Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurdere hvor gode rabattene og andre fordelsavtaler er fra en rekke yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner. Denne oversikten viser hvilke organisasjoner Smarte Penger har en vurdering på.

Dette er organisasjoner som svært mange er medlem av. Med andre ord vil disse rabattene og fordelsavtalene kunne berøre de fleste.

Ved vurderingen av de forskjellige organisasjonene er det selve rabattavtalene som blir vurdert, ikke tilbudet totalt sett i organisasjonen.

Målet med vurderingene er å gjøre det lettere for deg å vite om dette er et godt tilbud eller ikke. Det er nemlig ikke slik at alle avtalene er gode, det er en god del du ikke bør bruke. Men det er også en rekke avtaler som du bør bruke.

Disse organisasjonene er vurdert, i alfabetisk rekkefølge

Akademikerne - en vurdering av rabattavtalene

Akademikernes avtaler gjelder for alle yrkesorganisasjonene under:

 • Arkitektenes Fagforbund
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Econa
 • Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)
 • Naturviterne
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Psykologforening
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene

Boligbyggelagenes - en vurdering av felles rabattavtaler

Coop - en vurdering av rabattavtalene

Huseiernes Landsforbund - en vurdering av rabattavtalene

LO Favør - en vurdering av rabattavtalene

LOs avtaler gjelder for alle yrkesorganisasjonene under:

 • Arbeiderbevegelsens Presseforbund
 • Creo
 • EL og IT Forbundet
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Forfatterforbundet
 • Handel og Kontor i Norge (HK)
 • Industri Energi (IE)
 • Kabinansattes forbund
 • Norges offisers- og spesialistforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Jernbaneforbund
 • Norsk Lokomotivmandsforbund
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
 • Norsk Sjømannsforbund (NSF)
 • Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norske Dramatikeres Forbund
 • Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)
 • Skolenes landsforbund (SL)

NAF - en vurdering av rabattavtalene

NITO - en vurdering av rabattavtalene

Norwegian Reward - en vurdering av rabattavtalene

Sykepleierforbundet - en vurdering av rabattavtalene

OBOS - en vurdering av rabattavtalene

Tekna - en vurdering av rabattavtalene

YS - en vurdering av rabattavtalene

Dette er organisasjonene som hører til YS:

 • AVYO
 • BFO
 • Delta
 • Finansforbundet
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund
 • Negotia
 • Norsk Tollerforbund
 • Parat
 • SAFE
 • Skatteetatens Landsforbund
 • Skolelederforbundet
 • STAFO
 • Yrkestrafikkforbundet

 

Se også:

Vurdering av produktene i din bank

Søk etter rabatter i Smarte Pengers rabattdatabase

Oversikt over hvilke rabatter og andre fordeler du får via kredittkort

Rabattguide - slik får du dem