Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke hyttelån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

Forskjellene mellom hyttelånene er på opptil ett prosentpoeng. Det er få banker som markedsfører rene hyttelån, altså lån med pant i hytta.

Når du skal ta opp et lån til hytte har du tre alternativer:

  • Hvis du har ledig panteplass i boligen, vil det lønne seg å ta opp et lån med pant i den boligen.
  • Hvis du har noe ledig panteplass, må du ta opp lån både med pant i hytta og boligen. Da er spørsmålet hvilken bank som gir deg det beste "pakketilbudet". I de fleste bankene må du få et konkret tilbud for å sjekke hvilken rente du kan få med pant i hytta, Da er de naturlig å først sjekke de som er anbefalt av Smarte Penger.
  • Hvis du ikke har ledig panteplass, må det utelukkede være pant i hytta. Da kan du se på renten på rene hyttelån. For de fleste bankene må du sjekke konkret hvilken rente de er villige til å gi deg.

Her kan du sjekke rentene på alle beløp på rene hyttelån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Anbefalte rene hyttelån

Det billigste alternativet på rene hyttelån (i åpen klasse) er Landkreditt foran Sbanken. Begge disse bankene gir den samme renten på hyttelån som på boliglån.

Landkreditt Bank
Landkreditt er nest billigst på hyttelån som ligger innenfor 50 og 60 prosent av markedsverdien. Effektiv rente på 2 millioner kroner er 5,48 prosent innenfor 50 prosent, 5,58 prosent innenfor 60 prosent. Landkreditt er billigst innenfor 75 prosent av markedsverdi med en effektiv rente på 5,64 prosent.

Sbanken
Sbanken er nest billigst på lån innenfor 60 prosent av markedsverdi. Den effektive renten er da 5,45 prosent, 0,02 prosentpoeng under Landkreditt. Sbanken er billigst innenfor 75 prosent av markedsverdi, 0,04 prosentpoeng over Landkreditt. På lån innenfor 85 prosent av markedsverdi er Sbanken billigst blant de åpne bankene.

Lukket klasse

Econa, Unio og YS
Avtalen er med Nordea. Den nominelle renten er 5,74 prosent, og går opp til 85 prosent av markedsverdi. Econa har 60 kroner lavere termingebyrer per år, og etableringsgebyr. Renten ligge litt over Sbanken og Landkreditt.

Renteoversikt på hyttelån

Effektiv rente er beregnet på et lån på 2 millioner kroner.

Under kolonnen for Max blir det oppgitt hvor høyt opp i forhold til markedsverdi lånet går.

Bank Nom. Eff. Etabl. T.gebyr Max
Sbanken 60% 5,32% 5,45% 0 0 60%
Landkreditt Bank 50% 5,34% 5,48% 500 0 50%
Landkreditt Bank 60% 5,44% 5,59% 500 0 60%
Landkreditt Bank 75% 5,50% 5,65% 500 0 75%
SpB 1 Hallingdal Valdres 50% 5,45% 5,68% 3 450 720 50%
KLP Banken 5,50% 5,69% 1 500 420 75%
Sbanken – opp til 75% 5,56% 5,70% 0 0 75%
Sbanken – opp til 85 % 5,70% 5,85% 0 0 85%
KLP - ikke medlem 5,65% 5,87% 2 250 660 75%
Econa – Nordea 85% 5,74% 5,94% 0 540 85%
Unio – Nordea 60% 5,74% 5,94% 0 600 60%
YS – Nordea 85% 5,74% 5,94% 0 600 60%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 80% 5,75% 5,99% 3 450 720 80%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 5,95% 6,18% 2 550 600 75%
NAL – Nordea 6,05% 6,27% 0 600 85%
SpareBank 1 Østfold Akershus 6,04% 6,29% 3 000 720 75%
Landkreditt Bank 85% 6,15% 6,33% 1 000 0 85%
SpareBank 1 Lom og Skjåk 6,19% 6,44% 2950 600 70%
SpareBank 1 SMN 6,24% 6,52% 3850 780 85%
SpareBank 1 Nord-Norge 6,29% 6,58% 5 300 780 85%
SpareBank 1 Østfold Akershus 85% 6,44% 6,72% 3 000 720 85%
SpareBank 1 Nordmøre 6,54% 6,85% 4200 900 85%
SpareBank 1 SR-Bank 6,64% 6,93% 2900 720 75%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 6,64% 6,93% 3500 720 70%

 

Andre låneanbefalinger:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå

Dette er Smarte Penger anbefalinger på valg av forbrukslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå