Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i KLP som er rettet mot privatpersoner.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer en rekke bankers produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

 • Lån
 • Innskudd og spareprodukter
 • Bank og kort
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring

Andre tilsvarende bankvurderinger

DNB - vurdering av produkter

Eika-bankene - vurdering av produkter

Handelsbanken - vurdering av produkter

Nordea - vurdering av produkter

OBOS Banken - vurdering av produkter

Sbanken- vurdering av produkter

SpareBank 1 - vurdering av produkter

Storebrand - vurdering av produkter

Lån

KLP tilbyr bare ulike typer boliglån. De tilbyr ikke lån som billån, båtlån og forbrukslån.

KLP prisliste

Boliglån

KLPs nettside for boliglån.

KLP skiller mellom medlemmer (tilknytning) til KLP, og de uten tilknytning. Renten for ikke-medlemmer er 0,20 prosent høyere, og dermed ikke konkurransedyktig.

KLP har åpne rentesatser ut fra sikkerhet og lånestørrelse. Det er et renteskille på 1,5 millioner. Boliglånet er dyrt på lån under 1,5 millioner kroner. På lån fra 1,5 millioner kroner ligger KLP rundt 0,25 prosentpoeng over de billigste.

De beste vilkårene gis opp til 75 prosent av markedsverdi.

Opp til 85 prosent av markedsverdi

Du kan også låne opp til 85 prosent av markedsverdi. Da er renten en god del høyere, og ligger omtrent 0,5 prosentpoeng over det beste valget.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

KLPs nettside for Boliglån Ung Medlem.

Det er den samme renten enten du er førstegangskjøpende, eller bare er under 34 år.

I KLP får du en rente er blant de aller laveste (hvis du har tilknytning).

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

KLPs nettside om fastrentelån.

Banken tilbyr fastrentelån med 3, 5 og 10 års binding. KLP ligger ofte blant de med aller lavest rente.

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Slik finner du frem til det beste fastrentelånet

Se oversikten som viser renten på fastrentelån.

Guide til fastrentelån

Rammelån (Flexilån)

KLPs nettside for Flexilån.

KLP har de samme rentesatsene og gebyrer for rammelån som for vanlig boliglån. Ikke-medlemmer får 0,15 prosentpoeng høyere rente.

KLP (medlemmer) ligger et par tiendeler over de beste alternativene på rammelån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Seniorlån

KLPs nettside for Seniorlån.

KLP er en av de få bankene som tilbyr et seniorlån. Dette er et lån med pant i boligen der rentene legges til saldoen. Passer for de som skal spise av egenkapitalen i boligen.

Ikke-medlemmer får en rente som er 0,15 prosentpoeng høyere.

KLP er en av de mest aktuelle på seniorlån, spesielt for medlemmer.

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå.

Guide til seniorlån

Kort og betaling

Dette området består av brukskonto, nettbank, mobilbank, debetkort, og kredittkort.

Her ser du prisene på kort og betaling i KLP.

Brukskonto/Lønnskonto/Debetkort

KLPs nettside for konto og kort.

KLP har en av de beste brukskontoene. For medlemmer er bankkortet (debetkortet) gratis det første året, deretter 250 kroner. Det er ikke uttaksgebyr ved uttak i minibank i utlandet. Renten er også blant de høyeste (lavere for ikke-medlemmer).

Også ikke-medlemmer har en svært konkurransedyktig pris.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

KLPs nettside om kredittkort.

Det er ikke noe spesielt ved dette kredittkortet. Renten er litt under gjennomsnittet, men ikke blant de beste. Det er gebyr ved minibankuttak i utlandet. Der er det bedre å bruke bankkortet som ikke tar gebyr på dette.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

Dette området består av innskuddskontoer, og andre spareprodukter som fond. Her tar vi bare for oss produkter som er rettet mot «vanlige» privatpersoner.

Innskuddskonto

Dette er innskuddsproduktene som KLP tilbyr:

Medlemmer får høyere rente enn ikke-medlemmer.

Prisliste for innskudd.

Sparekonto
Har en rente som ligger litt under ett prosentpoeng under de beste høyrentekontiene. Ikke-medlemmer får 0,25 prosentpoeng lavere rente.

Høyrentekonto
Kontoen gir høyere rente enn Sparekonto fra 100.000 kroner. Ligger omtrent 0,5 prosentpoeng under de beste høyrentekontiene på innskudd fra 100.000 kroner.

Plasseringskonto 31 dager.
Her er det en oppsigelsestid på 31 dager. Dette er kontoen med den høyeste renten i KLP.  Ligger omtrent 0,5 prosent under de beste kontoene med oppsigelsestid. Ikke-medlemmer får 0,25 prosentpoeng lavere rente.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

Sparekonto for barn
Det er flere kontoer for barn avhengig av alder. Har samme rente som Sparekonto.

BSU
Rente er lav, den ligger over ett prosentpoeng under de høyeste rentene. Hadde en stund en høy rente på BSU. Nå er renten dårlig. Ikke medlemmer får 0,4 prosentpoeng lavere rente.

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Fond

Rådene konsentrerer seg om aksjefond. For andre typer fond er det vanskelig å plukke anbefalte fond fordi de ofte er for ulike i plasseringsstrategien. For de fleste er det aksjefond som skal skaffe meravkastningen derfor er det også det klart viktigste.

På aksjefond følger vi de viktigste markedene for vanlige sparere; norske fond, globale fond, nordiske fond, og fond som investerer i fremvoksende markeder (emerging markets). Vi sammenligner fond som har brede mandat, det vil si at de kan investere i hele markedet. Fond som investerer bare i vise segmenter i markedet er ikke helt sammenlignbare med de brede.

Vi deler anbefalingene inn i to: Indeksfond og aktive fond. For indeksfond er det kostnadene som gjelder. For aktive fond er det historikken som teller.

Les mer: Kriteriene for Smarte Pengers valg av aksjefond

Aksjefond i KLP

KLPs åpningsside for fondsplasseringer.

KLPs fondsoversikt.

KLP er klart størst i Norge på indeksfond. KLP har indeksfond med svært lave kostnader i alle de fire gruppene vi gir tar for oss. Og de er da også på våre anbefalingslister i alle fondsgruppene her. 

Karakter på indeksfond har lite for seg. Det er kostnadsnivået som teller her, og at de følger indeksen tettest mulig. Det er på aktive fond at karaktersetting har noe for seg.

KLP har tre andeksklasser på fond:

 • P er fond opp der det investeres opp til 10 millioner korner
 • S er fond der det investeres fra 120 millioner kroner
 • N er andelsklassen som tilbys andre distributører, og der de legger til en plattformsavgift.

Dette er fondene KLP tilbyr på norske fond, nordiske fond, globale fond, og nye markeder:

Norske aksjefond

 • KLP AksjeNorge Indeks II har en kostnad på 0,18 prosent i året. Dette er det billigste indeksfondet.
 • KLP AksjeNorge er et aktivt fond som investerer i bredden av det norske markedet. Fondet har lave kostnader til et aktivt fond å være. Avkastningshistorikken er under snitt..

Nordiske aksjefond

 • KLP AksjeNorden Indeks har en årlig forvaltningskostnad på 0,18 prosent. Dette er det billigste indeksfondet.
 • KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar har også et årlig forvaltningsgebyr på 0,18 prosent. I dette fondet vektes selskaper med høy ESG-rangering opp.

