoner som har en litt lavere pris.

Her er en oversikt over de kollektive avtalene på innboforsikring.

Du kan se hvilken karakter innboforsikringene får i Smarte Pengers Test av innboforsikring.

Denne testen sier noe om karakterene reiseforsikringen får ut fra dekningsomfanget på innboforsikringene. Karakteren for Tryg Innbo Ekstra er 4,0. Beste karakter er 5,3, 6,0 er den høyeste oppnåelige-

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på innboforsikring I Tryg Ekstra

Les mer om reiseforsikring: Guide til reiseforsikring.

Personforsikring

Her ser vi på fem typer forsikringer:

 • Dødsfallforsikring
 • Uføreforsikringer
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom
 • Behandlingsforsikring / Helseforsikring

OBOS har en avtale med Tryg Forsikring som gir kollektive avtaler på livsforsikring/dødsfallforsikring, og uføreforsikring (uførekapital). De tre andre forsikringene tilbys ikke av OBOS.

OBOS' nettside om personforsikring.

Livsforsikring/Dødsfallforsikring

OBOS' nettside om den dødsfallforsikringen.

I den kollektive avtalen med Tryg kan man velge mellom fire forskjellige antall G, 10, 20, 30, og 40 G. 10 G er i overkant av 1 million kroner.

Dette er prisene:

Alder 10 G 20 G 30 G 40 G
25 år 312 624 936 1 248
30 år 312 624 936 1 248
35 år 462 924 1 386 1 848
40 år 768 1 536 2 304 3 072
45 år 1 293 2 586 3 879 5 172
50 år 2 091 4 182 6 273 8 364
55 år 2 802 5 604 8 406 11 208
60 år 3 648 7 296 10 944 14 592

Prisene på denne forsikringen er lave. Det er bare noen større yrkesorganisasjoner som kan måle seg med denne. Se oversikten over de kollektive avtalene her.

Prisene i denne kollektive forsikringen er klart lavere enn det du kan få i individuelle dødsfallforsikringer.

Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene.

Guide til dødsfallforsikring / livsforsikring.

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Uføreforsikring

OBOS' nettside for uføreforsikring.

OBOS har en kollektiv avtale på uførekapital. De har ikke et tilbud om uførerente.

Uførekapital kommer til utbetaling som en engangsutbetaling ved minst 50 prosent varig uførhet, og at den er bedømt varig.

I den kollektive avtalen med Tryg kan man velge mellom tre ulike antall G, 10, 20, og 30 G. 10 G er i overkant av 1 million kroner.

Prisene er uavhengig av yrke og utdannelse. Prisene her er derfor mest konkurransedyktig med lav utdannelse, og et yrke med høy risiko for å bli ufør.

Dette er prisene:

Alder 10 G 20 G 30 G
25 3 048 2 776 4 164
30 3 048 3 656 5 484
35 3 048 4 536 6 804
40 5 376 7 920 11 880
45 8 004 13 888 20 832
50 12 006 23 264 34 896

Denne forsikringen må du sjekke sammen med uføreforsikringer fra andre selskap. Les mer her:  Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene

Guide til uførekapital

Andre kollektive avtaler

På samme måte som med Livsforsikring er det mange kollektive avtaler gjennom yrkesorganisasjoner.

Dette gjelder på uførekapital. På uførerente er det en annen sak. De som har en kollektiv avtale på uførerente, har en varighet på utbetalingen i bare 4 år. De individuelle uførerentene utbetales til du er fylt 67 år.

Priser på uførerente / uførepensjon

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt