Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Pengers vurdering av hvor bra rabattavtalene til NITO er.

Her er rabattavtalene Smarte Penger har vurdert fra NITO.

Lån

Avtalen på boliglån og billån er med Nordea.

Boliglån

boliglån er betingelsene er de samme som Nordea Premium.

Vurdering:
Du kan få mye lavere rente enn hva Nordea Premium tilbyr, også i Nordea. Som avtale gir ikke denne noe ekstra på boliglån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå.

Billån

Premium-kunder, og dermed NITO-medlemmer får 0,1 prosentpoeng lavere renten enn standardvilkårene i Nordea.

Vurdering:
Som rabattfordel er dette lite. Renten er mer konkurransedyktig med lavere egenkapital enn 35 prosent.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Skadeforsikring

Avtalen er med Tryg Forsikring. Det gis en generell rabatt på 30 prosent fra første forsikring. Normal samlerabatt er fra 10 til 20 prosent.

Det er også kollektive avtaler på innborforsikring, innbo hytte, og reiseforsikring.

Vurdering:
Selv om det markedsføres en rabatt på 30 prosent er rabatten på 10 til 20 prosent i praksis. Men 10-20 prosent er fortsatt mye. Her bør du som alltid sjekke priser i flere selskaper.

Hvordan sammenligne forsikringsselskap

Innboforsikring

Innboforsikringen er på 2,75 millioner kroner, og er lik for hele landet.

Vurdering:
Denne forsikringen er gunstig med har lav pris, for en så høy innbosum.

Test av innboforsikring.

Kollektive avtaler på innboforsikring er billigst

Reiseforsikring

Reiseforsikringen koster 948 kroner for single, og 1.308 kroner for familie.

Vurdering:
Dette er en billig reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Oversikt over rabattavtaler på reiseforsikring.

Personforsikring

NITO har en avtale med Tryg Forsikring om dødsfallforsikring og uføreforsikring.

Dødsfallforsikring

Medlemmer og ektefeller/samboer har en kollektiv avtale på dødsfallsforsikring. Det kan velges mellom beløpene 10 G, 20 G, og 30 G, 40 G. Forsikringen opphører ved 75 år, med nedtrapping av beløpene fra 51 år.

Vurdering;
Dette er en kollektiv avtale med mye lavere priser enn det du kan få på individuelle forsikringer.

Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene

Se sammenligning av kollektive avtaler på dødsfallforsikring.

Uføreforsikring

Medlemmer og ektefeller/samboer har en kollektiv avtale på uførekapital. Det kan velges mellom tre beløp: 10 G, 20 G, 30 G. Forsikringen opphører ved 60 år, med nedtrapping av beløpene fra 51 år.

Forsikringen består av to deler: Månedlige forskudd dersom forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør sammenhengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 prosent av forsikringssummen. Engangsutbetaling ved minst 50 prosent uførhet sammenhengende i 24 måneder. Uførheten må være vurdert som varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Vurdering;
Dette er en kollektiv avtale med mye lavere priser enn på individuelle.

Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene

Se sammenligning av kollektive avtaler på uførekapital.

Drivstoffrabatt

Rabatt på 40 øre. Man må ha Circle K Mastercard for å få rabatten.

Vurdering:
Dette er akkurat de samme betingelsene som alle som har Circle K Mastercard får, altså ingen ekstra rabatt.

Alternativet til slik ørerabatter er å bruke kredittkort som har en bransjerabatt på 2 til 4 prosent. Dette gir 30 til 70 øre i rabatt, avhengig av drivstoffprisen. Fordelen er at denne rabatten får du på alle bensinstasjonene. Dette gjelder for kredittkortene 365 Direkte (3,65% på Esso, 2 prosent ellers), DNB Mastercard (3 prosent). og Santander Flexi Visa 4 prosent (må velge drivstoff).

Oversikt over drivstoffrabatter via foreninger og organisasjoner.

Kredittkort med drivstoffrabatt.

Hotellavtaler

Det er tre avtaler med hotellkjeder, De Historiske Hotell og Spisesteder, Nordic Choice Hotels, Scandic Hotels.

Det er 10 prosent rabatt på De Historiske Hotell og Spisesteder.

Det står ikke spesifikt hva rabatten er i Nordic Choice Hotels og Scandic Hotels.

Vurdering:
Ved å bruke fordelsprogrammene til hotellkjedene vil du få høyere rabatt. enn du får på disse avtalene. 10 prosent i De historiske hoteller er standarden for slike avtaler.

Sjekk alltid pris via andre hotellsøketjenester for å se om du får prisen på hotellene du er interessert i til en bedre pris der.

Se oversikt over hotellrabatter.

Slik finner du hotellet til lavest pris.

Generelt om andre rabattavtaler

NITO har flere avtaler som gir en rabatt på et produkt. Vi vurderer ikke spesifikt en rabattavtale i mange butikker. En rabattavtale er jo i utgangspunktet positivt, men mange butikker gir konstant rabatter. Sjekk derfor alltid opp prisen opp mot andre alternativer som på Prisjakt.

 

Vurdering av rabattavtalene i andre organisasjoner:

Akademikerne - en vurdering av rabattavtalene

Boligbyggelagene - en vurdering av felles rabattavtaler

Coop - en vurdering av rabattavtalene

Huseiernes Landsforbund - en vurdering av rabattavtalene

LO Favør - en vurdering av rabattavtalene

NAF - en vurdering av rabattavtalene

Sykepleierforbundet - en vurdering av rabattavtalene

OBOS - en vurdering av rabattavtalene

Tekna - en vurdering av rabattavtalene

YS - en vurdering av rabattavtalene