Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i DNB som er rettet mot privatpersoner.

Smarte Penger gjør en gjennomgang og vurdering av en rekke bankens produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

 • Lån
 • Innskudd og spareprodukter
 • Bank og kort
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring

Andre tilsvarende bankvurderinger

DNB - vurdering av produkter

Eika-bankene - vurdering av produkter

Handelsbanken - vurdering av produkter

KLP Banken - vurdering av produkter

Nordea - vurdering av produkter

OBOS Banken - vurdering av produkter

Sbanken- vurdering av produkter

SpareBank 1 - vurdering av produkter

Lån

Storebrand tilbyr bare lån til bolig i forskjellige former, og forbrukslån.

Prisene på lån i Storebrand.

Boliglån

Storebrands nettside for boliglån.

Boliglånet i Storebrand heter Storebrand Fremtind. Lånebetingelsene skiller mellom energimerkingen. Er boligen energimerket med A eller B gir dette de laveste rentene. Dette er et såkalt grønt boliglån.

For de "vanlige" boliglånene avhenger renten av lånebeløpet, skillene går ved 1, 2, og 4 millioner kroner. Lånene er svært dyre for de litt mindre boliglånene, også de større er dyre.

Lånet gis til én rente opp til 70 prosent av markedsverdi. For lån over 70 prosent av markedsverdi blir lånet delt i to, med en høyere rente ut over dette nivået.

Innenfor 85 prosent av markedsverdien er Storebrand blant de dyreste (blant bankene som er åpne for alle).

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

Storebrand tilbyr lavere rente for unge bare til de som har tjenestepensjon i Storebrand.

For andre har ikke Storebrand noe tilbud på boliglån for unge.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

Storebrands nettside om fastrentelån.

Banken tilbyr fastrentelån med 3, 5 og 10 års binding. De er de eneste som også tilbyr 20 års rentebinding.

Storebrand er normalt blant den øvre halvdelen av skalaen.

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Slik finner du frem til det beste fastrentelånet

Se oversikten som viser renten på fastrentelån.

Guide til fastrentelån

Rammelån (Boligkreditt)

Storebrands nettside for Boligkreditt (rammelån).

Storebrand oppgir ikke priser på rammelån. Det kan gis på forespørsel, men du kan ikke akkurat forvente en lav rente.

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Billån

Storebrand tilbyr ikke lån med pant i bil.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå.

Se oversikt over rentesatsene på billån med pant i bilen.

Guide til billån.

Båtlån

Storebrand tilbyr ikke båtlån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå.

Her ser du en oversikt som viser rentesatsene på båtlån.

Guide til båtlån.

Forbrukslån

Storebrands nettside for forbrukslån.

Storebrand har en såpass høy normalrente at du ikke kan forvente å få den laveste renten i denne banken.

Se Smarte Pengers anbefalinger for å få forbrukslånet til lavest mulig rente.

Her kan du se rentesatsene på forbrukslån, både gjennomsnittlige og laveste.

Guide til forbrukslån.

Kort og betaling

Dette området består av brukskonto, nettbank, mobilbank, debetkort, og kredittkort.

Priser på kort og betaling.

Brukskonto/Lønnskonto/Debetkort

Nettside om Storebrandkonto med Visa-kort

Renten er som alle andre steder lav. Gebyrene er null ved regningsbetaling, slik at det ikke blir noe særlig å hente på å bytte en brukskonto over til en annen bank. Generelt gjelder det i samtlige banker at det lønner seg å ha minst mulig på denne typen konto. Det viktigste er å bruke andre og gunstigere kort når du er i utlandet. Her kan du kombinere Storebrand med andre alternativer. 

På debetkortet er det gebyr ved minibankuttak i utlandet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

Storebrands nettside om kredittkort.

Du må være bankkunde for å bestille kredittkort. Det er gebyrfritt å bruke kortet i minibank i utlandet i motsetning til debetkortet.

Renten er normal høy for dette kredittkortet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

Dette området består av innskuddskontoer, og andre spareprodukter som fond. Her tar vi bare for oss produkter som er rettet mot «vanlige» privatpersoner.

Innskuddskonti

Storebrands nettside for Sparekonto

Dette er innskuddsproduktene som Storebrand tilbyr:

Sparekonto
Kontoen «Sparekonto» har en svært lav rente 

Bufferkonto
Maks beløp på konto er 100.000 kroner. Har over 1,5 prosentpoeng lavere renten enn de beste.

Plasseringskonto
Denne gir høyere rente enn Sparekonto. Den omtrent 2 prosentpoeng under de beste høyrentekontoene.

Smartkonto
For å opprette denne må du være 55 år, og ha pensjonssparing i Storebrand. Renten ligger omtrent 0,25 prosentpoeng under beste rente på høyrentekonto.

Sparekonto for barn og unge
Renten ligger omtrent 0,75 prosentpoeng under den beste renten.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

BSU
Har en rente som ligger over ett prosentpoeng under de med høyest rente.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Fond

Rådene konsentrerer seg om aksjefond. For andre typer fond er det vanskelig å plukke anbefalte fond fordi de ofte er for ulike i plasseringsstrategien. For de fleste er det aksjefond som skal skaffe meravkastningen derfor er det også det klart viktigste.

På aksjefond følger vi de viktigste markedene for vanlige sparere; norske fond, globale fond, nordiske fond, og fond som investerer i fremvoksende markeder (emerging markets). Vi sammenligner fond som har brede mandat, det vil si at de kan investere i hele markedet. Fond som investerer bare i vise segmenter i markedet er ikke helt sammenlignbare med de brede.

Vi deler anbefalingene inn i to: Indeksfond og aktive fond. For indeksfond er det kostnadene som gjelder. For aktive fond er det historikken som teller.

Les mer: Kriteriene for våre valg av aksjefond

Aksjefond i Storebrand

Storebrands åpningsside for fond.

Storebrands fondsoversikt.

Storebrand forvalter en rekke fond. De har også indeksfond i de viktigste kategoriene. Storebrand forvalter også Delphi-fondene. De er også eier av Skagen-fondene.

Storebrand har også kjøpt Kron, som har et stort utvalg av fond, mye større enn Storebrand selv. Det vil lønne seg å bruke Kron når du er kunde i Storebrand. Storebrands fond er i de fleste tilfellene billigere gjennom Kron, i tillegg til at utvalget er større. Fondsliste Kron.

Fondstilbudet må sees i sammenheng med aksjesparekonto. Les mer om det totale fondstilbudet nedenfor under aksjesparekonto.

Dette er fondene Storebrand tilbyr på norske fond, nordiske fond, globale fond, og fremvoksende markeder:

Norske fond

 • Storebrand Indeks har en årlig kostnad på 0,20 prosent, som er blant de aller billigste.
 • Delphi Norge A er et slags breddefond som investerer i mellomstore og små selskaper. De mangler altså store selskaper. Fondet svinger mye rundt sammenligningsindeksen, som er fondsindeksen. Men de ligger sannsynligvis mellom SMB-indeksen og Fondsindeksen. Langsiktig avkastning har vært over Fondsindeksen.
 • Storebrand Norge A er et breddefond. Den langsiktige avkastningen har vært omtrent som sammenligningsindeksen.
 • Storebrand Norge Fossilfri A investerer ikke i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje og gassutvinning og annen relatert virksomhet. Fondet har Fondsindeksen som referanseindeks, men kan egentlig ikke sammenlignes mot denne siden de ikke investerer i på langt nær hele markedet.
 • Storebrand Vekst A investerer i vekstselskaper (høye forventninger til fremtidig inntjening). Fondet investerer bare i deler av markedet, men sammenlignes med Hovedindeksen. Denne indeksen er ikke sammenlignbar med dette fondet. Kostnadene er høye med løpende kostnader på 2,00 prosent.
 • Storebrand Verdi A investerer i verdiselskaper (gjerne selskaper med stabil og forutsigbar inntjening). Fondet investerer bare i deler av markedet, men sammenlignes med Hovedindeksen. Denne indeksen er ikke sammenlignbar med dette fondet. Kostnadene er høye med løpende kostnader på 2,00 prosent.

Nordiske fond

 • Storebrand Indeks Norden har årlige kostnader på 0,20 prosent, som er av de aller billigste.
 • Delphi Nordic A er et nordisk breddefond. Fondet har gjort det klart dårligere enn sammenligningsindeksen de siste fem årene, de siste 10 noe bedre.

Globale fond

 • Storebrand Global Indeks A har årlige kostnader på 0,25 prosent, noe som bare er litt dyrere enn de billigste. 
 • Storebrand Indeks - Alle Markeder A investerer i andre fond for å replikere indeksen. De årlige kostnadene er 0,3 prosent, noe høyere enn de billigste fondene.
 • Storebrand Global Indeks Valutasikret A. Samme fond, men valutasikret. Årlige kostnader er derfor 0,05 prosentpoeng høyere. 
 • Storebrand ESG har spesiell fokus på ESG-faktorer, og er ellers et breddefond. Kostnadene er 0,40 prosent per år.
 • Storebrand Global ESG Pluss A utelukker selskaper som ikke er bærekraftige, blant annet fossil energi. Årlige kostnader er 0,40 prosent, altså prosentpoeng mer i indeksfondet som ikke gjør disse utelukkelsene.
 • Storebrand Global ESG Valutasikret A er samme fond, men valutasikret. Årlige kostnader er derfor 0,05 prosentpoeng høyere.
 • Delphi Global A er et globalt breddefond. Årlig fast forvaltningsgebyr er 1,5 prosent. I tillegg et suksesshonorar som vi har beregnet til å utgjøre 0,5 prosentpoeng som et snitt. Totalkostnaden på 2,0 prosent er dyrt. Fondet har gjort det bedre enn sammenligningsindeksen siste 5 år, omtrent likt siste 10 år.
 • Delphi Global Valutasikret A er samme fond, men valutasikret. Årlige kostnader er derfor 0,05 prosentpoeng høyere.
 • Storebrand Ekstra Offensiv A er et breddefond som investerer i omtrent 15 fond/porteføljer. Fondet har gjort det dårligere enn sammenligningsindeksen siste 5 år.
 • Storebrand Global Multifactor A er et faktorfond som bruker faktorene verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. De årlige kostnadene er 0,75 prosent, som er normalt for et faktorfond. Fondet har gjort det dårligere enn indeks de siste 5 og 10 årene.
 • Storebrand Global Multifactor Valutasikret A er det samme fondet, men valutasikret, og koster derfor 0,05 prosentpoeng mer.
 • Storebrand Global Value A er et faktorfond aksjer basert på nøkkeltall som historisk har fungert for å finne vinneraksjer. Fondet har på lang sikt gjort det dårligere enn sammenligningsindeksen.

Fremvoksende markeder

 • Storebrand Indeks - Nye Markeder A er et indeksfond med en årlig forvaltningskostnad på 0,40 prosent, som er litt over de billigste fondene.

Oversikt over aksjefondene

Dette er fondene i de viktigste gruppene (Norge, Norden, Globale, og Nye markeder). I oversikten har vi tatt med karakterer fra Morningstar, årlige forvaltningskostnader, og kjøps,- og salgskostnader.

Aksjefond T Rating Fv K+S
Norge        
Delphi Norge A A 3 1,50% 0,00%
Storebrand Indeks - Norge A I * 0,20% 0,00%
Storebrand Norge A A 4 1,50% 0,00%
Storebrand Norge Fossilfri A A 4 1,50% 0,00%
Storebrand Vekst A A 2 2,00% 0,00%
Storebrand Verdi A A 5 2,00% 0,00%
Norden        
Delphi Nordic A A 2 1,50% 0,00%
Storebrand Indeks - Norden A I * 0,20% 0,00%
Globale        
Delphi Global A A 3 1,50% 0,00%
Delphi Global Valutasikret A * 1,55% 0,00%
Storebrand Ekstra Offensiv P A * 1,20% 0,00%
Storebrand Global ESG A I 4 0,40% 0,00%
Storebrand Global ESG Plus I 4 0,40% 0,00%
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret I * 0,45% 0,00%
Storebrand Global Indeks A I * 0,25% 0,00%
Storebrand Global Indeks Valutsikret A I * 0,30% 0,00%
Storebrand Global Multifactor A F 5 0,75% 0,00%
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A F * 0,80% 0,00%
Storebrand Global Value A F 3 0,75% 0,00%
Storebrand Indeks - Alle Markeder A I * 0,30% 0,00%
Nye markeder        
Storebrand Indeks - Nye Markeder A I * 0,40% 0,00%
Andre indeksfond:        
Ingen        
Miljøfond:        
Delphi Green Trends A A * 1,50% 0,00%
Storebrand Fornybar Energi A * 1,05% 0,00%
Storebrand Global Solutions A A 3 0,75% 0,00%
Storebrand Like Muligheter A A * 1,05% 0,00%

På rating er det Morningstar som brukes, her er karakteren 5 som er best. Det er på aktive fond at karakterer skal tillegges vekt. På indeksfond legger vi ikke vekt på karakter i det hele tatt. Morningstar gir også kombinasjonsfondene karakter. Men de får karakteren basert på feil sammenligningsgrunnlag, slik at vi ser bort fra disse karakterene.

Les dette i sammenheng med våre anbefalinger på hvilke fond du bør velge:

Anbefalte norske aksjefond

Anbefalte nordiske aksjefond

Anbefalte globale aksjefond

Anbefalte aksjefond nye markeder

Andre spareprodukter

Storebrand har en rekke andre spareprodukter. Vi ser på dem som er mest aktuelle/markedsført mot privatpersoner.

Aksjesparekonto

Storebrands nettside for aksjesparekonto

Aksjesparekonto henger nært sammen med fondstilbudet. Når du kjøper fond er det naturlig å ha, eller opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen har ingen ekstra gebyrer i tillegg til forvaltningskostnadene på fondene.

Storebrand tilbyr en svært mange fond selv (Storebrand, og Delphi, i tillegg til Skagen som de eier. De selger også fond fra en del andre norske fondsleverandører: Alfred Berg, DNB, Fondsfinans, Handelsbanken, Holberg, Nordea, Odin, og SEB.

Storebrand har et middels utvalg av fond. Det er flere forvaltere som har et mye større utvalg. De viktigste fondene er egne fond.

Storebrand selger de fleste eksterne fondene til samme pris, eller høyere enn fondsforvalterens priser.

Bruker du Kron er det et mye større utvalg av fond, samtidig som også fondene har noe lavere forvaltningshonorar.

Guide til aksjesparekonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene.

Fondskonto

Storebrands nettside for fondskonto

En fondskonto er en spare eller plasseringsmulighet der du ikke betaler skatt før du realiserer andelene. Du bestemmer selv hvordan pengene skal plasseres innenfor denne kontoen. De årlige kostnadene avhenger av hvilke fond du velger.

Storebrand tilbyr to varianter, Fondskonto, og Ekstrapensjon. Produktene er helt like, men sistnevnte blir markedsført som en måte å spare til pensjon på. Det er ingen ekstra kostnad for disse fondskontoene.

Storebrand har ikke av det aller største utvalget. Hvis du skal plassere i en fondskonto, finnes det andre alternativer som er bedre. Men for sparing i aksjefond er det mer naturlig å bruke en aksjesparekonto.

Guide til fondskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

IPS

Storebrands nettside for IPS

Innen IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år. Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 3.300 kroner.

Storebrand har et forholdsvis bra utvalg, men det er andre som har større og bredere utvalg.

Guide til IPS

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Egen pensjonskonto

Storebrand nettside for egen pensjonskonto.

Med egen pensjonskonto ble det innført såkalt «selvvalgt leverandør». Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker du velger selv. 

Storebrand har et forholdsvis bra utvalg. Men det finnes andre som har bredere utvalg og/eller lavere priser på profilene.

Guide til Egen pensjonskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto

Skadeforsikring

På skadeforsikringer ser vi på fire forsikringer:

 • Bilforsikring
 • Husforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring

Storebrand tilbyr alle disse.

Storebrands nettsider for forsikring.

I Storebrand får du rabatter hvis arbeidsgiver har pensjonsordningen i Storebrand. Medlemmer i yrkesorganisasjoner i Akademikerne får de samme rabattene.

Hvis du har tre eller flere forsikringer i Storebrand får du 15 prosent rabatt. To av forsikringene må være enten bil-, hus-, innbo- eller hytteforsikring.

Noe som gjelder for alle skadeforsikringsselskaper, er at det ikke er mulig å peke ut enkelte selskaper som billigere enn andre. For å skaffe deg de beste forsikringsavtalene må du generelt følge disse rådene:

Finn best pris på skadeforsikringer

Bilforsikring

Storebrands nettside for bilforsikring

Storebrand har to varianter av bilforsikringen - Standard og Super.

Du kan se hvilke karakterer bilforsikringene får i Smarte Pengers Test av bilforsikring. Denne testen sier noe om karakterene bilforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Standard og Super. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på bilforsikringen. Karakteren for Standard er 3,8, på Super er den 5,4. Dette er den høyeste karakteren for bilforsikring.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for bilforsikring i Storebrand.

Les mer om bilforsikring: Guide til bilforsikring.

Husforsikring

Storebrands nettside for husforsikring

Storebrand har to produktvarianter - Standard og Super.

Du kan se hvilke karakterer husforsikringene får i Smarte Pengers Test av husforsikring. Denne testen sier noe om karakterene husforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Standard og Super. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på husforsikringen. Karakteren for Standard er 2,6, på Super er den 5,1, som er likt med den høyeste karakteren på husforsikring.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på husforsikring I Storebrand

Les mer om husforsikring: Guide til husforsikring 

Innboforsikring

Storebrands nettside for innboforsikring.

Storebrand har to alternativer for innboforsikring: Standard og Super. På Super er det utvidet tyveridekning, høyere maksimaldekninger på noen punkter, utvidet dekning til opphold utenfor hjemmet, uflaksforsikring, flytteforsikring.

Du kan se hvilke karakterer innboforsikringene får i Smarte Pengers Test av innboforsikring. Denne testen sier noe om karakterene husforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Standard og Super. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på innboforsikringen. Karakteren for Standard er 4,0, på Super er den 5,3. Dette er den høyeste karakteren blant innboforsikringene.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på innboforsikring I Storebrand.

Det er mange kollektive avtaler på skadeforsikringer gjennom yrkesorganisasjonene. Disse vil være billigere enn individuelle, så fremt du ikke har behov for bare et lite innbobeløp.

Her er en oversikt over de kollektive avtalene på innboforsikring.

Les mer om innboforsikring: Guide til innboforsikring

Reiseforsikring

Storebrands nettside for reiseforsikring.

Storebrand har to alternativer for innboforsikring: Standard og Super.

Du kan se hvilke karakterer reiseforsikringene får i Smarte Pengers Test av reiseforsikring.  Denne testen sier noe om karakterene husforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Standard og Super. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på reiseforsikringen. Karakteren for Standard er 3,2, på Super er den 5,4. Det er den høyeste karakteren på reiseforsikring.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på reiseforsikring I Storebrand

Det er mange rabattavtaler og kollektive avtaler på reiseforsikring gjennom yrkesorganisasjonene. Se denne oversikten.

Les mer om reiseforsikring: Guide til reiseforsikring.

Personforsikring

Her ser vi på fem typer forsikringer:

 • Dødsfallforsikring
 • Uføreforsikringer
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom
 • Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Storebrand tilbyr alle disse forsikringene.

Storebrands nettsider for personforsikring.

Livsforsikring/Dødsfallforsikring

Storebrands nettside for dødsfallforsikring.

Maksimal forsikringssum er 4,5 millioner kroner. Forsikringen kan gjelde til du er 90 år.

Prisene på livsforsikring i Storebrand ligger noe over gjennomsnittet. Prisen beregnes ut fra alder forsikringssum. 

