Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i Danske Bank som er rettet mot privatpersoner.

Dette er en vurdering i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer en rekke bankers produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

 • Lån
 • Innskudd og spareprodukter
 • Bank og kort
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring

Lån

Danske Bank tilbyr de fleste typer lån.

Her ser du prisene på lån i Danske Bank.

Boliglån

Danske Banks nettside for boliglån.

Danske Bank opererer med veiledende satser på boliglånene. Tar vi utgangspunkt i de veiledende prisene ligger «vanlige» kunder langt over de beste tilbudene.

De laveste rentene gis opp til 80 prosent av markedsverdi. Her skilles det på lånestørrelsen (skille ved 2 millioner kroner). Betingelsene er fra dyrt til svært dyrt.

Det aller viktigste for deg som er kunde i Danske Bank er at du kan forhandle deg frem til lavere rente enn det som står i den veiledende prislisten. Du kan henvise til hva du kan få av renter andre steder, og presse renten et godt stykke nedover. Det er tilbudet du får etter å ha prutet du skal sammenligne med våre anbefalinger på boliglån.

Danske Bank gir lån opp til 85 prosent. I forhold til de beste alternativene er renten omtrent 0,5-0,75 prosentpoeng høyere.

Akademiker-avtalen
Akadmikerne (med sine underorgansiasjoner) har en avtale med Danske Bank, som har gunstige betingelser. Er du medlem her vil det lønne seg å ta opp boliglånet via denne avtalen.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

Danske Banks nettside for Boliglån Ung.

Danske Banks veiledende rente på boliglån for unge ligger 0,35 prosent under standardvilkårene på boliglån. Denne renten ligger omtrent 0,5 prosentpoeng over det beste åpne tilbudet.

Du beholder vilkårene etter at du har fylt 34 år, så lenge lånet ikke endres.

Akademiker-avtalen
Lånet i Akademikeravtalen er det beste alternativet. Er du medlem lønner det seg å benytte seg av dette tilbudet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

Danske Banks nettside om fastrentelån.

Banken tilbyr fastrentelån med 3, 5 og 10 års binding. De har ligget stabilt blant de beste på fastrentelån.

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Akademiker-avtalen
Fastrentelån i Akademikeravtalen ligger 0,1 prosentpoeng under standard-rentene i Danske Bank. Er du medlem lønner det seg å benytte seg av dette tilbudet.

Slik finner du frem til det beste fastrentelånet

Se oversikten som viser renten på fastrentelån.

Guide til fastrentelån

Boligkreditt (Rammelån)

Danske Banks nettside for Boligkreditt (rammelån).

Renten på rammelån er 0,15 prosentpoeng lavere enn på vanlig nedbetalingslån (ut fra veiledende priser) når rammelånet ligger innenfor 45 prosent av markedsverdi. På rammelån som går opp til 60 prosent av markedsverdi har rammelån en rente som er 0,1 prosentpoeng høyere enn vanlige nedbetalingslån. Renten ligger langt over laveste nivå, også innenfor 45 prosent..

Som med vanlig boliglån må du forhandle om hvilken rente du kan få. Dette kan du gjøre parallelt med vanlig boliglån, og få tilbud om begge typer (hvis lånet altså er innenfor 60 posent av markedsverdi).

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Billån

Danske Banks nettside for billån.

Renten avhenger av egenkapitalen. Det skilles mellom 0, 20, og 35 prosent i egenkapital. Danske Bank har klart høyere rente enn de beste alternativene.

I avtalen som Danske Bank har med Akademikerne er renten på billån blant de aller laveste. Det vil lønne seg å ta opp billån via denne avtalen, hvis du har muligheten.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå.

Se oversikt over rentesatsene på billån med pant i bilen.

Guide til billån.

Båtlån

Danske Bank nettside for båtlån

Det er få långivere som gir lån med pant i båten. Danske Bank er en av de få aktuelle aktørene i dette markedet. Men banken gir bare lån til båter over 7 meter. Her går de bare opp til 65 prosent av kjøpesum, en del andre går opp til 100 prosent. Er noe dyrere enn de beste alternativene.

På samme måte som med billån er det mer lønnsomt å ta opp lån til båt med pant i bolig, enn med rene båtlån.

Også her gir Akademiker-avtalen det billigste båtlånet så lenge egenkapitalen er minst 35 prosent, og båten er over 7 meter.

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå.

Her ser du en oversikt som viser rentesatsene på båtlån.

Guide til båtlån

Kort og betaling

Danske Banks nettside med omtale av kortene.

Dette området består av brukskonto, nettbank, mobilbank, debetkort, og kredittkort.

Danske Bank har tre kundeprogram:

I Basis er et bankkort inkludert. Du kan søke om Basis Kredittkort og 365 Mastercard. Basis er gratis, men du må betale 300 kroner for bankkortet per år. Det koster 40 kroner per minibankuttak i utlandet.

I Gold er bankkortet gratis, men det koster 600 kroner i året å ha dette kundeprogrammet. Dette programmet er derfor i praksis 300 kroner dyrere enn Basis. Den eneste merverdien som monner er at minibankuttak i utlandet er gratis, mot 40 kroner i Basis.

Platinium koster 900 kroner i året. Bankkortet er gratis. Dette programmet koster 300 kroner mer enn Gold. I forhold til Gold er de ekstra fordelene priority pass, concierge service, kjøps og id-tyverforsikring, hjelp ved ID-tyverdi. 

Vurderingen for deg er om dette programmet er verdt å betale 600 kroner mer for enn Basis-programmet, og 300 kroner mer enn Gold, hvis du skal være kunde i Danske Bank.

Brukskonto/Lønnskonto/Debetkort

Innskuddrenten er den samme for alle programmene.

Renten er som de fleste andre andre steder null. Gebyrene er null ved regningsbetaling, slik at det ikke blir noe særlig å hente på å bytte en brukskonto over til en annen bank. Generelt gjelder det i samtlige banker at det lønner seg å ha minst mulig på denne typen konto.

Hvis du har Basis er det viktigste å bruke andre og gunstigere kort når du bruker mininbank i utlandet. I Gold og Platinium er også dette gebyret null. 

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

Vilkårene på kredittkortene er de samme i alle programmene. Eneste forskjellen er at det ikke er inkludert en reise- og avbestillingsforsikring i Basis.

Felles for alle disse kortene er at hvis du ikke betaler inn det skyldige beløpet ved forfall lønner det seg ikke å bruke kortene. Andre kredittkort har lavere rente. Det samme gjelder hvis du skal bruke kortet i utlandet. På kredittkortene i Danske Bank får du et transaksjonsgebyr ved bruk i minibank i utlandet.

Med 365 Privat Mastercard får du den høyeste rabatten når du tanker på Esso. Her får du 3,65 prosent rabatt på alle bensinstasjoner, og 30 øre ekstra på Esso.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

Dette området består av innskuddskontoer, og andre spareprodukter som fond. Her tar vi bare for oss produkter som er rettet mot «vanlige» privatpersoner.

Innskuddskonto

Danske Banks nettside for innskuddsproduktene.

Dette er innskuddsproduktene som Danske Bank tilbyr:

Nettspar
Kontoen «Sparekonto» har svært lav rente.

Spar Aktiv
Denne kontoen har også svært lav rente.

Spar Ekstra
Denne kontoen har svært lav rente.

Spar Platinium
Denne kontoen har litt høyere rente enn de overnevnte kontoene, men fortsatt svært lav.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

Sparekonto for barn og unge
Denne kontoen gir en del høyere rente enn de andre i Danske Bank. Renten ligger i området 0,25 prosentpoeng under de høyeste rentene.

BSU
BSU-kontoen ligger normalt i området 0,50-0,75 prosentpoeng under den høyest oppnåelige renten i markedet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Fond

Rådene konsentrerer seg om aksjefond. For andre typer fond er det vanskelig å plukke ut anbefalte fond fordi de ofte er for ulike i plasseringsstrategien. For de fleste er det aksjefond som skal skaffe meravkastningen, derfor er det også det klart viktigste.

På aksjefond følger vi de viktigste markedene for vanlige sparere; norske fond, globale fond, nordiske fond, og fond som investerer i fremvoksende markeder (emerging markets). Vi sammenligner fond som har brede mandat, det vil si at de kan investere i hele markedet. Fond som investerer bare i visse segmenter i markedet er ikke helt sammenlignbare med de brede.

Vi deler anbefalingene inn i to: Indeksfond og aktive fond. For indeksfond er det kostnadene som gjelder. For aktive fond er det historikken som teller.

Se også: Kriteriene for Smarte Pengers valg av aksjefond

Aksjefond i Danske Bank

Danske Banks åpningsside for fond.

