Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i SpareBank 1-bankene som er rettet mot privatpersoner.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer en rekke bankers produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Det er 15 banker med i SpareBank 1-gruppen. Produkter på innskudd blir priset forskjellig i de enkelte bankene. Men på noen spareprodukter, kredittkort, og forsikringer lages det felles produkter.

Mange av disse bankene er ikke landsdekkende, men holder seg til sin region.

Disse bankene er med:

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Hallingdal

SpareBank 1 Helgeland

SpareBank 1 Lom og Skjåk

SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 Sørøst-Norge

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

 • Lån
 • Innskudd og spareprodukter
 • Bank og kort
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring

Andre tilsvarende bankvurderinger

DNB - vurdering av produkter

Eika-bankene - vurdering av produkter

Handelsbanken - vurdering av produkter

KLP Banken - vurdering av produkter

Nordea - vurdering av produkter

OBOS Banken - vurdering av produkter

Sbanken- vurdering av produkter

Storebrand - vurdering av produkter

Lån

Bankene i denne gruppen tilbyr stort sett alle typer lån.

De enkelte bankene har sine egne priser. Men selve produktspekteret er for en stor del felles.

Boliglån

SpareBank 1 nettside for boliglån.

Bankene her opererer med veiledende satser, eller fra-renter. Det er ingen av disse bankene som utmerker seg ved å ha spesielt lave renter på boliglån.

LO har en avtale med Sparebank 1 på boliglån. Alle SpareBank 1-bankene gir lavere rente. De aller laveste rentene får du i den landsdekkende avtalen som LOfavør har inngått med SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet. Renten er så godt som lik mellom de to. Her må det også tas i betraktning at SpareBank 1 Østlandet deler ut kundeutbytte etter lånestørrelsen. Utbyttet har ligget på rundt 0,2 prosent av lånestørrelsen (av maks 2 millioner).

De gunstige rentesatsene gjelder opp til 75 prosent av markedsverdi. På lån opp til 85 prosent av markedsverdi tilbys det ikke lavere rente. 

Noen av SpareBank 1 - bankene tilbyr grønne lån. Renten er lavere enn boliglånsrenten ellers, og hevder seg blant de bedre.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

SpareBank 1 nettside for Boliglån for unge

Det er en noen SpareBank 1-banker som ikke ligger langt over de med lavest rente som er åpne for alle.

De klart laveste rentene gis gjennom de landsdekkende avtalen med SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet. Disse satsene vil være de laveste. Her må det også tas i betraktning at SpareBank 1 Østlandet deler ut kundeutbytte etter lånestørrelsen. Utbyttet har ligget på rundt 0,2 prosent av lånestørrelse (av maks 2 millioner). 

Det er også flere andre SpareBank 1-banker som ligger blant de med lavest rente innenfor avtalen med LOfavør.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

SpareBank 1 nettside for fastrentelån.

Alle SpareBank 1-bankene tilbyr fastrentelån. Hvor gunstig de er varierer. Som oftest ligger de noe høyere enn de beste bankene.

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Slik finner du det beste fastrentelånet.

Se også fastrenteoversikten.

Rammelån

SpareBank 1 nettside for Flexilån.

Ingen av SpareBank 1-bankene er blant dem som har de laveste rentene på et rammelån (flexilån).

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Billån

SpareBank1s nettside for billån.

Renten vil avhenge av hvilken bank det er. Det er ingen av bankene som er blant de aller billigste på billån.

SpareBank 1 har en avtale med LOfavør. Gjennom denne avtalen kan enkelte av lånene nærme seg de billigste, litt avhengig av egenkapitalandelen.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå.

Se oversikt over rentesatsene på billån med pant i bilen.

Guide til billån.

Båtlån

SpareBank 1 nettside for båtlån.

Noen av SpareBank 1-bankene gir båtlån med sikkerhet i båten. Dette gjøres i samarbeide med blant annet SpareBank Finans Midt-Norge, SpareBank 1 Finans Nord-Norge, og SpareBank Finans 1 Østlandet.

