Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i Nordea som er rettet mot privatpersoner.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer en rekke bankers produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

 • Lån
 • Innskudd og spareprodukter
 • Bank og kort
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring

Andre tilsvarende bankvurderinger

DNB - vurdering av produkter

Eika-bankene - vurdering av produkter

Handelsbanken - vurdering av produkter

KLP Banken - vurdering av produkter

OBOS Banken - vurdering av produkter

Sbanken- vurdering av produkter

SpareBank 1 - vurdering av produkter

Storebrand - vurdering av produkter

Lån

Nordea tilbyr alle typer lån.

Premium-kunder har veiledende satser som er lavere enn andre kunder i Nordea. For å bli Premium-kunde må du enten ha 800.000 kroner i bruttoinntekt (evt 1,2 millioner kroner i husstandsinntekt), eller minst 500.000 kroner i plasserbar formue. Det er gratis å være Premium-kunde.

Boliglån

Nordeas nettside for boliglån.

Nordea opererer med veiledende satser på boliglånene. Her skiller Nordea mellom to kundegrupper. Premium-kunder får fra 0,1 til 0,4 prosentpoeng lavere rente (avhengig av beløp) enn ordinære kunder.

Tar vi utgangspunkt i de veiledende prisene ligger «vanlige» kunder godt over de beste tilbudene. Her skilles det etter lånestørrelsen (skille ved 2 og 4 millioner kroner). Betingelsene er fra dyrt til svært dyrt. Premium-kunder har litt mer konkurransedyktige priser.

Det aller viktigste for deg som er Nordea-kunde er at du kan forhandle deg frem til lavere rente enn det som står i den veiledende prislisten til Nordea. Du kan henvise til hva du kan få av renter andre steder, og presse renten et godt stykke nedover.

Nordea gir "grønt" lån til boliger med energiklasse A og B. Renten er lavere enn de normale rentesatsene, og er på nivå med mange andre grønne lån.

På lån opp til 85 prosent av markedsverdi er renten bare marginalt høyere enn innenfor 75 prosent. Her ligger Nordea noe over de billigste alternativene som er åpent for alle, særlig Premium-kunder.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

Nordeas nettside for Boliglån Ung.

Det er ingen forskjell på rentesatsene for førstegangskjøpere og andre unge under 34 år. Renten er blant de dårligste både på Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Du beholder vilkårene etter at du har fylt 34 år, inntil du bytter bolig (hvis dere er to, er det den yngste som gjelder).

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

Nordeas nettside om fastrentelån.

Banken tilbyr fastrentelån med 3, 5 og 10 års binding. Hvor gunstig Nordea er på fastrentelån varierer, og må sjekkes når det er aktuelt.

Premium-kunder får 0,1 prosentpoeng lavere rente.

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Slik finner du frem til det beste fastrentelånet

Se oversikten som viser renten på fastrentelån.

Guide til fastrentelån

Rammelån (Boligkreditt)

Nordea nettside for Boligkreditt (rammelån).

Nordea har en høyere rente på Boligkreditt enn på vanlige nedbetalingslån (ut fra veiledende priser). Gebyrene er de samme. Renten fra Nordea ligger langt over de billigste.

Som med vanlig boliglån må du forhandle om hvilken rente du kan få. Dette kan du gjøre parallelt med vanlig boliglån, og få tilbud om begge typer (hvis lånet altså er innenfor 60 posent av markedsverdi).

Rammelån kan bare gis opp til 60 prosent av markedsverdi.

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Billån

Nordeas nettside for billån.

Renten avhenger av egenkapitalen. Det skilles mellom 0, 20, og 35 prosent i egenkapital.

Premium-kunder har 0,1 prosentpoeng lavere rente. Med 35 prosent egenkapital ligger billånene en del over de beste. På de to andre er renten noe høyere enn de billigste.

Billån til yrkesorganisasjoner

Nordea har avtaler med en rekke organisasjoner som NAF, NAL, NITO, Unio, og YS, som har de samme vilkårene som Premium-kunder har.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå.

