>
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Pengers vurdering av hvor bra rabattavtalene til LO Favør er.

Her er rabattavtalene Smarte Penger har vurdert fra LOfavør.

Lån

Medlemmer har avtaler på boliglån, boliglån for unge, og billån i SpareBank 1.

Boliglån

Det er inngått egne avtaler med SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet om lavere rente på boliglån. Du kan også få lavere rente i de andre SpareBank 1-bankene.

Vurdering:
Avtalene med SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet har blant de aller laveste rentene i markedet opp til 75 prosent av markedsverdi. De ligger omtrent om2 prosentpoeng over de beste. SpareBank 1 Østlandet har også den fordelen at de deler ut kundeutbytte. Dette kan i praksis bety at dette utbyttet reduserer lånekostnaden med 0,1 til 0,2 prosentpoeng.

Se de billigste boliglånsrentene her.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Boliglån for unge / førstehjemslån

På samme måte som med boliglån gis det også lavere rente på dette feltet.

Vurdering:
Også her ligger de blant de aller laveste, både på førstehjemslån og boliglån for unge. Det er det samme poenget med kundeutbyttet her for SpareBank 1 Øsdtlandet.

Se de billigste Førstehjemslånene og Boliglån for unge.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå.

Billån

Generelt gis det 0,3 prosentpoeng rabatt på lånerenten i forhold til ordinære betingelser i de forskjellige SpareBank 1-bankene.

Vurdering:
Hvor gunstig billånene er vil også variere med lånestørrelsen, og hvor mye egenkapital du har ved bilkjøpet. Det er sjelden de er aller billigst.

Se ellers renteoversikten for billån: Se de billigste billånene.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Bank

Her har LOfavør avtaler på bruks- og sparekonto, kredittkort, og BSU.

Bruks- og sparekonto

Det er ingen spesielle rabatter eller andre fordeler på dette produktet.

Se Finn beste brukskonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskonto / lønnskontoene

Kredittkort

kredittkortet LOfavør MasterCard er det ikke noen spesielle rabatter på betingelsene forhold til SpareBank 1 Mastercard. Men det er lagt til en gratis billettforsikring. Det er også lagt inn en betalingsforsikring ved sykdom/arbeidsledighet, men den koster 0,6 prosent av utestående gjeld (må bestilles).  

Vurdering:
Det kan ved første øyekast som om betalingsforsikringen er inkludert, men det er den altså ikke. Det er kun en marginal forsikring som er forskjellen. Så denne kan vurderes som SpareBank 1 Mastercard, som er ikke er blant de beste kredittkortene.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

BSU

SpareBank 1-bankene gir 0,25 prosentpoeng høyere rente på BSU-konto.

Se oversikten over BSU-renter.

Vurdering:
En ekstra kvart prosent rente gjør at flere SpareBank 1-banker ligger blant bankene med aller høyest BSU-rente.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Forsikring

Innboforsikringen er inkludert i medlemskapet, og har ubegrenset sum, slik at ingen medlemmer trenger å kjøpe dette.

Skadeforsikringer

bilforsikringhusforsikring, fritidshusforsikring, og båtforsikring er fordelen at medlemmer får toppdekning uten tillegg i prisen.

Vurdering:
Med toppdekning til prisen av standdardekning gjør at disse forsikringene blir enda mer konkurransedyktige. Her bør du som alltid sjekke priser i flere selskaper. Da tar du hensyn til at du får toppdekningen til samme pris som standarddekningen.

Hvordan sammenligne forsikringsselskap

Reiseforsikring

Svært mange av forbundene i LO har en kollektiv avtale på reiseforsikring. Det er ingen rabatter til de som ikke omfattes av dette.

Vurdering:
For de som omfattes av de kollektive ordningene er reiseforsikringen billig.

Test av reiseforsikring.

Personforsikringer

På personforsikringer (som livsforsikring og uføreforsikringer) er det ingen ekstra fordeler.

Hotell

Har rabattavtaler med Nordic Choice Hotels og Scandic Hotels

Det gis 20 prosent rabatt på hoteller i alle kjeder under Nordic Choice Hotes.

I Scandic gis det disse rabattene: 180 kroner i rabatt i Norge, 10 prosent rabatt på rom i Europa.

Vurdering:
20 prosent på Nordic Choice er en høy rabatt sammenlignet med andre rabattavtaler i Choice. Når du sjekker pris via avtalen sjekker du for ordens skyld at denne prisen er lavere enn du får som medlem. Det vil for øvrig alltid lønne seg å være medlem i Nordic Choice Club. Du vil opptjene bonuspoeng i fordelsklubben også via slike avtaler. De samme gjelder for Scandic Hotels.

Sjekk alltid pris via andre hotellsøketjenester for å se om du får prisen på hotellene du er interessert i til en bedre pris der.

Se oversikt over hotellrabatter.

Slik finner du hotellet til lavest pris.

Leiebilavtale

Hertz gir 10 prosent rabatt på beste veiledende tilgjengelige pris over hele verden.

Vurdering;
Rabatten er på nivå med en del andre rabattavtaler. På leiebil må du alltid sjekke priser i andre leiebilfirma.

Guide til å leie bil i utlandet.

Oversikt over rabattavtaler på leiebil.

Strømavtale

Fra Fjordkraft har de en avtale om spotpris. Her er fastbeløpet på 15 kroner i mnd, pluss et påslag på 2,99 øre per kWh.

Vurdering:
Spotprisavtalen er noen hundre kroner dyrere enn andre avtaler per år.

Se også Oversikt over priser på spotavtaler og oversikt over alle rabattavtalene på strøm.

Smarte Penger tester: Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm

Generelt om andre rabattavtaler

Huseiernes Landsforbund har flere avtaler som gir en rabatt på et produkt. Vi vurderer ikke spesifikt en rabattavtale i mange butikker. En rabattavtale er jo i utgangspunktet positivt, men mange butikker gir konstant rabatter. Sjekk derfor alltid opp prisen opp mot andre alternativer som på Prisjakt.

 

Vurdering av rabattavtalene i andre organisasjoner:

Akademikerne - en vurdering av rabattavtalene

Boligbyggelagene - en vurdering av felles rabattavtaler

Coop - en vurdering av rabattavtalene

Huseiernes Landsforbund - en vurdering av rabattavtalene

NAF - en vurdering av rabattavtalene

NITO - en vurdering av rabattavtalene

Norwegian Reward - en vurdering av rabattavtalene

Sykepleierforbundet - en vurdering av rabattavtalene

OBOS - en vurdering av rabattavtalene

Tekna - en vurdering av rabattavtalene

YS - en vurdering av rabattavtalene