Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i Sbanken som er rettet mot privatpersoner.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer en rekke bankers produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

  • Lån
  • Innskudd og spareprodukter
  • Bank og kort
  • Skadeforsikring
  • Personforsikring

Andre tilsvarende bankvurderinger

DNB - vurdering av produkter

Eika-bankene - vurdering av produkter

Handelsbanken - vurdering av produkter

KLP Banken - vurdering av produkter

Nordea - vurdering av produkter

OBOS Banken - vurdering av produkter

SpareBank 1 - vurdering av produkter

Storebrand - vurdering av produkter

Lån

Sbanken tilbyr forskjellige former for boliglån, billån, og forbrukslån.

Priser på lån i Sbanken.

Boliglån

Sbankens nettside for boliglån.

OBOS har åpne rentesatser ut fra sikkerhet og lånestørrelse. Renten avhenger av lånestørrelsen. Renteskillet går ved 2 millioner kroner. Det er også 4 skiller for renten avhengig av sikkerheten. Skillene går ved 50 prosent, 60 prosent, 75 prosent, og 85 prosent av markedsverdien. Sbanken oppgir derfor 8 forskjellige rentesatser på boliglån.

På lån under 2 millioner kroner er renten 0,1 prosentpoeng lavere.

Sbanken har den laveste renten fra 50 til 75 prosent av markedsverdien.

På lån opptil 85 prosent av markedsverdi har også Sbanken den laveste renten blant bankene som er åpne for alle.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

Sbanken gir ikke lavere rente til unge boligkjøpere eller førstegangskjøpere.

For ungdomslån må vi derfor sammenligne lånene fra Sbanken med lånene som går opp til 85 prosent av markedsverdi. Sbanken er likevel ikke mer enn omtrent 0,25 prosentpoeng dyrere enn de aller billigste.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

Sbankens nettside for fastrentelån.

Banken tilbyr fastrentelån med 3, 5 og 10 års binding. Det varierer hvordan Sbanken ligger an. I blant er de blant dem med lavest rente.

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Slik finner du frem til det beste fastrentelånet

Se også fastrenteoversikten.

Guide til fastrentelån.

Rammelån

Sbankens nettside for boligkreditt.

Sbanken har den laveste renten av alle på rammelån.  Lånet er også helt uten etableringsgebyr og termingebyr.

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Billån

Sbankens nettside for billån.

Renten avhenger av egenkapitalen. Det skilles mellom 0, 20, og 35 prosent i egenkapital. Renten er blant de aller laveste, spesielt med 0 og 20 prosent sikkerhet. .Lånet er gebyrfritt slik at Sbanken relativt sett er billigere på små lån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå.

Se oversikt over rentesatsene på billån med pant i bilen.

Guide til billån.

Forbrukslån

Sbankens nettside for forbrukslån.

Sbanken er blant de aller billigste når vi ser på de gjennomsnittlige rentene på forbrukslån. Du må derfor alltid søke i Sbanken for å få et konkret tilbud derfra, hvis du skal ta opp et forbrukslån eller refinansiere.

Se Smarte Pengers anbefalinger for å få forbrukslånet til lavest mulig rente.

Her kan du se rentesatsene på forbrukslån, både gjennomsnittlige og laveste.

Guide til forbrukslån.

Kort og betaling

Her ser du prisene på kort og betaling i Sbanken.

Dette området består av brukskonto, nettbank, mobilbank, debetkort, og kredittkort.

Brukskonto/Lønnskonto/Debetkort

Sbankens nettside om kort

Sbankens konto har over lang tid vært blant de beste. Det er ikke gebyr ved minibankuttak i utlandet. Det eneste du betaler er årsgebyret på bankkortet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

Sbankens nettside om kredittkort.

Sbankens kredittkort har blant de laveste rentene blant kredittkortene. Hvis du ikke betaler innenfor forfall, men benytter deg av kreditten er dette av de gunstigste kortene.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

Dette området består av innskuddskontoer, og andre spareprodukter som fond. Her tar vi bare for oss produkter som er rettet mot «vanlige» privatpersoner.

Innskuddskonto

Sbankens nettside for innskuddskonto.

Dette er innskuddsproduktene som Sbanken tilbyr:

Sparekonto
Renten under 100.000 kroner er 0,45 prosentpoeng under det du får fra 100.000 kroner. Renten over 100.000 kroner er omtrent 0,75 prosentpoeng under de med høyest rente.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

BSU
Sbanken har en rente som ligger godt under de beste alternativene.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Fond

Rådene konsentrerer seg om aksjefond. For andre typer fond er det vanskelig å plukke anbefalte fond fordi de ofte er for ulike i plasseringsstrategien. For de fleste er det aksjefond som skal skaffe meravkastningen derfor er det også det klart viktigste.

På aksjefond følger vi de viktigste markedene for vanlige sparere; norske fond, globale fond, nordiske fond, og fond som investerer i fremvoksende markeder (emerging markets). Vi sammenligner fond som har brede mandat, det vil si at de kan investere i hele markedet. Fond som investerer bare i vise segmenter i markedet er ikke helt sammenlignbare med de brede.

Vi deler anbefalingene inn i to: Indeksfond og aktive fond. For indeksfond er det kostnadene som gjelder. For aktive fond er det historikken som teller.

Se også: Kriteriene for Smarte Pengers valg av aksjefond

Aksjefond i Sbanken

Sbankens åpningsside for fond.

Sbankens fondsoversikt.

Sbanken tilbyr en hel rekke fond med en fondsmeny på omtrent 500 fond. På mange av fondene vil den årlige forvaltningskostnaden være lavere enn om du kjøper det hos fondsforvalteren. Dette gjør at Sbanken sammen med Kron og Nordnet) et praktisk sted å kjøpe fond. Det er ingen fond som det belastes kjøps,- eller salgskostnader.

Oversikten under viser de anbefalte fondene. Der ser du den normale forvaltningskostnaden, og hva fondet koster i DNB, Kron, Nordnet og Sbanken tar. På indeksfond er Kron og Sbanken billigst. På aktive aksjefond varierer det hvem som er billigst,

Her kan du se den totale oversikten over hvem som tilbyr aksjefondene billigst.

Det er bare noen få fond som ikke Sbanken har i menyen.

Norske fond Normal Kron Sbanken Nordnet DNB
Alfred Berg Aktiv 1,50% 1,15% 1,11% 1,04% 1,50%
Alfred Berg Gambak 2,00% 1,00% 1,05% 1,29% 1,30%
Alfred Berg Norge Indeks 0,19% 0,22% 0,19% 0,27% 0,20%
DNB Norge Indeks 0,21% 0,21% 0,21% 0,33% 0,21%
Forte Norge 2,00% 1,35% 1,34% 2,05% 2,00%
Holberg Norge A 1,50% 1,00% 1,05% 1,04% 1,20%
KLP AksjeNorge Indeks P 0,18% 0,22% 0,18% 0,28% 0,18%
Storebrand Indeks Norge 0,20% 0,20% 0,16% 0,32% 0,40%
Globale fond          
C WorldWide Globale Aksjer 1,40% 1,15% 1,20% 1,19% 1,40%
DNB Global Indeks 0,20% 0,21% 0,21% 0,33% 0,21%
Handelsbanken Global Tema 1,40% * * 1,69% *
Holberg Global A 1,50% 1,00% 1,05% 1,04% 1,20%
KLP AksjeGlobal Indeks P 0,18% 0,22% 0,18% 0,30% 0,18%
KLP Aksje Verden Indeks Valutasikret P 0,25% 0,26% 0,25% 0,28% 0,25%
Kron Indeks Global 0,15% 0,15% * * *
Odin Global C 1,50% 1,00% 1,06% 1,04% 1,05%
Nordiske fond          
Alfred Berg Nordic Gambak C 2,00% 1,25% 1,35% 1,29% 1,30%
DNB Norden Indeks A 0,24% 0,21% 0,23% 0,33% 0,24%
Handelsbanken Norden Selektiv 1,85% * * 2,14% 1,85%
KLP AksjeNorden Indeks P 0,18% 0,22% 0,18% 0,28% 0,18%
KLP Aksje Norden Mer Samfunnsansvar P 0,18% 0,22% 0,18% * *
Storebrand Indeks - Norden A 0,20% * * * 0,40%
Fremvoksende markeder
C WorldWide Emerging Markets 1,70% 1,25% 1,30% 1,50% 1,50%
DNB Global Emerging Markets Indeks A 0,39% 0,35% 0,36% 0,40% 0,39%
Handelsbanken Vekstmarked Tema 1,60% * * 1,89% 1,60%
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P 0,28% 0,30% 0,28% 0,39% 0,28%
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 0,30% * * 0,30% *

Les dette i sammenheng med våre anbefalinger på hvilke fond du bør velge:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Andre spareprodukter

Av andre spareprodukter tilbyr Sbanken Aksjesparekonto og IPS. 

Aksjesparekonto

Sbankens nettside for aksjesparekonto

Aksjesparekonto henger nært sammen med fondstilbudet. Når du kjøper fond er det naturlig å ha, eller opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen har ingen ekstra gebyrer i tillegg til forvaltningskostnadene i fond.

Sbanken har et meget stort utvalg av fond fra andre fondsleverandører.  De har et utvalg på rundt 500 fond, som dekker alle områder.

Sbanken tar en plattformavgift på 0,30 prosent på aktive aksjefond. For indeksfond er plattformavgiften bare 0,06 prosent.

Mange av prisene på fondene ligger under fondsleverandørenes priser. På indeksfond er ikke prisene høyere enn fondsleverandørenes egne (slik de gjør hos mange andre). Det vil derfor være direkte lønnsomt å kjøpe mange av fondene via Sbanken. 

Guide til aksjesparekonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene.

IPS

Sbankens nettside for IPS

Innen IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år. Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 3.300 kroner.

Sbanken tilbyr et svært stort antall fond, som kan legges inn i IPS. Antallet og bredden er såpass stort at de må regnes som likt med noen andre tilbydere. En fordel som Sbanken har er at plattformavgiften er lav på indeksfond.

Guide til IPS

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Skadeforsikring

Sbanken tilbyr ikke skadeforsikringer.

Personforsikring

Sbanken tilbyr ikke personforsikringer.