Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hvor bra rabattavtalene til Akademikerne er.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer rabattavtalene og fordelsavtalene i en rekke organisasjoers. Dette gjøres for de største organisasjonene, både yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner. Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for deg å se om disse avtalene er gunstige, sett opp mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Akademikerne er en paraplyorganisasjon for mange yrkesorganisasjoner. Disse yrkesorganisasjonene er med i Akademikerne: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, og Tekna.

Akademikerne har organisert rabattavtalene i Akademikerne Pluss. Dette gjelder forsikringer, lån og rabatter på biler. Andre rabattavtaler finnes i underorganisasjonene.

Her er rabattavtalene Smarte Penger har vurdert fra Akademikerne:

Lån

Akademikerne har en avtale med Danske Bank på boliglån, boliglån for unge, fastrentelån, og billån.

Boliglån 

Renten på disse boliglånene ligger langt under nivået i Danske Bank. Dette gjelder for:

  • Vanlig boliglån
  • Boliglån for unge
  • Rammelån (Boligkreditt)

Fastrentelån ligger 0,1 prosent lavere enn standardrenten i Danske Bank.

Vurdering;
Smarte Penger anbefaler å benytte seg av disse. Det er grunn til å forvente at de vil ligge blant de aller laveste i fremtiden. Fastrentelånet ligger normalt blant de aller beste, men du må sjekke hva andre tilbyr.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå.

Billån

Medlemmer får lavere rente og lavere omkostninger på billån (pant i bilen). Hvor mye avhenger av belåningsgrad.

Vurdering:
Smarte Penger anbefaler å benytte seg av dette lånet når du skal ta pant i bilen. I hvert fall ut over 50 prosent av kjøpesum. Andre lån som kan være billigere er et subsidiert billån fra bilselger, eller øke boliglånet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Høyrentekonto

Medlemmene får høyere rente på Sparekonto i Danske Bank. Denne ligger i gjennomsnitt 0,5 til 0,75 prosentpoeng under de høyeste rentene på høyrentekonto.

Vurdering:
Det anbefales ikke å bruke denne kontoen. Du kan få høyere rente andre steder.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Kredittkort

Kredittkortet Akademikerkortet (Danske Bank) har omtrent 4 prosentpoeng lavere rente enn den vanlige renten. Det har 0,5 prosentpoeng lavere valutapåslag. Lavere gebyrer på minibankuttak. På Esso gir en rabatt på 34 øre, pluss 4 prosent av pumpeprisen på drivstoff. I tillegg 2 prosent på andre bensinstasjoner.

Vurdering:
Det er helt greit å ha dette kredittkortet, siden det er gratis. På Esso gir det den høyeste rabatten det er mulig å få. Det er dyrt å bruke dette kortet ved minibankuttak i utlandet. Her kan du bruke andre kredittkort som er gratis på dette området.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Fond/Egen pensjonskonto/IPS

I Kron har de 0,025 prosentpoeng lavere plattformsavgift. Dette har betydning både for fond, egen pensjonskonto, og IPS.

Vurdering;
Ikke så stor rabatt (men det er 25 prosent avslag i praksis). Kron har et av de aller beste tilbudene, med lave priser og stort utvalg.

Skadeforsikring

Akademikerne har en avtale med Storebrand. Her er det kollektive avtaler på innboforsikring og reiseforsikring. Det gis ellers 30 prosent rabatt på andre skadeforsikringer. Det gis da ikke samlerabatt, som gir 15 prosent ved å ha minst tre forsikringer. Det er 20 prosent rabatt hvis du har Egen Pensjonskonto i Storebrand.

Vurdering:
Det gis en god ekstra rabatt, slik at medlemmer i Akademikerne alltid bør sjekke priser i Storebrand.

Innboforsikring 

Akademikerne har en kollektiv avtale på innboforsikring. Du kan velge mellom fire forskjellige innbosummer. Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor. Du kan også se innboforsikringen i sammenheng med prisen du får på husforsikringen (bygningen), fordi det er praktisk å ha bygning og innbo forsikret på samme sted.

Vurdering;
Innboforsikringen til Akademikerne har lav pris og god dekning. Avtalen gjelder Super-dekningen som gir en bredere dekning enn Standard-dekningen.

Denne vil være mye billigere enn en individuell innboforsikring, og vil normalt den beste prisen. Men den kan være billigere i andre yrkesorganisasjoner hvis du har en ektefelle/samboer som er medlem i en annen yrkesorganisasjon.

Test av innboforsikring.

