Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Pengers vurdering av hvor bra rabattavtalene til Sykepleierforbundet er.

Her er rabattavtalene Smarte Penger har vurdert fra Sykepleierforbundet.

Lån

Sykepleierforbundet har en avtale med DNB på alle de vanligste lånetypene

Boliglån

Renten på disse boliglånene ligger langt under nivået i DNB. Dette gjelder både for

  • Vanlig boliglån
  • Boliglån for unge
  • Rammelån (Boligkreditt)

Fastrentelån ligger 0,1 prosent lavere enn standardrenten i DNB.

Vurdering;
Smarte Penger anbefaler å benytte seg av disse. Det er grunn til å forvente at de vil ligge blant de aller laveste i fremtiden. Fastrentelånet vil variere hvor gunstig dette er.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå.

Billån

Avtalen gir 0,1 prosentpoeng lavere rente på billån enn standardsatsene i DNB.

Vurdering:
Ikke den store rabatten. Vil være blant de bedre med egenkapital under 35 prosent.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Forbrukslån

Det er ingen rabatt i forhold til prislisten.

Vurdering:
Som avtale er det jo ingen verdi med samme pris. Forbrukslån er individuelt priset, slik at du må søke flere steder for å finne det beste tilbudet.

Slik finner du det billigste forbrukslånet.

Smarte Pengers anbefalinger på forbrukslån.

Skadeforsikring

Det er ingen generell rabattsats på skadeforsikringer i DNB (Fremtind Forsikring). Det er den samme samlerabatten som andre kunder får. Det er lavere priser på kollektive avtaler på innboforsikring, og reiseforsikring.

Innboforsikring

Den kollektive innboforsikringen har en ubegrenset forsikringssum. Prisen er 1.248 kroner.

Vurdering:
Denne forsikringen er gunstig priset, og har ubegrenset forsikringssum.

Test av innboforsikring.

Se også: Kollektive avtaler på innboforsikring er billigst

Reiseforsikring

NSF har en kollektiv avtale på reiseforsikring. Den koster 888 kroner for én person, 1.476 kroner for en familie.

Vurdering
Også reiseforsikringen er gunstig priset.

Test av reiseforsikring.

Personforsikring

Avtalen med DNB (Fremtind Forsikring) inkluderer dødsfallforsikring, uføreforsikring, og barneforsikring.

Dødsfallforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der medlemmene kan velge mellom 11 G, 22 G, og 40 G i forsikringssum. Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Etter fylte 51 år trappes forsikringssummen ned.

Vurdering:
Det er vesentlig billigere å kjøpe denne kollektive avtalen enn andre individuelle avtaler. Smarte Penger anbefaler å bruke denne tilbudet når du skal kjøpe dødsfallforsikring.

Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene

Se sammenligning av kollektive avtaler på dødsfallforsikring.

Uføreforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der de kan velge mellom 11 G, 24 G, og 40 i engangsutbetalt forsikringssum (uførekapital). Forsikringen opphører ved utgangen av det året du fyller 60 år. Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen.

Medlemmer kan også tegne en uførerente, der det kan velges mellom årlig forsikringssum på 1G (106.399 kroner) eller 2G (212.798 kroner). Forsikringen utbetales i fire år.  Det er ingen avtrapping av forsikringssum. Uførerenten kan kjøpes for både medlem og ektefelle/samboer, fra fylte 18 år til 55 år.

Vurdering:
Også for uførekapital gjelder det at det er vesentlig billigere å kjøpe denne kollektive avtalen enn andre individuelle avtaler. Smarte Penger anbefaler å bruke dette tilbudet når du skal kjøpe uførekapital og uførerente.

Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene

Se sammenligning av kollektive avtaler på uførekapital.

Barneforsikring

Medlemmer kan kjøpe en barneforsikring i DNB (Fremtind Forsikring) som koster 1.620 kroner per år. Det kan kjøpes en tilleggsdekning som gir engangserstatning ved arbeidsuførhet. Pris for denne er 336 kroner per år. Dekningen er 500.000 kroner. Det kan også bestilles en tilleggsdekning på uførepensjon som koster 1.608 kroner per år. Dekningen er 98.000 kroner per år frem til fylte 67 år.