Globale aksjefond

 • KLP AksjeGlobal Indeks V har en årlig forvaltningskostnad på 0,18 prosent. Dette er det billigste indeksfondet.
 • KLP AksjeGlobal Indeks IV er det samme fondet som Global V, men er valutasikret og har derfor 0,07 prosentpoeng høyere kostnader.
 • KLP AksjeVerden plasserer 85 til 90 prosent i KLP Global IV, det resterende i KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II. Fondet har en årlig kostnad på 0,25 prosent.
 • KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I har en årlig kostnad på 0,33 prosent. Dette er billigst blant indeksfond spm plasserer i SMB-markedet.
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar er et faktorfond. Det vil si at aksjer blir plukket ut på grunnlag av visse egenskaper (faktorer ved aksjene). Dette fondet har også svært lave lave kostnader med 0,18 prosent. I dette fondet vektes selskaper med høy ESG-rangering opp. Fondet har gjort det svakt mot referanseindeksen.
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II er det samme fondet, men er valutasikret. Kostnaden er 0,23 prosent.
 • KLP AksjeGlobal Flerfaktor I investerer i bredden av det globale markedet, og er et Faktorfond. Kostnaden er lav med 0,27 prosent per år. KLP AksjeGlobal Flerfaktor II er det samme fondet, men er valutasikret.
 • KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor er et faktorfond som plasserer bredt i SMB-selskaper. Kostnadene er lave 0,45 prosent.
 • KLP Framtid investerer i 11 underliggende fond i KLP. Kostnadene er på 0,22 prosent. Andelene i de underliggende fondene er faste, med en liten variasjonsgrad.
 • KLP Framtid Mer Samfunnsansvar investerer i tre underliggende fond: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar (ca. 30%), KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II (60%), KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar (ca. 10%). De årlige kostnadene er 0,22 prosent.

Fremvoksende aksjemarkeder

 • KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II har de laveste kostnadene med en årlig forvaltningskostnad på 0,28 prosent.

Oversikt over aksjefondene

Dette er fondene i de viktigste gruppene (Norge, Norden, Globale, og Nye markeder). I oversikten har vi tatt med karakterer fra Morningstar, årlige forvaltningskostnader, og kjøps,- og salgskostnader.

Under kolonnen T betyr A at det er et aktivt fond, I at det er et indeksfond, og F at det er et faktorfond.

Aksjefond T Rating Fv K+S
Norge        
KLP AksjeNorge P A 3 0,75% 0,00%
KLP AksjeNorge Indeks P I * 0,18% 0,00%
Norden        
KLP AksjeNorden Indeks P I * 0,18% 0,00%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P I * 0,18% 0,00%
Globale        
KLP AksjeVerden Indeks P I * 0,25% 0,00%
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P F 3 0,27% 0,00%
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P F * 0,30% 0,00%
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P I * 0,25% 0,00%
KLP AksjeGlobal Indeks P I * 0,18% 0,00%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P F 4 0,18% 0,00%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P F * 0,23% 0,00%
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P F 4 0,45% 0,00%
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P I * 0,33% 0,00%
KLP Framtid P I * 0,22% 0,00%
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P I * 0,22% 0,00%
Nye markeder        
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P I * 0,28% 0,00%
Andre indeksfond:        
KLP AksjeAsia Indeks P I * 0,20% 0,00%
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P I * 0,23% 0,00%
KLP AksjeEuropa Indeks P I * 0,20% 0,00%
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P I * 0,23% 0,00%
KLP AksjeUSA Indeks P I * 0,20% 0,00%
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P I * 0,23% 0,00%
Miljøfond        
Ingen        

På rating er det Morningstars karakter som brukes, her er det 5 som er best.. Det er på aktive fond at karakterer skal tillegges vekt. På indeksfond legger vi ikke vekt på karakter i det hele tatt.

 

Les dette i sammenheng med våre anbefalinger på hvilke fond du bør velge:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Andre spareprodukter

Av andre spareprodukter tilbyr KLP Aksjesparekonto og IPS.

Aksjesparekonto

KLPs nettside for aksjesparekonto.

Aksjesparekonto henger nært sammen med fondstilbudet. Når du kjøper fond er det naturlig å ha, eller opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen har ingen ekstra gebyrer i tillegg til forvaltningskostnadene i fond.

KLP har det beste utvalget av fondsalternativer på indeksfond. De satser ikke på aktive fond.

KLP er en svært aktuell leverandør på aksjesparekonto enten du bare skal spare i indeksfond, eller på delen av porteføljen som består av aksjefond (det er ikke noe problem å ha to aksjesparekontoer).

Guide til aksjesparekonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene.

IPS - Egen pensjonssparing

KLPs nettside for IPS.

Innen IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år (40.000 kroner inntil 2021). Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 3.300 kroner.

KLP tilbyr 8 forskjellige spareprofiler. Alle disse har svært lave kostnader. Skal du satse på indeksbasert forvaltning er dette et meget godt alternativ.

Guide til IPS

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene