Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers vurdering av hvilke behandlingsforsikringer / helseforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

De fleste som har en behandlingsforsikring, har den gjennom jobben. De som kan ha mest bruk for å kjøpe den privat er selvstendig næringsdrivende, eller drivere via egne aksjeselskaper.

På mange av dekningene er det ikke noen særlig forskjell mellom selskapene.

Et viktig punkt er kreftbehandling. Her kan det være vanskelig å være helt sikker på hva som egentlig dekkes, fordi dette er vanskelig å være klar på i vilkårene. Ut fra hva som står beskrevet i vilkårene ser det ut til at Tryg Forsikring har det beste dekningsomfanget.

Andre dekninger som skiller selskapene, er forskjellige typer behandlinger. I dette ligger det disse behandlingsformene:

  • Behandling av fysioterapeut, kiropraktor ol
  • Behandling av psykolog
  • Behandling av krisepsykolog.

Her tilbyr de fleste et visst antall behandlinger i løpet av et rullerende år. For å få dekket disse behandlingene må det skje i sammenheng med et behandlingsopplegg. If/Vertikal er det eneste selskapet som har et visst antall behandlinger inkludert uten henvisning. 

Guide til behandlingsforsikring

Test av behandlingsforsikring

Med denne kalkulatoren kan du se hvilken karakter de enkelte behandlingsforsikringene får. Du kan endre vektene på de enkelte dekningene, for så hvilken endring det da blir på karakterene på behandlingsforsikringene.

Testen gir karakterer til de enkelte behandlingsforsikringene ut fra dekningen de har. Det er ikke slik du alltid skal velge forsikringen med den beste dekningen. Her må du vurdere kost/nytte. En billigere behandlingsforsikring kan ha mer enn tilstrekkelig dekning for ditt behov.

Med de forhåndsinnlagte vektene på de enkelte dekningene er det IF/Vertikal som ligger på topp.

Her kan du se testen av behandlingsforsikring.

Valg av behandlingsforsikring

Vertikal Helse og If tilbyr den samme behandlingsforsikringen, og samarbeider om denne. If/Vertikal har den beste dekningen. De har den høyeste karakteren i testen av behandlingsforsikringer med en karakter på 5,5 (neste har 5,2). Denne forsikringen vurderes også som den beste behandlingsforsikringen når både pris og dekning tas i betraktning.

Hvis du ønsker en enkel behandlingsforsikring, er DNB/SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) den billigste. Hvis du for eksempel bare ønsker å få raskere behandling for å komme tilbake til jobb raskest mulig, er denne aktuell. Da må du selv betale for fysikalsk behandling, kiropraktor ol.

Rabatter gjennom yrkesorganisasjoner

Det finnes flere alternativer gjennom diverse yrkesorganisasjoner. Disse har en til dels vesentlig lavere pris enn om du kjøper individuelle behandlingsforsikringer. Derfor vil det lønne seg å velge behandlingsforsikringen som en av disse organisasjonene har,

Her kan du se priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Disse er de viktigste avtalene:

Organisasjon Selskap
Akademikerforbundet Tryg
Akademikerne Storebrand
BFO If
Bondelaget Landkreditt
Forskerforbundet Tryg
Juristforbundet Tryg
Lederne Storebrand
NJ Vertikal Helse
Politiets Fellesforbund Storebrand