Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i Handelsbanken som er rettet mot privatpersoner.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer en rekke bankers produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

 • Lån
 • Innskudd og spareprodukter
 • Bank og kort
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring

Andre tilsvarende bankvurderinger

DNB - vurdering av produkter

Eika-bankene - vurdering av produkter

KLP Banken - vurdering av produkter

Nordea - vurdering av produkter

OBOS Banken - vurdering av produkter

Sbanken- vurdering av produkter

SpareBank 1 - vurdering av produkter

Storebrand - vurdering av produkter

Lån

Handelsbanken tilbyr noen lånetyper, men har svært lite informasjon om lån på sine nettsider.

Boliglån

Handelsbankens nettside for boliglån.

Handelsbanken opererer med eksempel-satser på boliglånene.

De beste vilkårene gis opp til 75 prosent av markedsverdi. Tar vi utgangspunkt i de eksempel-renten som oppgis ligger den godt over de beste tilbudene.

Du må alltid forhandle med Handelsbanken for å få et godt tilbud, da er det mulig å få en lavere rente enn det som står som eksempelrente. Du kan henvise til hva du kan få av renter andre steder, og presse renten et godt stykke nedover i forhold til eksempelrenten.

For eksempel har de en avtale med Juristforbundet, som har en rente som ligger blant de aller laveste (likt som Akademiker-avtalen).

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

Det er ingen opplysninger om boliglån for unge. Som kunde må du få et konkret tilbud.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

Handelsbanken tilbyr fastrente, men har ingen informasjon om dette på nettsidene.

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Slik finner du frem til det beste fastrentelånet

Se oversikten som viser renten på fastrentelån.

Guide til fastrentelån

Rammelån

Handelsbankens nettside for boligkreditt

Handelsbanken opererer med eksempel-satser på boliglånene. Det er samme eksempel-rente som på vanlig boliglån. Denne er mye høyere enn de billigste rammelånene. Ellers er det verdt å merke seg at det er en kvartalsvis provisjon av rammen på 0,05 prosent, det vil si 0,2 prosent per år. Dette fordyrer lånet jo lavere du har trukket opp lånet i forhold til rammen.

Som med vanlig boliglån må du forhandle om hvilken rente du kan få. Dette kan du gjøre parallelt med vanlig boliglån, og få tilbud om begge typer (hvis lånet altså er innenfor 60 posent av markedsverdi).

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Billån

Handelsbankens nettside for billån.

Handelsbanken gir ikke noe prisinformasjon om billån. Du kan ikke regne med å få en rente som er på nivå med de beste.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå.

Se oversikt over rentesatsene på billån med pant i bilen.

Guide til billån.

Båtlån

Handelsbanken ser ikke ut til å gi lån med pant i båt.

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå.

Her ser du en oversikt som viser rentesatsene på båtlån.

Guide til båtlån

Kort og betaling

Dette området består av brukskonto, nettbank, mobilbank, debetkort, og kredittkort.

Handelsbankens prisliste for kort og betalingsformidling.

Brukskonto/Lønnskonto/Debetkort

Handelsbanken nettside om Lønns,- og brukskonto.

Renten er som de fleste andre steder lav. Gebyrene er null ved regningsbetaling, slik at det ikke blir noe særlig å hente på å bytte en brukskonto over til en annen bank. Generelt gjelder det i samtlige banker at det lønner seg å ha minst mulig på denne typen konto. Det viktigste er å bruke andre og gunstigere kort når du er i utlandet. Her kan du kombinere Handelsbanken med andre alternativer. 

På debetkortet er det gebyr ved minibankuttak i utlandet. Det er også gebyrbelagt å ta ut i minibank i andre banker og i dagligvarebutikker.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

Handelsbanken nettside om kredittkort.

Handelsbanken tilbyr to kort.

Handelsbanken Gold
Kortet koster 250 kroner i året. Det er et av de få kortene som har en årskostnad. Betingelsene ellers er gjennomsnittlige dårlige. Det koster 1,5 prosent i uttaksgebyr i minibank.

Kortet er inkludert tre forsikringer:

 • Reiseforsikring. Avbestillingsforsikring som dekker inntil kr 25.000 per person eller kr 40.000 per familie.
 • Du kan umiddelbart handle for inntil 5.000 kroner ved tapt eller forsinket bagasje.
 • Reduksjon i egenandel ved leie av bil.

Reiseforsikring vil de fleste ha likevel. Den største verdien ligger i egenandelsreduksjonen ved leiebil.  Inntil 40.000 kroner dekker denne.  

Handelsbanken Platinium
Kortet koster 1.500 kroner per år.  I kortet inngår concierge service, og priority pas som gir tilgang til mer enn 700 VIP-lounger verden over. Kortet inneholder også reise,- og avbestillingsforsikring.

Reiseforsikringen er gratis i en mengde kort. Det du skal betale 1.500 kroner for må i så fall være concierge-servicen og tilgang til VIP-loungene.

Vilkårene er de samme som i Gold.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

Dette området består av innskuddskontoer, og andre spareprodukter som fond. Her tar vi bare for oss produkter som er rettet mot «vanlige» privatpersoner.

Innskuddskonto

Handelsbankens nettside for innskuddsproduktene.

Dette er innskuddsproduktene som Handelsbanken tilbyr:

Sparekonto
Renten på denne kontoen ligger over 2 prosentpoeng under de beste rentene.

Sparekonto Pluss
Renten under 100.000 kroner ligger omtrent 1,5 prosentpoeng under de beste. Fra 100.000 kroner er renten rett under de beste.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

Sparekonto Ung
Gjelder for personer under 26 år. Renten er rett under de beste alternativene.

BSU
BSU-kontoen ligger i området 0,5 prosentpoeng under den høyest oppnåelige renten i markedet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Fond

Rådene konsentrerer seg om aksjefond. For andre typer fond er det vanskelig å plukke anbefalte fond fordi de ofte er for ulike i plasseringsstrategien. For de fleste er det aksjefond som skal skaffe meravkastningen derfor er det også det klart viktigste.

På aksjefond følger vi de viktigste markedene for vanlige sparere; norske fond, globale fond, nordiske fond, og fond som investerer i fremvoksende markeder (emerging markets). Vi sammenligner fond som har brede mandat, det vil si at de kan investere i hele markedet. Fond som investerer bare i vise segmenter i markedet er ikke helt sammenlignbare med de brede.

Vi deler anbefalingene inn i to: Indeksfond og aktive fond. For indeksfond er det kostnadene som gjelder. For aktive fond er det historikken som teller.

Les mer: Kriteriene for Smarte Pengers valg av aksjefond

Aksjefond fra Handelsbanken

Handelsbankens åpningsside for fondsplasseringer.

Handelsbankens fondsoversikt.

Fondstilbudet må sees i sammenheng med aksjesparekonto. Handelsbanken tilbyr selv en hel rekke fond. De selger ikke fond fra andre fondsleverandører via aksjesparekonto.

Dette er fondene Handelsbanken tilbyr på norske fond, nordiske fond, globale fond, og fremvoksende markeder:

Norske fond

 • Handelsbanken Norge Indeks har en årlig kostnad på 0,30 prosent, som er noe høyere enn de billigste indeksfondene.
 • Handelsbanken Norge Tema utelukker en del bransjer, det viktigste er at det utelukker selskaper innen fossilt brensel. Referanseindeksen er ikke Fondsindeksen, men SIX SRI Norway 50 Index. I forhold til den har dette fondet en dårlig avkastningshistorikk.

Nordiske fond

 • Handelsbanken Index Criteria har en årlig kostnad på 0,40 prosent, som er noe høyere enn de billigste indeksfondene. Fondet investerer ikke i selskaper som ikke er bærekraftige.
 • Handelsbanken Selektiv Norden utelukker en del bransjer, det viktigste er at det utelukker selskaper innen fossilt brensel. I forhold til indeksen har fondet gjort det dårligere. Kostnadene er høye.
 • Handelsbanken Norden Tema har de samme utelukkelsene som Norden Selektiv, men fondet har flere selskaper det investerer i. I forhold til indeksen har fondet gjort det dårligere.
 • Handelsbanken Nordiske SMB utelukker en del bransjer, det viktigste er at det utelukker selskaper innen fossilt brensel. Fondet har en avkastning på nivå med referanseindeksen.

Globale fond

 • Handelsbanken Global Index Criteria har en årlig kostnad på 0,40 prosent, som er noe høyere enn de billigste indeksfondene. Fondet investerer ikke i selskaper som ikke er bærekraftige.
 • Handelsbanken Global SMB Indeks Criteria har en årlig kostnad på 0,60 prosent, og investerer som navnet sier i små selskaper. Fondet investerer ikke i selskaper som ikke er bærekraftige.
 • Handelsbanken Aktiv 100 plasserer pengene i andre fond fra Handelsbanken, og andre fond fra eksterne leverandører. Fondet har et bredt investeringsunivers. Avkastningshistorikken er gjennomsnittlig. Handelsbanken Global Momentum er et faktorfond, og selskaper velges ut fra risikojustert momentum. Fondet er nystartet.
 • Handelsbanken Global Selektiv investerer i bredden av det globale markedet. Fondet utelukker en del bransjer, blant annet fossil brensel. Fondet har dårlig avkastningshitorikk.
 • Handelsbanken Global Tema investerer i bredden av det globale markedet. Fondet ligger omtrent likt med sin indeks de siste 5 årene

Fremvoksende markeder

 • Handelsbanken Emerging Markets Index har en årlig forvaltningskostnad på 0,60 prosent, som er en del dyrere enn de billigste indeksfondene. Fondet investerer ikke i selskaper som ikke er bærekraftige.
 • Handelsbanken EMEA Tema (Øst-Europa inkludert alle tidligere sovjetrepublikker og Hellas, Midtøsten og Afrika). Dette fondet er derfor et mer regionalt fond. Fondet investerer ikke i selskaper som ikke er bærekraftige.
 • Handelsbanken Vekstmarked Tema investerer bredt innenfor Nye Markeder. Fondet investerer ikke i selskaper som ikke er bærekraftige. Avkastning siste 5 og 10 år har omtrent vært som sammenligningsindeksen.

Oversikt over aksjefondene

Dette er fondene i de viktigste gruppene (Norge, Norden, Globale, og Nye markeder). I oversikten har vi tatt med karakterer fra Morningstar, årlige forvaltningskostnader, og kjøps,- og salgskostnader.

Aksjefond T Rating Fv K+S
Norske fond        
Handelsbanken Norge Indeks I * 0,30% 0,00%
Handelsbanken Norge Tema A 2 1,86% 0,00%
Nordiske fond        
Handelsbanken Norden Index Criteria I * 0,40% 0,00%
Handelsbanken Norden Selektiv A 4 1,85% 0,00%
Handelsbanken Norden Tema A 2 1,50% 0,00%
Handelsbanken Nordiske SMB A 3 1,60% 0,00%
Globale fond        
Handelsbanken Aktiv 100 A 3 1,50% 0,00%
Handelsbanken Global Index Criteria I * 0,40% 0,00%
Handelsbanken Global Momentum F * 0,60% 0,00%
Handelsbanken Global Selektiv A 3 1,85% 0,00%
Handelsbanken Global SMB Index Criteria I * 0,60% 0,00%
Handelsbanken Global Tema A 3 1,40% 0,00%
Fremvoksende markeder
Handelsbanken EMEA Tema A * 1,60% 0,00%
Handelsbanken Emerging Markets Index I * 0,60% 0,00%
Handelsbanken Vekstmarked Tema A 4 1,60% 0,00%
Andre indeksfond        
Handelsbanken Europa Index Criteria I * 0,20% 0,00%
Handelsbanken Global Utbytte I * 0,60% 0,00%
Handelsbanken USA Index Criteria I * 0,20% 0,00%
Miljøfond        
Handelsbanken Emerging Markets Index I * 0,60% 0,00%
Handelsbanken USA Index Criteria I * 0,20% 0,00%
Handelsbanken Global Index Criteria I * 0,40% 0,50%
Handelsbanken Global SMB Index Criteria I * 0,60% 0,00%
Handelsbanken Bærekraftig Energi A 4 1,50% 0,00%

På rating er det Morningstar som brukes, her er karakteren 5 som er best. Det er på aktive fond at karakterer skal tillegges vekt. På indeksfond legger vi ikke vekt på karakter i det hele tatt.

Les dette i sammenheng med våre anbefalinger på hvilke fond du bør velge:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Andre spareprodukter

Handelsbanken har en rekke andre spareprodukter. Vi ser på dem som er mest aktuelle/markedsført mot privatpersoner.

Aksjesparekonto

Handelsbankens nettside for aksjesparekonto.

Aksjesparekonto henger nært sammen med fondstilbudet. Når du kjøper fond er det naturlig å ha, eller opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen har ingen ekstra gebyrer i tillegg til forvaltningskostnadene i fond.

Handelsbanken har et lite utvalg på aksjesparekonto. De selger bare egne fond, pluss Skagen-fondene. Fondsutvalget er derfor vesentlig mindre enn hva mange andre tilbyr.

Guide til aksjesparekonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene.

Fondskonto

Handelsbankens nettside for Fondskonto

En fondskonto er en spare eller plasseringsmulighet der du ikke betaler skatt før du realiserer andelene. Du bestemmer selv hvordan pengene skal plasseres innenfor denne kontoen. De årlige kostnadene avhenger av hvilke fond du velger.

Handelsbankens fondskonto har et ekstra gebyr på 0,35 prosent i årlig administrasjonskostnad. Dette kommer i tillegg til de årlige administrasjonskostnadene i fondene som blir valgt. En slik ekstra kostnad gjør dette produktet helt ulønnsomt. Hvis du skal plassere i en fondskonto, finnes det andre alternativer som er bedre. Men for sparing i aksjefond er det mer naturlig å bruke aksjesparekonto.

Guide til fondskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

Individuell pensjonssparing IPS

Handelsbankens nettside for Individuell pensjonssparing IPS.

Innen IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år. Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 3.300 kroner. 

Fondsutvalget består av Handelsbankens egne fond, Skagefondene, og fire ferdige fondsprofiler. Volum og bredde er mindre enn de beste.

Guide til IPS

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Egen pensjonskonto

Handelsbankens nettside om pensjonskonto

Med egen pensjonskonto ble det innført såkalt «selvvalgt leverandør». Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker du velger selv.

Handelsbanken tilbyr pensjonskonto i samarbeid med Gjensidige. Volum og bredde er mindre enn de beste.

Guide til Egen pensjonskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto

Skadeforsikring

Handelsbanken tilbyr ikke skadeforsikringer.

Personforsikring

Her ser vi på fem typer forsikringer:

 • Dødsfallforsikring
 • Uføreforsikringer
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom
 • Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Handelsbanken tilbyr ikke Kritisk sykdom og behandlingsforsikring.

Handelsbankens nettsider for personforsikring.

Det er svært lite informasjon om personforsikringer på nettsidene til Handelsbanken.

Livsforsikring/Dødsfallforsikring

Det er så godt som ingen informasjon om dødsfallforsikringen på Handelsbankens nettsider.

Svært mange yrkesorganisasjoner har gode kollektive avtaler på dødsfallforsikringer. Disse ligger langt under de individuelle i pris. Se oversikten over de kollektive avtalene her.

Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene

Guide til dødsfallforsikring / livsforsikring

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Uføreforsikring

Det er så godt som ingen informasjon om uføreforsikringen på Handelsbankens nettsider.

De tilbyr en engangsutbetaling (uførekapital) ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet, eller om du har mottatt arbeidsavklaringspenger fra NAV i 48/36 måneder (avhengig av når sykmeldingen starter), og har fått innvilget vedtak for 12 nye måneder. 

Handelsbanken tilbyr ikke uførerente.

Her ser du Smarte Pengers anbefalte uførerenter og uførekapital.

Guide til uførekapital

Kollektive avtaler

På samme måte som med Dødsfallforsikring er det mange kollektive avtaler gjennom yrkesorganisasjoner.

Dette gjelder på uførekapital. På uførerente er det en annen sak. De som har en kollektiv avtale på uførerente, har en varighet på utbetalingen i bare 4 år. De individuelle uførerentene utbetales til du er fylt 67 år.

Priser på uførerente / uførepensjon

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Barneforsikring

Handelsbankens nettside for barneforsikring.

Det oppgis svært lite informasjon om barneforsikringen på nettsidene til Handelsbanken. Det som fremgår er at Handelsbanken har tre varianter av barneforsikring.

Prisene er 2.076 kroner for barneforsikring uten uførepensjon. Med 0,4 G i uførepensjon koster den 3.072 kroner. Med 0,8 G i uførepensjon koster den 4.068 kroner. For barneforsikringen med høyest uførepensjon er prisen noe høyere enn de beste.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Guide til barneforsikring.

Barneforsikring - Priser og rabatter.