Svært mange yrkesorganisasjoner har gode kollektive avtaler på dødsfallforsikringer. Disse ligger langt under de individuelle i pris. Se oversikten over de kollektive avtalene her.

Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene

Guide til dødsfallforsikring / livsforsikring.

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Uføreforsikring

Storebrands nettsider for uføreforsikringer.

Av uføreforsikringer tilbyr Storebrand uførerente og uførekapital.

Du kan sjekke priser på uførerente på nettsidene til Storebrand.

På uførekapital må du be om priser. Dette er en tilleggsdekning, slik at du må også ha kjøpt uførerente.

Her ser du Smarte Pengers anbefalte uførerente og uførekapital

Uførerente

Dette er en forsikring som kommer til utbetaling månedlig hvis du blir mer enn 40 prosent ufør (normalt 50 prosent), og som har vart i mer enn 12 måneder. Utbetalingen varer til du er 67 år.

Prisene på uførerenten i Storebrand avhenger både av utdanning og yrke. Uførerenten er gradert, det betyr at forsikringssummen blir redusert med uføregraden.

Her kan du se noen priseksempler og nøkkeldata for uførerente i DNB.

Guide til uførerente

Oversikt over selskapenes priser på uførerente

Uførekapital

Storebrand tilbyr også en uførekapital. Denne kommer til utbetaling som en engangsutbetaling ved minst 50 prosent varig uførhet, og at den er bedømt varig.

Guide til uførekapital

Kollektive avtaler

På samme måte som med Dødsfallforsikring er det mange kollektive avtaler gjennom yrkesorganisasjoner.

Dette gjelder på uførekapital. På uførerente er det en annen sak. De som har en kollektiv avtale på uførerente, har en varighet på utbetalingen i bare 4 år. De individuelle uførerentene utbetales til du er fylt 67 år.

Priser på uførerente / uførepensjon

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Barneforsikring

Storebrands nettside for Barneforsikring.

Storebrand har tre produktvarianter, som heter Basis, Ekstra, og Total.

Forskjellen mellom Ekstra og Total er at sistnevnte inkluderer en behandlingsforsikring (helseforsikring). Ekstra koster 4.128 kroner. Total koster 5.904 kroner, som inneholder en uførepensjon på 1 G. I Basis er det ikke inkludert uførepensjon, og koster 2.136 kroner.

Du kan se hvilken karakter barneforsikringene får i Smarte Pengers Test av barneforsikring. Denne testen sier noe om karakterene barneforsikringen får ut fra dekningsomfanget på de tre variantene av barneforsikring. Spesielt må dette vurderes i sammenheng med hvor høy uførepensjonen er, dernest de andre dekningene. Karakteren for Standard er 2,8, for Ekstra 5,4. Dette er den beste karakteren blant alle barneforsikringene.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for barneforsikring i Storebrand.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Guide til barneforsikring.

Barneforsikring - Priser og rabatter

Kritisk sykdom

Storebrands nettside om Kritisk Sykdom.

Du kan se hvilke karakterer forsikringene innen Kritisk sykdom får i Smarte Pengers Test av kritisk sykdom. Denne testen sier noe om karakterene Kritisk sykdom får ut fra dekningsomfanget.  Karakteren for Storebrand er 4,6. Den høyeste karakteren er 5,4 (6 er høyest).

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for kritisk sykdom i Storebrand.

Smarte Penger vurderer hvilke forsikringer som er best innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning.

Guide til Kritisk sykdom,

Kritisk sykdom - Priser og rabatter.

Behandlingsforsikring (helseforsikring)

Storebrands nettside for behandlingsforsikring (helseforsikring)

Du kan se hvilke karakterer behandlingsforsikringene får i Smarte Pengers Test av behandlingsforsikring / helseforsikring. Denne testen sier noe om karakterene behandlingsforsikringen får ut fra dekningsomfanget. Karakteren for Storebrand Topp er 5,2. Den høyeste karakteren er 5,5 (6 er høyest).

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for behandlingsforsikring i Storebrand.

Smarte Penger vurderer hvilke behandlingsforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

Guide til behandlingsforsikring