Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Pengers vurdering av hvor bra rabattavtalene til Tekna er.

Dette er en vurdering i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Her er rabattavtalene Smarte Penger har vurdert fra Tekna.

Lån

Tekna har en avtale med Danske Bank på boliglån, boliglån for unge, fastrentelån, og billån.

Boliglån 

Renten på disse boliglånene ligger langt under nivået i Danske Bank. Dette gjelder både for

  • Vanlig boliglån
  • Boliglån for unge
  • Rammelån (Boligkreditt)

Fastrentelån ligger 0,1 prosent lavere enn standardrenten i Danske Bank.

Vurdering;
Smarte Penger anbefaler å benytte seg av disse. Det er grunn til å forvente at de vil ligge blant de aller laveste i fremtiden. Fastrentelånet ligger normalt blant de aller beste, men du må sjekke hva andre tilbyr.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå.

Billån

Medlemmer får lavere rente og lavere omkostninger på billån (pant i bilen). Hvor mye avhenger av belåningsgrad.

Vurdering:
Smarte Penger anbefaler å benytte seg av dette lånet når du skal ta pant i bilen. I hvert fall ut over 50 prosent av kjøpesum. Andre lån som kan være billigere er et subsidiert billån fra bilselger, eller øke boliglånet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Høyrentekonto

Medlemmene får høyere renten på Sparekonto i Danske Bank. Denne ligger i gjennomsnitt 0,5 prosentpoeng under annen oppnåelig rente på høyrentekonto.

Vurdering:
Det anbefales ikke å bruke denne kontoen. Du kan få høyere rente andre steder.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Kredittkort

Kredittkortet Akademikerkortet (Danske Bank) har omtrent 4 prosentpoeng lavere rente enn i Danske Bank. Det har 0,5 prosentpoeng lavere valutapåslag. Lavere gebyrer på minibankuttak. På Esso gir en rabatt på 34 øre, pluss 4 prosent av pumpeprisen på drivstoff. I tillegg 2 prosent på andre bensinstasjoner.

Vurdering:
Det er helt greit å ha dette kredittkortet, siden det er gratis. På Esso gir det som nevnt den høyeste rabatten det er mulig å få. Det er dyrt å bruke ved minibankuttak i utlandet. Her kan du få andre kredittkort som er gratis på dette området.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Skadeforsikring

Avtalen med Tekna gir kollektive avtaler på reiseforsikring og innboforsikring. Lavere priser på bilforsikring, MC-forsikring, husforsikring, og hytteforsikring.

16 prosent rabatt om du har én eller to forsikringer. 20 prosent rabatt om du har tre eller flere forsikringer. Kollektiv avtale på innbo.

Bilforsikring

Medlemmer får 36 prosent rabatt på bilforsikring.

Test av bilforsikring.

Husforsikring

Det er ikke spesifisert noen rabatt på husforsikring utover at den skal være lavere. Det samme gjelder på hytteforsikring.

Test av husforsikring.

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne en kollektiv innboforsikring med en rekke forskjellige innbosummer fra 500.000 kroner til tre millioner kroner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i.

Test av innboforsikring.

Se også: Kollektive avtaler på innboforsikring er billigst

Reiseforsikring

Prisen på reiseforsikringen avhenger av hvor du bor, og alder. I storby koster forsikringen for enslige 1.128 kroner, for familieforsikring 1.728 kroner. I andre distrikter koster den 900 kroner for enslige, for familieforsikring 1.404 kroner. Disse prisene gjelder for aldersgruppen 30-66 år.

Test av reiseforsikring.

Vurdering av de ulike forsikringsavtalene:
På bilforsikringen gis det en høy rabatt. Det samme gjelder for de kollektive avtalene på reiseforsikring og innboforsikring. På husforsikring står det ikke en rabattsats, bare at den er lavere. Her bør du som alltid sjekke priser i flere selskaper.

Ved en prissammenligning må du også ta i betraktning kundeutbyttet fra Gjensidige. Samlet sett er det sannsynlig at dette vil gi medlemmene det beste tilbudet.

Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud.

Personforsikringer

Tekna har en avtale med Gjensidige om kollektive avtaler på dødsfallforsikring og uføreforsikring.

Dødsfallforsikring

Medlemmer har en kollektiv avtale det det kan tegnes 11 G, 22 G, eller 40 G i dødsfallforsikring. Kan også kjøpe det samme for ektefelle/samboer.

Vurdering:
Det er vesentlig billigere å kjøpe denne kollektive avtalen enn andre individuelle avtaler. Smarte Penger anbefaler å bruke denne tilbudet når du skal kjøpe dødsfallforsikring.

Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene

Se sammenligning av kollektive avtaler på dødsfallforsikring.

Uføreforsikring

Uførekapital kan tegnes med en dekning på 11 G, med mulighet for dobling. Det kan også tegnes de samme beløpene på ektefelle/samboer. Det kan også tegnes en tilleggsdekning på 8 G. Med Uføreforsikring Pluss får du erstatning etter 12 måneders sykdom. Etter dette får du én prosent av forsikringssummen forskuttert. Blir du varig ufør, får du resten utbetalt.

Vurdering:
Også for uførekapital gjelder det at det er vesentlig billigere å kjøpe denne kollektive avtalen enn andre individuelle avtaler. Smarte Penger anbefaler å bruke dette tilbudet når du skal kjøpe uførekapital.

Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene

Se sammenligning av kollektive avtaler på uførekapital.

Bilkjøp - rabattavtaler på forskjellige bilmerker

Akademikerne har en avtale med Bertel O. Steen om rabatter på en rekke bilmerker. Det gjelder disse merkene: BMW, Citroën, DS, Kia, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Smart.

Vurdering:
Etter all sannsynlighet er det vanskelig å få høyere rabatt enn dette.

Mobilabonnement

Avtalen gir en viss rabatt på mobilabonnement fra Chilimobil. På abonnementet Fri Data er det ingen rabatt.

Vurdering:
Rabatten gjør at dette er de billigste abonnementene i sine klasser.

Se oversikt over priser på mobilabonnement.

Smarte Penger tester: Dette er de beste mobilabonnementene nå

Generelt om andre rabattavtaler

Tekna har flere avtaler som gir en rabatt på et produkt. Vi vurderer ikke spesifikt en rabattavtale i mange butikker. En rabattavtale er jo i utgangspunktet positivt, men mange butikker gir konstant rabatter. Sjekk derfor alltid opp prisen opp mot andre alternativer som på Prisjakt.

Her er alle rabattavtalene til Tekna i rabattsøket.

 

Vurdering av rabattavtalene i andre organisasjoner:

Akademikerne - en vurdering av rabattavtalene

Boligbyggelagene - en vurdering av felles rabattavtaler

Coop - en vurdering av rabattavtalene

Huseiernes Landsforbund - en vurdering av rabattavtalene

LO Favør - en vurdering av rabattavtalene

NAF - en vurdering av rabattavtalene

NITO - en vurdering av rabattavtalene

Norwegian Reward - en vurdering av rabattavtalene

Sykepleierforbundet - en vurdering av rabattavtalene

OBOS - en vurdering av rabattavtalene

YS - en vurdering av rabattavtalene