Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke forsikringer innen Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom som er best.

De avgjørende faktorene for valget av forsikring er:

  • Antall sykdommer som dekkes
  • Pris for dekningen

Guide til kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

I testen av kritisk sykdom settes det vekter på forskjellige sykdommer. Disse vektene kan du selv endre slik at forsikringsselskapene får en karakter ut fra de preferansene du har.

Her finner du testen på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Best forhold mellom pris og dekning

Ut fra testen er det Gjensidige Forsikring og IF Skadeforsikring som har den klart beste karakteren med 5,4 på begge.

Prisen i If er 2.505 kroner (for en sum på 500.000 kroner, målt som et gjennomsnitt 30 til 50 år).  Prisen i Gjensidige er 3.060 kroner. Snittet I If er altså 500 kroner. Ut fra disse momentene er If førstevalget for denne forsikringen. lavere i If enn i Gjensidige.

En fordel i If og Gjensidige er at forsikringen vil bli utbetalt hvis den forsikrede overlever i 24 timer etter operasjon, eller satt på venteliste. For de andre selskapene er det et krav om 30 dager (utenom Storebrand).

Rabattavtaler på kritisk sykdom

Det er en rekke rabattavtaler som er gunstig priset. I If er det en rabattavtale i BFO. Det samme har Tekna og YS (har ikke gjennomsnittspris). Ellers er det flere yrkesorganisasjoner som har kraftige rabatter i Storebrand og Tryg.

Under er det oppgitt gjennomsnittspriser fra 30 til 50 år. Det er oppgitt priser for en forsikringssum på 500.000 kroner.

Organisasjon Selskap Snitt 30-50 Normal pris
Akademikerforbundet Protector 3 216 *
Akademikerne Storebrand 1 555 2 739
Ergoterapeutene Storebrand 2 540 2 739
Forskerforbundet Storebrand 1 469 2 739
Norsk Fysioterapeutforbund Storebrand 2 818 2 739
Lederne Storebrand 1 841 2 739
Norges Juristforbund Tryg 2 122 5 244
Norsk Journalistlag Tryg 2 193 5 244
Politiets Fellesforbund Storebrand 2 265 2 739

 

Se også:

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Kritisk sykdom - Selskapenes dekningsomfang