Vurdering:
Prisene er ikke direkte sammenlignbare med standarddekningene i Fremtind. For den dyreste, som har den nødvendige dekningen ligger prisen omtrent 450 kroner under. Dette er nok til at den er på nivå med de beste barneforsikringene.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene

Drivstoff

Avtalen med Esso gir 52 øre i rabatt. For å få rabatten må man ha Esso Mastercard.

Vurdering;
Mange organisasjoner har denne rabatten. Mest rabatt får du ved å bruke 365 Direkte, ikke Esso Mastercard.

Alternativet til slik ørerabatter er å bruke kredittkort som har en bransjerabatt på 2 til 4 prosent. Dette gir 30 til 70 øre i rabatt, avhengig av drivstoffprisen. Fordelen er at denne rabatten får du på alle bensinstasjonene. Dette gjelder for kredittkortene 365 Direkte (3,65% på Esso, 2 prosent ellers), DNB Mastercard (3 prosent). og Santander Flexi Visa 4 prosent (må velge drivstoff).

Oversikt over drivstoffrabatter via foreninger og organisasjoner.

Hotell

Dette er hotellavtalene i Sykepleierforbundet:

Best Western: 15 prosent rabatt på FLEX-priser på Best Western-hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland og de baltiske land.

Nordic Choice Hotels: 15 prosent rabatt som gjelder på alle romkategorier (LRTA= Last room type availability) basert på tilgjengelighet.

Park Inn: Ikke spesifisert rabatt.

Radisson Hotels: Særskilte avtalepriser. Står ikke spesifikt hva rabatten er.

Scandic Hotels: Egne avtalepriser. Ikke spesifisert rabatten.

Thon Hotels: Egne avtalepriser. Ikke spesifisert rabatten.

De historiske Hotell og Spisesteder 10 prosent rabatt.

Vurdering:
Pass på at prisen du får via disse avtalene er lavere enn den fordelsprisen du får i fordelsprogrammet. Du får bonuspoeng el også ved å bruke disse avtalene. 10 prosent rabatten i De historiske hoteller er standardrabatten som gis ved slike avtaler. Sjekk pris for å se om du får prisen på hotellene du er interessert i til en bedre pris der.

Se oversikt over hotellrabatter

Slik finner du hotellet til lavest pris.

Leiebil

Avtalen med Avis gir 30 prosent rabatt på personbiler og nyttekjøretøy / varebiler i Norge.

Vurdering;
Dette er en høy rabatt som det vil lønne seg å bruke.

Guide til å leie bil i utlandet.

Oversikt over rabattavtaler på leiebil.

Strøm

Strømprisavtalen er med LOS. Den koster 9 kroner i fast månedsbeløp pluss 5,95 øre per kWh for spotprisavtale

Vurdering:
I forhold til LOS' spotprisavtale er den billigere. Men i forhold til mange andre spotprisavtaler er den mye dyrere.

Se også Oversikt over priser på spotavtaler og oversikt over alle rabattavtalene på strøm.

Smarte Penger tester: Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm

Generelt om andre rabattavtaler

Sykepleierforbundet har flere avtaler som gir en rabatt på et produkt. Vi vurderer ikke spesifikt en rabattavtale i mange butikker. En rabattavtale er jo i utgangspunktet positivt, men mange butikker gir konstant rabatter. Sjekk derfor alltid opp prisen opp mot andre alternativer som på Prisjakt.

 

Vurdering av rabattavtalene i andre organisasjoner:

Akademikerne - en vurdering av rabattavtalene

Boligbyggelagene - en vurdering av felles rabattavtaler

Coop - en vurdering av rabattavtalene

Huseiernes Landsforbund - en vurdering av rabattavtalene

LO Favør - en vurdering av rabattavtalene

NAF - en vurdering av rabattavtalene

NITO - en vurdering av rabattavtalene

Norwegian Reward - en vurdering av rabattavtalene

OBOS - en vurdering av rabattavtalene

Tekna - en vurdering av rabattavtalene

YS - en vurdering av rabattavtalene