Kollektive avtaler på innboforsikring er billigst

Reiseforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på reiseforsikring. For en enkeltperson koster den 1.152 kroner per år. For en familie koster den 1.428 kroner per år.

Vurdering:
Dette er en billig reiseforsikring med dekningen den har.

Test av reiseforsikring.

Personforsikringer

Akademikerne har en avtale med Storebrand på flere typer personforsikringer. Les mer om Akademikernes forsikringsordninger.

Livsforsikring

Akademikerne har en kollektiv avtale på dødsfallforsikring som gir mulighet for å tegne 11 G, 22 G, og 40 G i forsikringssum. Dette er en avtale som har lavere priser enn individuelle forsikringer. 

Vurdering:
Det er vesentlig billigere å kjøpe denne kollektive avtalen enn andre individuelle avtaler. Smarte Penger anbefaler å bruke denne tilbudet når du skal kjøpe dødsfallforsikring.

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Se sammenligning av kollektive avtaler på livsforsikring.

Uførekapital

Avtalen gir mulighet til å tegne uførekapital på 11 G, 22 G, og 30 G i forsikringssum. Dette er en avtale som har lavere priser enn individuelle forsikringer.

Vurdering:
Også for uførekapital gjelder det at det er vesentlig billigere å kjøpe denne kollektive avtalen enn andre individuelle avtaler. Smarte Penger anbefaler å bruke dette tilbudet når du skal kjøpe uførekapital.

Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene

Se sammenligning av kollektive avtaler på uførekapital.

Barneforsikring

Denne gir en "rabatt" i forhold til Barneforsikring Pluss. Imidlertid er dekningen for årlig uførepensjon over 30.000 lavere enn i Pluss-dekningen.

Vurdering:
Når prisen blir justert for dette for lavere pensjonsutbetaling, er det ikke noe lavere pris på Akademikernes barneforsikring. 

Samtidig er altså den viktigste dekningen på barneforsikringen lavere, slik at det anbefales å bruke barneforsikringer med høyere dekning på dette området.

Test av barneforsikringer.

Smarte Penger vurderer barneforsikringene

Kritisk sykdom

Akademikerne har en kollektiv avtale der du kan kjøpe forsikringen Kritisk Sykdom til en langt lavere pris enn du ellers må betale.

Vurdering:
Hvis du skal kjøpe en Kritisk Sykdom forsikring er denne å anbefale.

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Behandlingsforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på behandlingsforsikring.

Vurdering;
Hvis du skal kjøpe en behandlingsforsikring vil dette være det billigste valget.

Se Smarte Pengers test av behandlingsforsikring

Smarte Penger vurderer behandlingsforsikringene

Bilkjøp - rabattavtaler på forskjellige bilmerker

Akademikerne har en avtale med Bertel O. Steen om rabatter på en rekke bilmerker. Det gjelder disse merkene: BMW, Citroën, DS, Kia, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Smart.

Vurdering:
Etter all sannsynlighet er det vanskelig å få høyere rabatt enn dette.

Mobilabonnement

Avtalen gir 1, 5, og 10 GB ekstra i forhold til mobilabonnementene på 5, 10, og 20 GB fra Chilimobil. På Fri-data abonnementene er det ingen rabatt.

Vurdering:
Med ekstra GB vil avtale-abonnementene (6, 15, og 30 GB) være de billigste. På Fri-data abonnementene er det altså ingen rabatt. 

Se oversikt over priser på mobilabonnement.

Smarte Penger tester: Dette er de beste mobilabonnementene nå

Generelt om andre rabattavtaler

Akademikerne har flere avtaler som gir en rabatt på et produkt. Vi vurderer ikke spesifikt en rabattavtale i mange butikker. En rabattavtale er jo i utgangspunktet positivt, men mange butikker gir konstant rabatter. Sjekk derfor alltid opp prisen opp mot andre alternativer som på Prisjakt.

 

Vurdering av rabattavtalene i andre organisasjoner:

Boligbyggelagenes - en vurdering av felles rabattavtaler

Coop - en vurdering av rabattavtalene

Huseiernes Landsforbund - en vurdering av rabattavtalene

LO Favør - en vurdering av rabattavtalene

NAF - en vurdering av rabattavtalene

NITO - en vurdering av rabattavtalene

Sykepleierforbundet - en vurdering av rabattavtalene

OBOS - en vurdering av rabattavtalene

Tekna - en vurdering av rabattavtalene

YS - en vurdering av rabattavtalene