Medlemmer i LOfavør får lavere rente. Hvor konkurransedyktig renten er avhenger av båtstørrelsen og egenkapital. Sjekk i oversikten som viser rentesatsene på båtlån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå.

Guide til båtlån

Forbrukslån

SpareBank1s nettside for forbrukslån.

For å få tilbud på forbrukslån må du søke i den eventuelle SpareBank1-banken du er kunde i. Eller en som opererer i din region. Lånene går gjennom SpareBank 1 Kreditt.

SpareBank 1 Kreditt tilbyr i motsetning til de fleste en fastsatt rente på denne typen lån. Rentene blir satt individuelt i de fleste forbrukslån-bankene. Renten er blant de lavere. Søk i andre banker for å se om du kan få lavere rente andre steder.

Se Smarte Pengers anbefalinger for å få forbrukslånet til lavest mulig rente.

Her kan du se rentesatsene på forbrukslån, både gjennomsnittlige og laveste.

Guide til forbrukslån.

Kort og betaling

Dette området består av brukskonto, nettbank, mobilbank, debetkort, og kredittkort.

SpareBank1s nettside med omtale av kort, konto, og betaling.

Brukskonto/Lønnskonto/Debetkort

Alle SpareBank 1-bankene priser dette individuelt.

Generelt har de fleste gebyrfrie regningsbetalinger. Det er uttak i minibank, uttak i butikk, og ikke minst uttak i minibank i utlandet som utgjør forskjellene.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

SpareBank1s nettside for Mastercard.

Hvis du ikke betaler inn det skyldige beløpet ved forfall lønner det seg ikke å bruke SpareBank1s Kredittkort. Andre kort har lavere rente. Det samme gjelder hvis du skal bruke kortet i utlandet. Det er gratis å bruke SpareBank 1 Kredittkort i minibank i utlandet.

Kortet gir en rekke rabatter på diverse kulturarrangementer. Kortet gir 1 prosent tilbake på alt du kjøper. Men tjenesten koster 120 kroner i året.

Betaler du innen forfall, vil dette være et av de beste kredittkortene.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

Dette området består av innskuddskontoer, og andre spareprodukter som fond. Her tar vi bare for oss produkter som er rettet mot «vanlige» privatpersoner.

Innskuddskonto

SpareBank 1 nettside for sparekontoer.

Rentene i bankene bestemmes av hver enkelt bank. Det er ingen av bankene som har en høyrentekonto som ligger blant de beste.

Dette er det vanlige innskuddsspekteret i SpareBank 1:

Sparekonto
Gir svært lav rente.

Plasseringskonto
Gir høyere rente enn Sparekonto fra 500.000 kroner, men fortsatt lav rente.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

Sparekonto for barn
Gir lav rente.

Sparekonto for ungdom
Gir lav rente.

BSU
SpareBank 1 bankene har en avtale med LO som gir medlemmene 0,25 prosentpoeng høyere rente. Dette gjør at mange av SpareBank 1-bankene ligger høyt på BSU-listen

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Fond

Rådene konsentrerer seg om aksjefond. For andre typer fond er det vanskelig å plukke anbefalte fond fordi de ofte er for ulike i plasseringsstrategien. For de fleste er det aksjefond som skal skaffe meravkastningen derfor er det også det klart viktigste.

På aksjefond følger vi de viktigste markedene for vanlige sparere; norske fond, globale fond, nordiske fond, og fond som investerer i fremvoksende markeder (emerging markets). Vi sammenligner fond som har brede mandat, det vil si at de kan investere i hele markedet. Fond som investerer bare i vise segmenter i markedet er ikke helt sammenlignbare med de brede.

Vi deler anbefalingene inn i to: Indeksfond og aktive fond. For indeksfond er det kostnadene som gjelder. For aktive fond er det historikken som teller.

Les mer: Kriteriene for Smarte Pengers valg av aksjefond

Aksjefond i SpareBank 1-bankene

SpareBank 1 nettside om fond.

SpareBank 1 eier Odin Forvaltning, og det er fond herfra de selger. Oversikt over Odin-fondene.

Fondstilbudet må sees i sammenheng med aksjesparekonto. Via denne kontoen selger de forskjellige bankene også fond fra en del andre fondsleverandører.

SpareBank 1 har lagt om prismodellen på fond. For å få den nye modellen må du aktivt velge den. Om det lønner seg å gå over til den nye modellen avhenger av størrelsen på formidlingshonorarene (plattformavgiften). Les mer om dette i Guide til kostnadene i aksjefond.

Dette er fondene SpareBank 1-bankene tilbyr på norske fond, nordiske fond, globale fond, og fremvoksende markeder fra Odin:

Norske fond

Odin Norge C er et breddefond. Avkastningshistorikken er litt over sammenligningsindeksen over 5 år, noe under over 10 år.

Nordiske fond

Odin Norden C er et breddefond. Avkastningshistorikken er omtrent som sammenligningsindeksen over 5 år, litt under over 10 år.

Odin Small Cap C er et SMB-breddefond. Fondet har nylig startet opp.

Globale fond

Odin Global C er et breddefond. Avkastningshistorikken er noe bedre enn sammenligningsindeksen over 5 år, omtrent lik over 10 år.

Odin Aksje C er et fond som investerer i andre Odin-fond. Avkastningsmessig ligger det litt under sammenligningsindeksen sett over lang tid. Normalposisjonen i fondet er 35 prosent i det norske markedet, og 65 prosent i utlandet. Dette er dermed ikke et breddefond.

Fremvoksende markeder

Odin Emerging Markets C har gjort det dårligere enn sammenligningsindeksen sett over 5 og 10 år.

Oversikt over aksjefondene

Dette er fondene i de viktigste gruppene (Norge, Norden, Globale, og Fremvoksende markeder). I oversikten har vi tatt med karakterer fra Morningstar, årlige forvaltningskostnader, og kjøps,- og salgskostnader.

Dette er kostnadene som Odin tar. Med den nye prismodellen, vil årlige forvaltningskostnad variere fra 1,05 til 1,35 prosent i de forskjellige SpareBank 1-bankene. Under er det kostnaden som Odin tar som oppgis.

Under kolonnen T betyr A at det er et aktivt fond, I at det er et indeksfond.

Aksjefond T Rating Fv K+S
Norske fond        
Odin Norge C A 4 1,50% 0,00%
Nordiske fond        
Odin Norden C A 3 1,50% 0,00%
Globale fond        
Odin Aksje C A 4 1,50% 0,00%
Odin Global C A 4 1,50% 0,00%
Fremvoksende markeder        
Odin Emerging Market C A 3 1,60% 0,00%
Andre indeksfond:        
Ingen        
Miljøfond:        
ODIN Bærekraft F A * 1,05% 0,00%

På rating er det Morningstars karakter som brukes, her er det 5 som er best. Det er på aktive fond at karakterer skal tillegges vekt. På indeksfond legger vi ikke vekt på karakter i det hele tatt.

Les dette i sammenheng med våre anbefalinger på hvilke fond du bør velge:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Andre sparemuligheter

SpareBank 1 har en rekke andre spareprodukter. Vi ser på dem som er mest aktuelle/markedsført mot privatpersoner.

Aksjesparekonto

SpareBank 1 nettside for aksjesparekonto

Oversikt over fond du kan investere i

Aksjesparekonto henger nært sammen med fondstilbudet. Når du kjøper fond er det naturlig å ha, eller opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen har ingen ekstra gebyrer i tillegg til forvaltningskostnadene i fond.

Det varierer noe hvor mange av disse leverandørene som er med i fondstilbudet: Norske: Alfred Berg, Delphi, DNB, Eika, Fondsfinans, Holberg, KLP, Nordea, Odin, Pareto, Skagen, SR-Bank, Storebrand. Utenlandske: BNP Paribas, East Capital, Schroder, Templeton.

Den nye prismodellen (som flere og flere går over til) har fondet en nettopris, på den legges det til en formidlingshonorar (plattformavgift. Det varierer mellom bankene hvilket formidlingshonorar de har lagt seg på.

På aktive fond har de forskjellige bankene et formidlingshonorar på 0,3 til 0,6 prosent. For indeksfond varierer det mellom 0,20 og 0,50 prosent.

Guide til aksjesparekonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene.

Her er en oversikt over de forskjellige formidlingshonorar (plattformavgiftene) for de forskjellige fondstypene:

Bank Aksjefond Indeks Kombi Obl. Pfond
SpareBank 1 Gudbrandsdal 0,40% 0,40% 0,25%-0,30% 0,20% 0,20%
SpareBank 1 Hallingdal 0,50% 0,50% 0,25%-0,35% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 Helgeland 0,3-0,50% 0,30% 0,30-0,40% 0,30% 0,30%
SpareBank 1 Lom & Skjåk 0,40% 0,40% 0,30% 0,20% 0,20%
SpareBank 1 Nordmøre 0,45% 0,20% 0,35%-0,40% 0,30% 0,20%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 0,50% 0,50% 0,30%-0,50% 0,30% 0,30%
SpareBank 1 SMN 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
SpareBank 1 SR-Bank 0,40% 0,20% 0,30% 0,10% 0,10%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 0,40% 0,40% 0,35% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 Østfold Akershus 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
SpareBank 1 Østlandet 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39%

 

Pensjonssparekonto (fondskonto)

SpareBank 1 nettside for Pensjonssparekonto.

Dette er en fondskonto, som er en spare eller plasseringsmulighet der du ikke betaler skatt før du realiserer andelene. Du bestemmer selv hvordan pengene skal plasseres innenfor denne kontoen. De årlige kostnadene avhenger av hvilke fond du velger.

SpareBank 1s fondskonto har et ekstra gebyr på 0,10 prosent i årlig administrasjonskostnad. Dette kommer i tillegg til de årlige administrasjonskostnadene i fondene som blir valgt.

Du kan velge mellom alderstilpasset aldersprofil, eller fire andre profiler. Det er altså små valgmuligheter her. Hvis du skal plassere i en fondskonto, finnes det andre alternativer som er bedre. For sparing i aksjefond er det mer naturlig å bruke aksjesparekonto enn fondskonto.

Guide til fondskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

IPS

SpareBank 1 nettside for IPS

Administrasjon av avtalen koster 0,1 prosent av saldo i hele avtaleperioden. SpareBank 1 tilbyr noen spareprofiler innenfor IPS, ikke enkeltfond. Det er andre som både har billigere løsninger og bredere utvalg.

Guide til IPS

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Egen pensjonskonto

SpareBank 1 nettside for egen pensjonskonto

Med egen pensjonskonto ble det innført såkalt «selvvalgt leverandør». Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker du velger selv.

Guide til Egen pensjonskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto

Skadeforsikring

På skadeforsikringer ser vi på fire forsikringer:

 • Bilforsikring
 • Husforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring

SpareBank 1 tilbyr alle disse.

SpareBank 1 nettsider for forsikring.

Skadeforsikringene i SpareBank 1 er plassert i Fremtind Forsikring. Dette selskapet eier SpareBank 1 sammen med DNB. Forsikringene i SpareBank 1- bankene og DNB er derfor identiske.

Dette er rabattskalaen etter antall forsikringer

 • 10 % samlerabatt med 3 forsikringer
 • 15 % samlerabatt med 4 forsikringer
 • 20 % samlerabatt med 5 forsikringer (dette krever at all kommunikasjon skal være elektronisk)

Det gis 5 prosent rabatt i tillegg om du har et kundeprogram.

Noe som gjelder for alle skadeforsikringsselskaper er at det ikke er mulig å peke ut enkelte selskaper som billigere enn andre. For å skaffe deg de beste forsikringsavtalene må du generelt følge disse rådene:

Finn best pris på skadeforsikringer

Bilforsikring

SpareBank 1 nettside for bilforsikring.

SpareBank 1 har to varianter av bilforsikring - Topp og Kasko.

Du kan se hvilke karakterer bilforsikringene får i Smarte Pengers Test av bilforsikring. Denne testen sier noe om karakterene bilforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Toppkasko og Kasko. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på bilforsikringen. Karakteren for Kasko er 4,3, på Toppkasko er den 5,2. Den høyeste karakteren på bilforsikring er 5,3 (6 er høyest)..