Se oversikt over rentesatsene på billån med pant i bilen.

Guide til billån.

Båtlån

Nordeas nettside for båtlån.

Banken gir lån både til båter fra 7 meter, og under 7 meter. Nordea går opp til 80 prosent av kjøpesummen i begge klasser. Det er få långivere som gir lån med pant i båten. Nordea er derfor en av de få aktuelle aktørene i dette markedet. De er blant de aller beste på båter under 7 meter. Sjekk i oversikten som viser rentesatsene på båtlån.

På samme måte som med billån er det mer lønnsomt å ta opp lån til båt med pant i bolig, enn med rene båtlån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå.

Guide til båtlån

Forbrukslån

Nordeas nettside for forbrukslån.

I dette markedet er lånetilbudet helt individuelt bestemt. Nordea tilbyr i utgangspunktet en fastsatt rente på denne typen lån, som ligger omtrent på et gjennomsnittlig nivå.

Du vil sannsynligvis kunne få lavere rente enn du vil få i Nordea. Du må du søke flere steder og forhandle om renten for å få det beste tilbudet.

Se Smarte Pengers anbefalinger for å få forbrukslånet til lavest mulig rente.

Her kan du se rentesatsene på forbrukslån, både gjennomsnittlige og laveste.

Guide til forbrukslån.

Kort og betaling

Nordeas nettside med omtale av konto og betalinger.

Dette området består av brukskonto, nettbank, mobilbank, debetkort, og kredittkort.

Prisliste på bank og kort.

Brukskonto/Lønnskonto/Debetkort

I Nordea betaler du 300 kroner i året for dagligbankpakken. Her inngår bankkortet (debetkortet) slik at dette er en normalpris.

Renten er som alle andre steder lav. Gebyrene er null ved regningsbetaling, slik at det ikke blir noe særlig å hente på å bytte en brukskonto over til en annen bank. Generelt gjelder det i samtlige banker at det lønner seg å ha minst mulig på denne typen konto. På debetkortet er det gebyr ved minibankuttak i utlandet.

Det viktigste er å bruke andre og gunstigere kort når du er i utlandet. Her kan du kombinere Nordea med andre alternativer.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

Nordeas nettside om kredittkort med Mastercard.

Nordea har to kredittkort. Nordea Gold og Nordea Premium. Prisene er identiske. Eneste forskjellen er at Nordea Gold koster 50 kroner per år. 

Kredittkortene har noen rabattordninger.

Nordea Premium har i tillegg gratis inngang på over 1.000 flyplasslounger over hele verden.

Hvis du ikke betaler inn det skyldige beløpet ved forfall, lønner det seg ikke å bruke Nordeas forskjellige kredittkort. Andre kort har lavere rente. Det samme gjelder hvis du skal bruke kortet i utlandet. På Nordeas kredittkort får du et transaksjonsgebyrer ved bruk i minibank i utlandet. Bruker du det til å betale varer og tjenester med, og betaler innen fristen er kortet kostnadsfritt å bruke.

Nordea Premium vil lønne seg på grunn av gratis inngang på lounger.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

Dette området består av innskuddskontoer, og andre spareprodukter som fond. Her tar vi bare for oss produkter som er rettet mot «vanlige» privatpersoner.

Innskuddskonto

Nordeas nettside for innskuddsproduktene.

Dette er innskuddsproduktene som Nordea tilbyr:

Sparekonto
Renten opp til 100.000 kroner er omtrent ett prosentpoeng under de beste. Over 100.000 kroner er renten svært lav.

Sparekonto Ekstra
Her er renten mye høyere enn på Sparekontoen når beløpet kommer opp i 100.000 kroner. Fra 500.000 kroner til 2 millioner kroner ligger Nordea helt oppe blant de beste.

Sparekonto 60
Lik som Sparekonto Ekstra. Du får ikke høyere rente av å være 60 år.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

Bufferspar
Renten opp til 100.000 kroner er omtrent ett prosentpoeng under de beste. Over 100.000 kroner er renten svært lav.

BSU
BSU-kontoen ligger i området 0,5 prosentpoeng under den høyeste oppnåelige renten i markedet

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Boligsparekonto
For personer mellom 18 til 33 år. Renten er lik som på BSU, slik at som sparekontoen er denne meget bra. Lønner seg å bruke etter at BSU er fylt opp. Maksimalt sparebeløp på kontoen er 300.000 kroner.

Se bankenes rentesatser på fastrenteinnskudd.

Fond

Rådene konsentrerer seg om aksjefond. For andre typer fond er det vanskelig å plukke anbefalte fond fordi de ofte er for ulike i plasseringsstrategien. For de fleste er det aksjefond som skal skaffe meravkastningen derfor er det også det klart viktigste.

På aksjefond følger vi de viktigste markedene for vanlige sparere; norske fond, globale fond, nordiske fond, og fond som investerer i fremvoksende markeder (emerging markets). Vi sammenligner fond som har brede mandat, det vil si at de kan investere i hele markedet. Fond som investerer bare i vise segmenter i markedet er ikke helt sammenlignbare med de brede.

Vi deler anbefalingene inn i to: Indeksfond og aktive fond. For indeksfond er det kostnadene som gjelder. For aktive fond er det historikken som teller.

Les mer: Kriteriene for våre valg av aksjefond

Aksjefond i Nordea

Nordeas åpningsside for fond.

Nordeas fondsoversikt.

Nordea tilbyr en lang rekke fond. Dette er fond som blir forvaltet fra Norge, Finland, og Luxembourg.

Her er en oversikt over de fondene Nordea tilbyr på Norske fond, Nordiske fond, Globale fond, og Nye markeder:

Norske fond

 • Nordea Avkastning er i utgangspunktet et breddefond, men kan plassere inntil 20 prosent av midlene i utlandet. Sett på lang sikt gjør fondet det omtrent likt med referanseindeksen.
 • Nordea Norge Verdi er også i utgangspunktet et breddefond, men kan plassere inntil 20 prosent av midlene i utlandet. Fondet skal spesielt se på selskaper med stabil inntjening. Sett på lang sikt har fondet ligget litt under referanseindeksen.
 • Nordea Norwegian Stars er et breddefond som har spesiell fokus på bærekraftighet (investerer ikke i energisektoren). Fondet er ganske nytt.

Nordiske fond

 • Nordea Nordic er et nordisk breddefond. Avkastningshistorikken er kort.
 • Nordea Nordic Ideas er et breddefond, med høye kostnader. Fondet har kort avkastningshistorikk.
 • Nordea Nordic Stars er et breddefond som har spesiell fokus på bærekraftighet (investerer ikke i energisektoren). Fondet har hatt en avkastning omtrent på nivå med sammenligningsindeksen.

Globale fond

 • Nordea Global Passive Fund er et indeksfond med en årlig kostnad på 0,40 prosent, som er noe høyere enn de billigste.
 • Nordea Aksjer Verden er et breddefond som kan ha en norsk andel. Avkastningshistorikken er dårligere enn snitt.
 • Nordea World er også et breddefond. Avkastningshistorikken er ganske kort. Kostnadsnivået er lavt for et aktivt fond, med en forvaltningskostnad på 1,00 prosent.
 • Nordea Global Opportunity er et breddefond som ekskluderer en del ikke bærekraftige selskaper. Fondet er valutasikret.
 • Nordea Global Stars er et globalt breddefond som har spesiell fokus på bærekraftighet (investerer ikke i energisektoren). Siden oppstart i 2016 har fondet gjort det en del bedre enn sammenligningsindeksen.
 • Nordea Bærekraftige Aksjer Global investerer veldig likt som referanseindeksen MSCI AWCI, men kutter ikke-bærekraftige selskaper. Kostnaden er 0,90 prosent, som er ganske dyrt til å være et tilnærmet indeksfond.
 • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk er et globalt breddefond som kutter selskaper innen noen kontroversielle bransjer.
 • Nordea Global Enhanced er mer et nord-amerikansk fond, slik at det ikke passer når det er et globalt fond man skal ha.
 • Nordea Global Dividend Fund investerer i selskaper med god utbyttekapasitet. Vil derfor ikke fullt ut være et breddefond fordi det fokuserer på deler av markedet.
 • Nordea Global Enhanced Small Cap har som mål å levere beskjeden meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Fondet er så godt som et indeksfond, og har forholdsvis lave kostnader med 0,65 prosent per år.
 • Nordea Global Small Cap investerer i bredden i selskaper verdt mellom 50 millioner og 10 milliarder dollar. Fondet ligger etter indeks over litt lengre tid, foran på kortere tid.

Nordea har hele 8 fond som vi definerer som breddefond. Blant globale fond har de ett på vår anbefalingsliste. Dette er Nordea Stabile Aksjer Global Etisk. De har også et globalt indeksfond med lave kostnader, årlige forvaltningskostnader er 0,40 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng høyere enn de billigste.

Fremvoksende markeder

 • Nordea Emerging Markets Equities invester i bredden av nye markeder. Avkastningen har vært omtrent som sammenligningsindeksen.
 • Nordea Emerging Stars investerer i bredden av markedet, og har spesiell fokus på bærekraftighet. Fondet har en meget god avkastningshistorikk.
 • Nordea Emerging Markets Enhanced har som mål å levere beskjeden meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Fondet er så godt som et indeksfond, og har lave kostnader med 0,65 prosent per år.
 • Nordea Stable Emerging Markets investerer i bredden av markedet og skal ha et særskilt etisk rammeverk for sine investeringer. Fondet har høye forvaltningskostnader.

Oversikt over aksjefondene

Dette er fondene i de viktigste gruppene (Norge, Norden, Globale, og Nye markeder). I oversikten har vi tatt med karakterer fra Morningstar, årlige forvaltningskostnader, og kjøps,- og salgskostnader.

Aksjefond T Rating Fv K+S
Norge
Nordea Avkastning P 3 1,50% 0,00%
Nordea Norge Verdi A 4 1,50% 0,00%
Nordea Norwegian Stars A A * 1,49% 0,00%
Norden
Nordea Nordic A 3 1,40% 0,00%
Nordea Nordic Ideas A 4 1,79% 0,00%
Nordea Nordic Stars A 3 1,80% 0,00%
Globale
Nordea Aksjer Verden A 3 1,51% 0,00%
Nordea Bærekraftige Aksjer Global A 3 0,90% 0,00%
Nordea Global Dividend Fund A 4 1,50% 0,00%
Nordea Global Enhanced A 5 0,60% 0,00%
Nordea Global Enhanced Small Cap A 3 0,65% 0,00%
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged A * 1,88% 0,00%
Nordea Global Passive Fund I * 0,40% 0,00%
Nordea Global Small Cap A 4 1,83% 0,00%
Nordea Global Stars A 4 1,79% 0,00%
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk A 4 1,50% 0,00%
Nordea World (NOK) A 5 1,00% 0,00%
Nye markeder
Nordea Emerging Markets Enhanced A 3 0,65% 0,00%
Nordea Emerging Market Equities A 3 1,60% 0,00%
Nordea Emerging Stars A 3 1,81% 0,00%
Nordea Stable Emerging Markets A 3 2,12% 0,00%
Andre indeksfond:
Ingen

På rating er det Morningstar som brukes, her er karakteren 5 som er best. Det er på aktive fond at karakterer skal tillegges vekt. På indeksfond legger vi ikke vekt på karakter i det hele tatt.

Les dette i sammenheng med våre anbefalinger på hvilke fond du bør velge:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Andre spareprodukter

Nordea har en rekke andre spareprodukter. Her ser vi på dem som er mest aktuelle/markedsført mot privatpersoner. 

Aksjesparekonto

Nordeas nettside for Aksjesparekonto

Aksjesparekonto henger nært sammen med fondstilbudet. Når du kjøper fond er det naturlig å ha, eller opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen har ingen ekstra gebyrer i tillegg til forvaltningskostnadene i fond.

Nordea tilbyr svært mange fond selv. De selger også fond fra andre fondsleverandører (Black Rock, JPM, Man Group, PGIM, Robeco, Schroder, T. Row Price, Wellington), men det er ikke så mange fond fra dem.

Nordea tilbyr bare ett indeksfond. Samlet sett er ikke dette tilbudet så bra. Det er andre som har vesentlig bredere tilbud.

Guide til aksjesparekonto

Smarte Pengers anbefalte aksjesparekontoer

Fondskonto

Nordea nettside for Fondskonto

En fondskonto er en spare eller plasseringsmulighet der du ikke betaler skatt før du realiserer andelene. Du bestemmer selv hvordan pengene skal plasseres innenfor denne kontoen. De årlige kostnadene avhenger av hvilke fond du velger.

Nordea tilbyr to varianter, Fondskonto, og Fondskonto Pensjon. Produktene er helt like utenom én ting. På Fondskonto Pensjon blir aksjeandelen automatisk trappet ned fra fylte 55 år.

Begge produktene har et ekstra gebyr på 0,35 prosent i årlig administrasjonskostnad. Dette kommer i tillegg til de årlige administrasjonskostnadene i fondene som blir valgt. En slik ekstra kostnad gjør dette produktet helt ulønnsomt. Hvis du skal plassere i en fondskonto, finnes det andre alternativer som er bedre. Men for sparing i aksjefond er det mer naturlig å bruke en aksjesparekonto.

Guide til fondskonto

Les Smarte Pengers vurdering av fondskontoer.

IPS

Nordeas nettside for IPS.

Innen IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år. Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 3.300 kroner.

Nordea har et forholdsvis bra utvalg av fond og spareprofiler, men det er andre som har noe større og bredere utvalg.

Guide til IPS

Smarte Pengers anbefalte IPS-tilbydere.

Egen pensjonskonto

Nordeas nettside for egen pensjonskonto

Med egen pensjonskonto ble det innført såkalt «selvvalgt leverandør». Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker du velger selv.

Nordea tilbyr tre typer profiler - Aktiva Bedrift, Bærekraft, og indeksforvaltning. Alle med ulik grad av aksjeinnhold.  Har stor bredde i profilene som tilbys, med ganske lave priser. Har også mange fond å velge blant.

Guide til Egen pensjonskonto

Anbefalte leverandører av Egen Pensjonskonto (selvvalgt)

Skadeforsikring

På skadeforsikringer ser vi på fire forsikringer:

 • Bilforsikring
 • Husforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring

Nordea nettsider for skadeforsikring.

Nordea selger forsikringer for Gjensidige. Det er akkurat de samme forsikringene som Gjensidige selv selger.

Noe som gjelder for alle skadeforsikringsselskaper, er at det ikke er mulig å peke ut enkelte selskaper som billigere enn andre. For å skaffe deg de beste forsikringsavtalene må du generelt følge disse rådene:

Finn best pris på skadeforsikringer

Her kan du se noen av dekningsdetaljene på forsikringene i Gjensidige:

Bilforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Innboforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Personforsikring

Her ser vi på fem typer forsikringer:

 • Dødsfallforsikring
 • Uføreforsikringer
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom
 • Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Nordea gjennom Nordea Liv tilbyr dødsfallforsikring, uførerente, uførekapital, og kritisk sykdom. På barneforsikring og behandlingsforsikring er det forsikringer fra Gjensidige Forsikring som selges.

Nordea nettsider for personforsikring.

Du kan beregne priser på Nordea personforsikringer her.

Livsforsikring/Dødsfallforsikring

Nordeas nettsider for dødsfallforsikring.

I Nordea kan du velge forsikringssummer på mellom 100.000 kroner og 6 millioner kroner. Forsikringen kan gjelde til du er 75 år.

Nordea har høye priser på dødsfallforsikring. Prisen beregnes ut fra alder og forsikringssum.

Svært mange yrkesorganisasjoner har gode kollektive avtaler på dødsfallforsikringer. Disse ligger langt under de individuelle i pris. Se oversikten over de kollektive avtalene her.

Smarte Penger tester: Dette er de beste dødsfallforsikringene

Guide til dødsfallforsikring / livsforsikring.

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Guide til dødsfallforsikring / livsforsikring

Uføreforsikringer

Nordea nettside for uføreforsikring.

Her ser du Smarte Pengers anbefalte uførerente og uførekapital

Uførerente

Dette er en forsikring som kommer til utbetaling månedlig hvis du blir mer enn 50 prosent ufør, og som har vart i mer enn 12 måneder. Utbetalingen varer til du er 67 år.

Prisene på uførerenten i Nordea avhenger av yrke. Uførerenten er ikke gradert, det betyr at du får hele forsikringssummen hvis du er mer enn 50 prosent ufør.

Her kan du se noen priseksempler og nøkkeldata for uførerente i Nordea.

Guide til uførerente

Oversikt over selskapenes priser på uførerente

Uførekapital

Nordea tilbyr også uførekapital. Denne kommer til utbetaling som en engangsutbetaling ved minst 50 prosent varig uførhet, og at den er bedømt varig.

Guide til uførekapital

Kollektive avtaler

På samme måte som med Dødsfallforsikring er det mange kollektive avtaler gjennom yrkesorganisasjoner.

Dette gjelder på uførekapital. På uførerente er det en annen sak. De som har en kollektiv avtale på uførerente, har en varighet på utbetalingen i bare 4 år. De individuelle uførerentene utbetales til du er fylt 67 år.

Priser på uførerente / uførepensjon

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Barneforsikring

Nordea nettside for barneforsikring.

Nordea selger barneforsikringen fra Gjensidige.

Du kan se hvilken karakter barneforsikringene får i Smarte Pengers Test av barneforsikring. Denne testen sier noe om karakterene barneforsikringen får ut fra dekningsomfanget på barneforsikringene. Spesielt må dette vurderes i sammenheng med hvor høy uførepensjonen er, dernest de andre dekningene. Karakteren for Gjensidiges Barneforsikring er for den som inkluderer 0,4 G i uførepensjon 4,4. For den med 0,8 G i uførepensjon gis det en karakter på 5,0. Beste karakter for barneforsikring er 5,4.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for barneforsikring i Gjensidige.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Guide til barneforsikring.

Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Nordea nettside for alvorlig sykdom.

Du kan se hvilke karakterer forsikringene innen Kritisk sykdom får i Smarte Pengers Test av kritisk sykdom. Denne testen sier noe om karakterene Kritisk sykdom får ut fra dekningsomfanget. Karakteren for Nordea Liv er 3,5. Den høyeste karakteren er 5,4 (6 er høyest).

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for kritisk sykdom i Nordea.

Smarte Penger vurderer hvilke forsikringer som er best innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning.

Guide til Kritisk sykdom.

Kritisk sykdom - Priser og rabatter

Behandlingsforsikring

Nordeas nettside for behandlingsforsikring.

Nordea selger behandlingsforsikringen fra Gjensidige.

Du kan se hvilke karakterer behandlingsforsikringene får i Smarte Pengers Test av behandlingsforsikring / helseforsikring. Denne testen sier noe om karakterene behandlingsforsikringen får ut fra dekningsomfanget. Karakteren for Gjensidige er 5,1. Den høyeste karakteren er 5,5 (6 er høyest).

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for behandlingsforsikring i Gjensidige.

Smarte Penger vurderer hvilke behandlingsforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

Guide til behandlingsforsikring