Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i Eika-bankene som er rettet mot privatpersoner.

Eika Alliansen består av noen og seksti selvstendige sparebanker. Bankene har en rekke felles produkter som lages av et Eika-selskap.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer en rekke bankers produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

 • Lån
 • Innskudd og spareprodukter
 • Bank og kort
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring

Andre tilsvarende bankvurderinger

DNB - vurdering av produkter

Handelsbanken - vurdering av produkter

KLP Banken - vurdering av produkter

Nordea - vurdering av produkter

OBOS Banken - vurdering av produkter

Sbanken- vurdering av produkter

SpareBank 1 - vurdering av produkter

Storebrand - vurdering av produkter

Lån

Hver enkelt bank i Eika setter sine egne priser på boliglån. Så godt som alle er regionale banker, og tar ikke imot kunder over hele landet.

Det er ellers ingen av disse bankene som utmerker seg spesielt.

Boliglån

Det er ingen av Eika-bankene som er blant dem som har lavest boliglånsrente på vanlige boliglån. Sjekk din egen bank opp mot anbefalingene og renteoversikten.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

Sunndal Sparebank har blant de aller laveste rentene på Boliglån for unge og Førstehjemslån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

Noen av Eika-bankene tilbyr fastrentelån. Normalt er de ikke å se bland de billigste. Sjekk din egen bank opp mot anbefalingene og fastrenteoversikten.

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Slik finner du frem til det beste fastrentelånet

Se oversikten som viser renten på fastrentelån.

Guide til fastrentelån

Rammelån

Det er ingen av Eika-bankene som er blant dem som har lavest rente på rammelån. Sjekk din egen bank opp mot anbefalingene.

Rammelån kan bare gis opp til 60 prosent av markedsverdi.

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Billån

Eikas nettside for billån.

Det er Eika Kredittbank som står bak Eika-bankenes billån. Veldig mange av dem har derfor identiske vilkår på billån. Du kan også søke om billån direkte på Eika.no.

Renten avhenger av egenkapitalen. Det skilles mellom 0, 20, og 35 prosent i egenkapital. Eika har også et grønt billån som ligger 0,3 prosentpoeng under standard billån. Eika har ganske gjennomsnittlige renter på sine billån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå.

Se oversikt over rentesatsene på billån med pant i bilen.

Guide til billån.

Forbrukslån - Små lån og refinansiering

Det er Eika Kredittbank som står bak Eika-bankenes forbrukslån. Normalt må du være kunde i en av Eika-banken for å få dette lånet.

Eika Kredittbank ligger såpass lavt, både på normalrente at det er vel verdt å sjekke hvilket tilbud du kan få her.

Se Smarte Pengers anbefalinger for å få forbrukslånet til lavest mulig rente.

Her kan du se rentesatsene på forbrukslån, både gjennomsnittlige og laveste.

Guide til forbrukslån.

Kort og betaling

Hver enkelt bank i Eika setter sine egne priser på kort, og betalingsformidling. Så godt som alle er regionale banker, og tar ikke imot kunder over hele landet.

Bruks/lønnskonto

Det er ellers ingen av dem som utmerker seg spesielt. Men forskjellene mellom brukskontoer flest er små.

Det er ikke så mye å hente på å bytte brukskonto hvis Eika-banken har gebyrfri betalingsformidling, spesielt på betalingstjenester.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

De fleste Eika-bankene tilbyr det samme kredittkortet - Eika Gold. Kortet er gebyrfritt ved bruk i utlandet, både minibank-uttak og gebyr ved kjøp.

Rentene er høye. Hvis du ikke betaler inn det skyldige beløpet ved forfall lønner det seg ikke å bruke dette kortet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

Dette området består av innskuddskontoer, og andre spareprodukter som fond. Her tar vi bare for oss produkter som er rettet mot «vanlige» privatpersoner.

På vanlige innskuddskonti setter hver bank sine vilkår.

På andre spareprodukter har Eika-bankene felles produkter.

Bankinnskudd

Det er altså opp til hver enkelt bank å sette innskuddsrentene. De har også forskjellig spekter av innskuddskontoer.

Høyrentekonto

Det er ingen av Eika-banken som er blant de med høyest rente på høyrentekonto.  Eika Kredittbank har en konto som heter SpareSmart. Den har i området 0,5 prosentpoeng lavere rente enn de beste.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

BSU

Eika-bankene er spredd over hele skalaen. Nesten alle Eika-bankene er regionale banker, slik at det ikke er så aktuelt for folk uten tilknytning å sette penger inn på BSU-konto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Fond

Rådene konsentrerer seg om aksjefond. For andre typer fond er det vanskelig å plukke anbefalte fond fordi de ofte er for ulike i plasseringsstrategien. For de fleste er det aksjefond som skal skaffe meravkastningen derfor er det også det klart viktigste.

På aksjefond følger vi de viktigste markedene for vanlige sparere; norske fond, globale fond, nordiske fond, og fond som investerer i fremvoksende markeder (emerging markets). Vi sammenligner fond som har brede mandat, det vil si at de kan investere i hele markedet. Fond som investerer bare i vise segmenter i markedet er ikke helt sammenlignbare med de brede.

Vi deler anbefalingene inn i to: Indeksfond og aktive fond. For indeksfond er det kostnadene som gjelder. For aktive fond er det historikken som teller.

Se også: Kriteriene for Smarte Pengers valg av aksjefond

Aksjefond fra Eika

Eikas åpningsside for fond.

Fondsoversikt for Eika

Fondstilbudet må sees i sammenheng med aksjesparekonto. Eika tilbyr få fond selv. De selger også fond fra i underkant av 20 andre fondslevereandører via aksjesparekonto.

Dette er fondene Eika-bankene tilbyr på norske fond, nordiske fond, globale fond, og nye markeder:

Norske aksjefond

Eika Norge har mulighet til å investere opptil 20 prosent i utlandet, og er derfor ikke et rent norsk fond. Fondet har høye kostnader, og dårlig avkastningshistorikk.

Nordiske aksjefond

Eika Norden har mulighet til å investere opptil 20 prosent utenfor Norden, og er derfor ikke et rent nordisk fond. Fondet har høye kostnader, og dårlig avkastningshistorikk. Eika Alpha har også mulighet til å investere opptil 20 prosent utenfor Norden, og er derfor ikke et rent nordisk fond. Fondet har høye kostnader, og dårlig avkastningshistorikk.

Globale fond

Eika Global er et bredt globalt fond. Det er høye kjøps- og salgskostnader.

Oversikt over aksjefondene

Dette er fondene i de viktigste gruppene (Norge, Norden, Globale, og Fremvoksende markeder). I oversikten har vi tatt med karakterer fra Morningstar, årlige forvaltningskostnader, og kjøps,- og salgskostnader.

Aksjefond T Rating Fv K+S
Norske fond        
Eika Norge A 2 1,50% 2,50%
Nordiske fond        
Eika Norden A 2 1,50% 2,50%
Eika Alpha A 2 2,50% 1,50%
Globale fond        
Eika Global A 3 1,50% 2,50%
Fremvoksende markeder
Ingen        
Andre indeksfond:        
Ingen        
Miljøfond:        
Ingen        

På rating er det Morningstars karakter som brukes, her er det 5 som er best. Det er på aktive fond at karakterer skal tillegges vekt. På indeksfond legger vi ikke vekt på karakter i det hele tatt.

Les dette i sammenheng med våre anbefalinger på hvilke fond du bør velge:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Andre spareprodukter

Eika-alliansen har et par andre felles spareprodukter.

Aksjesparekonto

Eikas nettside for aksjesparekonto.

Aksjesparekonto henger nært sammen med fondstilbudet. Når du kjøper fond er det naturlig å ha, eller opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen har ingen ekstra gebyrer i tillegg til forvaltningskostnadene i fond.

Eika har et stort utvalg av fond. De har selv et lite utvalg av fondsalternativer. Men de selger fond fra over 25 andre fondsforvaltere. Samlet har Eika et ganske tilfredsstillende utvalg av alle typer aksjefond.

Eika selger de fleste eksterne fondene til samme pris som fondsforvalterens egne priser.

Guide til aksjesparekonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene.

IPS - Individuell pensjonssparing

Eikas nettside for IPS.

Innen IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år. Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 3.300 kroner. 

Eika tilbyr en rekke fond i tillegg til sine egne, som kan legges inn i IPS. Antallet og bredden er såpass stort at de må regnes som likt med noen andre tilbydere. Men på nettsiden til Eika-bankene er det vanskelig å få overblikket over hvilke valgmuligheter man har. 

Guide til IPS

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Egen pensjonskonto

Med egen pensjonskonto ble det innført såkalt «selvvalgt leverandør». Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker du velger selv.

Det er veldig lite informasjon om Egne pensjonskonto. Så her må det mer informasjon til skal den i det hele tatt vurderes.

Guide til Egen pensjonskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto

 Skadeforsikring

På skadeforsikringer ser vi på fire forsikringer:

 • Bilforsikring
 • Husforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring

Eika tilbyr alle disse.

Eikas nettsider for forsikring.

Alle forsikringer må kjøpes i en av bankene som er med i Eika-alliansen.

Du får 10 prosent rabatt på forsikringene hvis du har tre forsikringer.

Noe som gjelder for alle skadeforsikringsselskaper, er at det ikke er mulig å peke ut enkelte selskaper som billigere enn andre. For å skaffe deg de beste forsikringsavtalene må du generelt følge disse rådene:

Finn best pris på skadeforsikringer

Eika Pluss

Dette er en samleforsikring som dekker dette:

 • Innbo Pluss
 • Reise Pluss
 • Helseforsikring
 • Verdigjenstandforsikring
 • Onlineforsikring
 • Ulykkesforsikring (ikke oppgitt forsikringssummer på nett)

Det er først og fremst innbo og reise som alle har bruk for. Det er lite trolig at det er det beste valget å velge denne pakkeløsningen.

Pakken koster 5.888 kroner per år for single. 9.108 kroner for to.

Bilforsikring

Eikas nettside for bilforsikring.

Eika har to varianter av bilforsikring - Kasko Basis og Kasko Best.

Du kan se hvilke karakterer bilforsikringene får i Smarte Pengers Test av bilforsikring. Denne testen sier noe om karakterene bilforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Kasko Basis og Kasko Best. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på bilforsikringen. Karakteren for Kasko Basis er 3,9, for Kasko Best er 5,1. Den høyeste karakteren på bilforsikring er 5,4 (6 er høyest)..

Du kan se dekningsdetaljene på Kasko Basis og Kasko Pluss her: Smarte Pengers dekningsoversikt for bilforsikring i Eika.

Les mer om bilforsikring: Guide til bilforsikring.

Husforsikring

Eikas nettside for husforsikring.

Eika har to produktvarianter, Bolig, og Bolig Pluss.

Du kan se hvilke karakterer husforsikringene får i Smarte Pengers Test av husforsikring. Denne testen sier noe om karakterene husforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Bolig og Bolig Pluss. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på husforsikringen. Karakteren for Bolig er 3,1, på Bolig Pluss er den 5,1, som er likt med den høyeste karakteren på husforsikring er 5,1.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på husforsikring I Eika.

Les mer om husforsikring: Guide til husforsikring

Innboforsikring

Eikas nettside for innboforsikring.

Eika har to alternativer for innboforsikring. Innbo og Innbo Pluss.

Du kan se hvilke karakterer innboforsikringene får i Smarte Pengers Test av innboforsikring. Denne testen sier noe om karakterene innboforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Innbo og Innbo Pluss. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på husforsikringen. Karakteren for Innbo er 3,5, på Innbo Pluss er den 4,3. Den høyeste karakteren på innboforsikring er 5,3.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på innboforsikring I Eika.

Det er mange kollektive avtaler på skadeforsikringer gjennom yrkesorganisasjonene. Disse vil være billigere enn individuelle, så fremt du ikke har behov for bare et lite innbobeløp.

Her er en oversikt over de kollektive avtalene på innboforsikring.

Les mer om innboforsikring: Guide til innboforsikring

Reiseforsikring

Eika nettside for reiseforsikring.

Eika har to varianter av reiseforsikringen; Reise og Reise Pluss.

Du kan se hvilke karakterer reiseforsikringene får i Smarte Pengers Test av reiseforsikring. Denne testen sier noe om karakterene reiseforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Reise og Reise Pluss. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på husforsikringen. Karakteren for Reise er 3,9, på Reise Pluss er den 5,2. Den høyeste karakteren på reiseforsikring er 5,4.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på reiseforsikring I Eika.

Det er mange rabattavtaler og kollektive avtaler på reiseforsikring gjennom yrkesorganisasjonene. Se denne oversikten.

Les mer om reiseforsikring: Guide til reiseforsikring.