Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I den økonomiske helsjekken av privatøkonomien går du systematisk gjennom alle muligheter du har for å spare penger. Dette gjøres ved å se på alle kostnadsposter en privatøkonomi kan beså av.

Denne gjennomgangen følger det privatøkonomiske budsjettet fra Smarte Penger. Ved alle postene (ca 100) er det råd om hva som kan være smart å gjøre, eller hvordan redusere kostnadsnivået på denne posten.

Det er egentlig tre måter å spare penger på:

  • Redusere kostnadene i form av å kjøpe mindre volum
  • Kjøpe tilsvarende, eller samme vare billigere
  • Gjøre smarte valg som ikke direkte har med en kostnadspost å gjøre

Med redusering av kostnadene mener vi her å bruke mindre av en vare eller tjeneste. Dette kan være fordi du må, eller bør redusere kostnadsnivået. Eller fordi du ønsker å omprioritere, for eksempel ved at du ønsker å nedbetale mer på lånet,  eller spare mer.

Kjøpe tilsvarende vare billigere reduserer også kostnaden. Men til forskjell fra punktet ovenfor kjøper du samme volum bare til en billigere penge. For eksempel strøm

Gjøre smarte valg er gjøre de rette tingene i en viss situasjon. For eksempel finne det billigste boliglånet, fradrag i forbindelse med skattemeldingen, i forbindelse med salg av bolig, i forbindelse med kjøp av bil osv. Disse tingene passer ikke inn i et budsjett siden dette kan være forhold som sjeldent inntreffer. Disse rådene finner du når du bruker funksjonen "Søk etter råd". Den bør du alltid bruke når du står overfor noe som skal skje.

Budsjettet og dermed gjennomgangen er delt inn i disse hoveddelene:

Klikk på hver enkelt så ser du alle underelementene. Rekkefølgen følger privatbudsjettet

Inntekter

Lån

Bank- og kortgebyrer

Boligøkonomi

Media og kommunikasjon

Biløkonomi

Fritid og underholdning

Forsikring

Jobb