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for bilforsikring i SpareBank 1 (Fremtind Forsikring).

Les mer om bilforsikring: Guide til bilforsikring.

Husforsikring

SpareBank 1 nettside for husforsikring

SpareBank 1 har to produktvarianter, Standard og Topp.

Du kan se hvilke karakterer husforsikringene får i Smarte Pengers Test av husforsikring. Denne testen sier noe om karakterene husforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Standard og Topp. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på husforsikringen. Karakteren for Standard er 2,6, på Topp er den 4,6. Den høyeste karakteren på husforsikring er 5,1.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på husforsikring I SpareBank 1 (Fremtind Forsikring).

Les mer om husforsikring: Guide til husforsikring

Innboforsikring

SpareBank 1 nettside for innboforsikring.

SpareBank 1 har to alternativer for innboforsikring. Standard og Topp.

Du kan se hvilke karakterer innboforsikringene får i Smarte Pengers Test av innboforsikring. Denne testen sier noe om karakterene innboforsikringen får ut fra dekningsomfanget på reiseforsikringene. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på reiseforsikringen. Karakteren for SpareBank 1 Standard er 3,3, for SpareBank 1 Topp er den 4,7. Den høyeste karakteren på innboforsikring er 5,2.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på innboforsikring I SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Det er mange kollektive avtaler på skadeforsikringer gjennom yrkesorganisasjonene. Disse vil være billigere enn individuelle, så fremt du ikke har behov for bare et lite innbobeløp.

Her er en oversikt over de kollektive avtalene på innboforsikring.

Les mer om innboforsikring: Guide til innboforsikring

Reiseforsikring

SpareBank 1 nettside for reiseforsikring.

Du kan se hvilke karakterer reiseforsikringene får i Smarte Pengers Test av reiseforsikring. Denne testen sier noe om karakterene reiseforsikringen får ut fra dekningsomfanget på reiseforsikringene. Karakteren for SpareBank 1 er 5,0. Den høyeste karakteren på reiseforsikring er 5,4.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på reiseforsikring I SpareBank 1 (Fremtind Forsikring).

Det er mange rabattavtaler og kollektive avtaler på reiseforsikring gjennom yrkesorganisasjonene. Se denne oversikten.

Les mer om reiseforsikring: Guide til reiseforsikring.

Personforsikring

Her ser vi på fem typer forsikringer:

 • Dødsfallforsikring
 • Uføreforsikringer
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom
 • Behandlingsforsikring / Helseforsikring

SpareBank 1 tilbyr alle disse forsikringene.

Personforsikringene i SpareBank 1 er plassert i Fremtind Forsikring. Dette selskapet eier SpareBank 1 sammen med DNB. Forsikringene i SpareBank 1- bankene og DNB er derfor identiske.

Du kan beregne pris på SpareBank 1 personforsikringer her.

Livsforsikring/Dødsfallforsikring

SpareBank 1 nettside om livsforsikring/dødsfallsforsikring.

Forsikringen er plassert i Fremtind Forsikring, og er den samme som DNB tilbyr.

I SpareBank 1 kan du velge forsikringssummer på mellom 100.000 kroner og 10 millioner kroner. Forsikringen kan gjelde til du er 80 år.

På individuell personforsikring er der bare KLP som har lavere pris på gjennomsnittlig pris fra 30 til 50 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse, yrke, og forsikringssum.

Svært mange yrkesorganisasjoner har gode kollektive avtaler på dødsfallforsikringer. Disse ligger langt under de individuelle i pris. Se oversikten over de kollektive avtalene her.

Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene

Guide til dødsfallforsikring / livsforsikring

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Uføreforsikring

SpareBank 1 nettside for uføreforsikringer.

Av uføreforsikringer tilbyr SpareBank 1 uførerente og uførekapital.

Du kan sjekke priser på uførerente på nettsidene til SpareBank 1. På uførekapital må du be om priser.