Danske Banks fondsoversikt.

Danske Bank tilbyr en rekke fond. Det er fond fra søsterselskapet Danske Invest de selger. Fondstilbudet må sees i sammenheng med aksjesparekonto. De selger også fond fra i underkant av 20 andre fondslevereandører via aksjesparekonto.

Dette er fondene Danske Bank tilbyr på norske fond, nordiske fond, globale fond, og nye markeder:

Norske aksjefond

 • I det norske markedet har Norge 1 og Norge II en dårlig karakter. Norge 1 har et minsteinnskudd på 1.000 kroner, mens Norge II har 50.000 kroner. Begge fondene investerer i bredden av det norske markedet, Norge I har en årlig forvaltningskostnad på 1,50 prosent (Norge II har 1,25 prosent), og inntil 2,3 prosent i kjøps,- og salgskostnader (null er normalt).
 • I Norge er det Norge Vekst som har gjort det bra. Dette fondet har slått sammenligningsindeksen (SMA-indeksen) mange år på rad. Dette er et fond som investerer i små selskaper, og har en høyere risiko enn norske brede fond. Dette fondet skal sammenlignes med SMB-indeksen, ikke fondsindeksen.
 • De har også et indeksfond, Norway Restricted, klasse NOK, som har et forvatningsgebyr på 0,23 prosent. Dette er bare marginalt dyrere enn de aller billigste indeksfondene. Dette fondet kutter enkelte selskaper som ikke er bærekraftige.

Nordiske aksjefond

Har ingen fond av denne typen.

Globale aksjefond

På Globale fond har de tre indeksfond, som har lave kostnader, men ikke lave nok til å bli anbefalt.

 • Global AC Restricted, klasse NOK kutter enkelte ikke-bærekraftige selskaper. Forvaltningskostnaden er 0,35 prosent.
 • Global Index Restricted Class SA har spesiell fokus på ESG-faktorer. Kostnaden er høy for et indeksfond, med 0,53 prosent.
 • Global Index, klasse NOK h er valutasiket indeksfond. Forvaltningskostnaden er 0,40 prosent.
 • Global Sustainable Future skal fremme bærekraftige formål litt ekstra. Fondet har høye kostnader, historisk gjennomsnittlig avkastning.
 • Horisont 100 er normalt investert med 35 prosent i det norske markedet. Det er altså på ingen måte et globalt fond fullt ut.
 • Horisont Aksje er veldig lik Horisont 100 med en normalandel på 35 prosent i det norske markedet.

Fremvoksende aksjemarkeder (emerging markets)

 • Global Emerging Restricted Class er et indeksfond som har forholdsvis lave kostnader. Dette fondet kutter enkelte selskaper som ikke er bærekraftige. Danske Bank har to fond som heter Global Emerging Markets (Class A som er Luxembourg-basert, og Klasse NOK som er dansk-basert). Det danskebaserte har de laveste kostnadene.
 • Emerging and Frontier Market investerer bredt i Fremvoksende markeder. Fondet har høye kostnader, og dårlig avkastningshistorikk.
 • Global Emerging Markets Small Cap investerer bredt i litt mindre selskaper. Kostnadene er forholdsvis høye, og avkastningshistorikken er gjennomsnittlig.
 • Blant de aktive fondene er det ett med god karakter - Global Emerging Markets, Klasse NOK. De to andre aktive fondene har dårlige karakterer, og er dyre.

Oversikt over aksjefondene

Dette er fondene i de viktigste gruppene (Norge, Norden, Globale, og Nye markeder). I oversikten har vi tatt med karakterer fra Morningstar, årlige forvaltningskostnader, og kjøps,- og salgskostnader.

Under kolonnen T betyr A at det er et aktivt fond, I at det er et indeksfond.

