Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers råd om valg av kombinasjonsfond

Det er svært mange kombinasjonsfond med ulike fordelinger av aksjer og renter. Skal kombinasjonsfondene sammenlignes må de ha en normalfordeling som er så godt som lik. Kombinasjonsfond med høy aksjeandel vil alltid gjøre det bedre enn kombinasjonsfond med lav aksjeandel når markedet går oppover, og motsatt når det går ned.

Hvis det hadde vært slik at fondsforvalterne hadde slått markedet ville kombinasjonsfond vært den beste fondstypen (med frihet til å ha et aksjeinnehav fra null til hundre prosent). Da kunnet forvalteren vektet seg ned i aksjer ved at forventet aksjefall, vektet seg opp i lange obligasjoner ved et forventet rentefall osv. Dette ville skapt en avkastning som hadde slått referanseindeksen kraftig.

Men slik er det ikke, og derfor er det ikke noen spesielle fordeler med kombinasjonsfond. Det gir deg bedre kontroll å kunne velge de beste enkeltfondene blant aksjefondene og rentefondene, enn å gå via et kombinasjonsfond.

Valg av kombinasjonsfond ut fra kostnader

Det er to forvaltere som tilbyr kombinasjonsfond priset som indeksfond. Dette er KLP som i sine kombinasjonsfond investerer en fast andel i rentefond og aksjefond, og har den samme prisen som disse fondene.

DNB har en serie - Lev Mer som prises som indeksfond. Det samme gjelder livssyklusfondet DNB Lev Mer.

Fond Kostnad Kommentar
DNB Lev Mer 0,34% Dette er et livssyklusfond, der aksjeandelen avhenger av hvor lenge det er til du er 62 år. Alksjeandene trappes ned fra omtrent 80 prosent ved 47 år, til omtrent 20 pårosent ved 62 år.
DNB Spare 30 0,36% Aksjeandelen i DNB Spare er den samme som talet etter navnet. Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i seks forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). De seks underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV).
DNB Spare 50 0,36% Se over
DNB Spare 80 0,36% Se over
KLP Kort Horisont 0,22% Fondet investerer i andre aksje- og rentefond forvaltet av KLP Kapitalforvaltning AS, hhv aktiva allokering ca 82% i renter og ca 18% i aksjer. Denne fordelingen kan svinge inntil 3 prosentpoeng.
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar 0,22% Fondet er et fond i fond som investerer i KLP Framtid Mer Samfunnsansvar og KLP Nåtid Mer Samfunnsavsvar med fordelingen 18/82. Fordelingen mellom underfondene men kan svinge med inntil +/- 3 prosentpoeng. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er svanemerket og investerer hovedsakelig i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.
KLP Lang Horisont 0,22% Fondet er et fond i fond som investerer i KLP Framtid (ca. 60%) og KLP Nåtid (ca. 40%). Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar 0,22% Fondet er et fond i fond som investerer i KLP Framtid Mer Samfunnsansvar og KLP Nåtid Mer Samfunnsavsvar med fordelingen 60/40. Fordelingen mellom underfondene men kan svinge med inntil +/- 3 prosentpoeng. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er svanemerket og investerer hovedsakelig i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

 

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste pengemarkedsfondene

Se også:

Guide til kombinasjonsfond

Klassefisering av kombinasjonsfond

Kostnadene i kombinasjonsfond

Nøkkeltall kombinasjonsfond