Her ser du Smarte Pengers anbefalte uførerente og uførekapital

Uførerente

Dette er en forsikring som kommer til utbetaling månedlig hvis du blir mer enn 50 prosent ufør, og som har vart i mer enn 12 måneder. Utbetalingen varer til du er 67 år.

Prisene på uførerenten i SpareBank 1 avhenger både av utdanning og yrke. Uførerenten er ikke gradert, det betyr at du får hele forsikringssummen hvis du er mer enn 50 prosent ufør.

Her kan du se noen priseksempler og nøkkeldata for uførerente i SpareBank 1.

Guide til uførerente

Oversikt over selskapenes priser på uførerente

Uførekapital

SpareBank 1 tilbyr også uførekapital. Denne kommer til utbetaling som en engangsutbetaling ved minst 50 prosent varig uførhet, og at den er bedømt varig. Problemet med en slik type uførekapital er at det kan ta lang tid før du får utbetalt en slik forsikring. Uførekapital med forskuddsbetaling er å foretrekke, fordi denne typen gir en viss utbetaling når du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i ett år.

Guide til uførekapital

Kollektive avtaler

På samme måte som med Dødsfallforsikring er det mange kollektive avtaler gjennom yrkesorganisasjoner.

Dette gjelder på uførekapital. På uførerente er det en annen sak. De som har en kollektiv avtale på uførerente, har en varighet på utbetalingen i bare 4 år. De individuelle uførerentene utbetales til du er fylt 67 år.

Priser på uførerente / uførepensjon

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Guide til uførekapital

Barneforsikring

SpareBank 1 nettside for Barneforsikring

SpareBank 1 har tre produktvarianter, som heter Basis, Pluss og Topp. Dette er den samme forsikringen som DNB har, og som er plassert i Fremtind Forsikring.

For Pluss er forskjellen fra Topp at den har 0,5 G i uførepensjon, mot 1 G i Topp. Topp koster 4.260 kroner, Pluss koster 3.096 kroner. I Basis er det ikke uførepensjon. Den koster 1.932 kroner.

Du kan se hvilken karakter barneforsikringene får i Smarte Pengers Test av barneforsikring. Denne testen sier noe om karakterene barneforsikringen får ut fra dekningsomfanget på de tre variantene av barneforsikring. Spesielt må dette vurderes i sammenheng med hvor høy uførepensjonen er, dernest de andre dekningene. Karakteren for Basis er 2,6, for Pluss 3,8, for Topp 4,8. Beste karakter for barneforsikring er 5,3.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for barneforsikring i SpareBank (Fremtind Forsikring)

Les Smarte Pengers anbefalinger om hvilke barneforsikringer du bør kjøpe.

Guide til barneforsikring.

Barneforsikring - Priser og rabatter

Kritisk sykdom

SpareBank 1 nettside om Kritisk Sykdom.

Dette er den samme forsikringen som DNB har, og som er plassert i Fremtind Forsikring.

Du kan se hvilke karakterer forsikringene innen Kritisk sykdom får i Smarte Pengers Test av kritisk sykdom. Denne testen sier noe om karakterene Kritisk sykdom får ut fra dekningsomfanget. Karakteren for SpareBank 1 er 4,1. Den høyeste karakteren er 5,5 (6 er høyest).

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for kritisk sykdom i SpareBank 1 (Fremtind Forsikring).

Smarte Penger vurderer hvilke behandlingsforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

Guide til Kritisk sykdom.

Kritisk sykdom - Priser og rabatter.

Behandlingsforsikring

SpareBank 1 nettside om behandlingsforsikring.

Dette er den samme forsikringen som DNB har, og som er plassert i Fremtind Forsikring.

Du kan se hvilke karakterer behandlingsforsikringene får i Smarte Pengers Test av behandlingsforsikring / helseforsikring. Denne testen sier noe om karakterene behandlingsforsikringen får ut fra dekningsomfanget. Karakteren for SpareBank 1 er 3,7. Den høyeste karakteren er 5,3 (6 er høyest).

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for behandlingsforsikring i SpareBank 1 (Fremtind Forsikring).

Smarte Penger vurderer hvilke forsikringer som er best innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning.

Guide til behandlingsforsikring