Aksjefond T Rating Fv K+S
Norske fond
Norge I A 3 1,50% 2,30%
Norge II A 3 1,25% 1,80%
Norge Vekst A 5 1,75% 2,30%
Norway Restricted, klasse NOK I * 0,23% 0,18%
Nordiske fond  
Ingen  
Globale fond  
Global AC Restricted, klasse NOK I * 0,35% 0,23%
Global Index, klasse NOK h I * 0,40% 0,00%
Global Index Restricted Class SA I * 0,53% 0,00%
Global Sustainable Future, kl. NOK A 4 1,87% 0,22%
Horisont 100, klasse NOK A 2 1,63% 0,32%
Horisont Aksje A 3 1,74% 2,00%
Fremvoksende markeder
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK I * 0,40% 0,50%
Emerging Markets Small Cap, klasse NOK A 3 2,10% 4,00%
Emerging and Frontier Markets A 1 2,30% 4,00%
Global Emerging Markets, klasse NOK A 3 1,69% 0,71%
Global Emerging Markets Class A A 2 2,05% 4,00%
Andre indeksfond:
Ingen

På rating er det Morningstars karakter som brukes, her er det 5 som er best. Det er på aktive fond at karakterer skal tillegges vekt. På indeksfond legger vi ikke vekt på karakter i det hele tatt.

Les dette i sammenheng med våre anbefalinger på hvilke fond du bør velge:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Andre spareprodukter

Danske Bank har andre spareprodukter. Vi ser på dem som er mest aktuelle/markedsført mot privatpersoner.

Aksjesparekonto

Danske Banks nettside for aksjesparekonto

Aksjesparekonto henger nært sammen med fondstilbudet. Når du kjøper fond er det naturlig å ha, eller opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen har ingen ekstra gebyrer i tillegg til forvaltningskostnadene i fond.

Danske Bank selger fond fra sitt søsterselskap Danica. I tillegg har de avtaler med en håndfull andre fondsleverandører (DNB, Odin, Skagen, Blackrock, East Capital, Fidelity, Parvest).

De har et forholdsvis bra utvalg, men det er andre som har større og bredere utvalg.

Danske Bank selger de eksterne fondene til samme pris som de eksterne fondsforvalteren.

Guide til aksjesparekonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene.

Fondskonto

Danske Banks nettside for Fondskonto

Dette er en fondskonto, som er en spare eller plasseringsmulighet der du ikke betaler skatt før du realiserer andelene. Du bestemmer selv hvordan pengene skal plasseres innenfor denne kontoen. De årlige kostnadene avhenger av hvilke fond du velger. Dette er et produkt fra Danica (et søsterselskap).

Det er en årlig administrasjonskostnad på 0,30 prosent (i tillegg kommer kostnadene på fondene). Du kan plassere pengene i Danica Valg (fire spareprofiler) eller Danica Balanse (alderstilpasset). Med denne administrasjonskostnaden er dette produktet langt fra lønnsomt. Hvis du først skal sette penger i en fondskonto er det andre alternativer som er mye bedre, med gratis fondskonto og bredere utvalg. For investering i aksjefond er aksjesparekonto generelt bedre.

Guide til fondskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

Investeringskonto

Dette er også en fondskonto. Her avhenger kostnadene av beløpet. Under 50.000 kroner koster det 100 kroner, mellom 50` og 250` er kostnaden 200 kroner (i tillegg kommer kostnadene på fondene). På dette spareprodukter kan du investere i alle fond fra Danske Invest, og spareprofilene i Horisont. Det er den samme vurderingen som med fondskonto, men du har et bredere investeringsunivers i dette produktet.

IPS (egen pensjonsforsikring)

Danske Banks nettside for IPS.

Innen IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år (40.000 kroner inntil 2021). Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 3.300 kroner.

Danske Bank selger IPS fra sitt søsterselskap Danica. I tillegg har de avtaler med noen andre fondsleverandører.

De har et forholdsvis bra utvalg, men det er andre som har større og bredere utvalg.

Guide til IPS

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Egen pensjonskonto

Danske Bank nettside om Egen pensjonskonto

Med egen pensjonskonto ble det innført såkalt «selvvalgt leverandør». Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker du velger selv.

Guide til Egen pensjonskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto

Skadeforsikring

På skadeforsikringer ser Smarte Penger på fire forsikringer:

 • Bilforsikring
 • Husforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring

Danske Banks nettsider for skadeforsikring.

Danske Bank selger skadeforsikringer for Tryg Forsikring. Det er ikke noe spesielt med forsikringene som Danske Bank selger. Du får helt vanlige Tryg-forsikringer.

Noe som gjelder for alle skadeforsikringsselskaper er at det ikke er mulig å peke ut enkelte selskaper som billigere enn andre. For å skaffe deg de beste forsikringsavtalene må du generelt følge disse rådene:

Finn best pris på skadeforsikringer

Her kan du se noen av dekningsdetaljene på forsikringene i Tryg:

Bilforsikring - Tryg Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring

Innboforsikring - Tryg Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring

Personforsikring

Her ser vi på fem typer forsikringer:

 • Dødsfallforsikring
 • Uføreforsikringer
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom
 • Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Danske Bank tilbyr ikke behandlingsforsikring.

Danske Banks nettsider for personforsikring.

Personforsikringene som Danske Bank selger, er fra Danica Pensjon (et søsterselskap).

Livsforsikring/Dødsfallforsikring

Danske Banks nettsider for dødsfallsforsikring.

Det er ikke noe informasjon om priser fra dødsfallforsikringen fra Danica. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum. 

Du kan tegne en dødsfallforsikring på opptil 15 millioner kroner. Forsikringen kan gjelde til du er 80 år.

Svært mange yrkesorganisasjoner har gode kollektive avtaler på dødsfallforsikringer. Disse ligger langt under de individuelle i pris. Se oversikten over de kollektive avtalene her.

Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene

Guide til dødsfallforsikring / livsforsikring.

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Uføreforsikringer

Danske Bank tilbyr to typer uføreforsikringer:

Uførhet Total (uførekapital) og Uførerente.

Her ser du Smarte Pengers anbefalte uførerenter og uførekapital.

Uførerente

Dette er en forsikring som kommer til utbetaling månedlig hvis du blir mer enn 50 prosent ufør, og som har vart i mer enn 12 måneder. Utbetalingen varer til du er 67 år.

Prisene på uførerenten i Danske Bank (Danica) avhenger både av utdanning og yrke. Uførerenten er gradert, det betyr at forsikringssummen du får utbetalt graderes etter uføregraden (gitt at du er mer enn 50 prosent ufør.

Her kan du se noen priseksempler og nøkkeldata for uførerente i Danica.

Her ser du Smarte Pengers anbefalte uførerenter.

Guide til uførerente

Oversikt over selskapenes priser på uførerente

Uførekapital

Danica tilbyr en uførekapital med forskuttering. Det vil si at det kommer en viss månedlig utbetaling etter 12 måneders sammenhengende arbeidsuførhet.

Her ser du Smarte Pengers anbefalte uførekapital.

Guide til uførekapital

Kollektive avtaler

På samme måte som med Dødsfallforsikring er det mange kollektive avtaler gjennom yrkesorganisasjoner.

Dette gjelder på uførekapital. På uførerente er det en annen sak. De som har en kollektiv avtale på uførerente, har en varighet på utbetalingen i bare 4 år. De individuelle uførerentene utbetales til du er fylt 67 år.

Priser på uførerente / uførepensjon

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Barneforsikring

Danske Bank nettside for barneforsikring.

Danske Bank selger barneforsikringen fra Danica (Danica Barn Total).

Du kan se hvilken karakter barneforsikringene får i Smarte Pengers Test av barneforsikring. Denne testen sier noe om karakterene barneforsikringen får ut fra dekningsomfanget på barneforsikringene. Spesielt må dette vurderes i sammenheng med hvor høy uførepensjonen er, dernest de andre dekningene. Karakteren for denne barneforsikringen er 4,2. Beste karakter for barneforsikring er 5,3.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for barneforsikring i Danske Bank (Danica)

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene.

Guide til barneforsikring.

Barneforsikring - Priser og rabatter

Kritisk sykdom

Danske Banks nettside for Kritisk Sykdom.

Danske Bank selger Kritisk Sykdom fra Danica.

Du kan se hvilke karakterer forsikringene innen Kritisk sykdom får i Smarte Pengers Test av kritisk sykdom. Denne testen sier noe om karakterene Kritisk sykdom får ut fra dekningsomfanget. Karakteren for Danica er 3,6. Den høyeste karakteren er 5,5 (6 er høyest).

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for kritisk sykdom i Danica.

Smarte Penger vurderer hvilke forsikringer som er best innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning.

Guide til Kritisk sykdom.

Kritisk sykdom - Priser og rabatter

Andre tilsvarende bankvurderinger

DNB - vurdering av produkter

Eika-bankene - vurdering av produkter

Handelsbanken - vurdering av produkter

KLP Banken - vurdering av produkter

Nordea - vurdering av produkter

OBOS Banken - vurdering av produkter

Sbanken- vurdering av produkter

SpareBank 1 - vurdering av produkter

Storebrand - vurdering av produkter