Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi gjennomgår alle vanlige produkter og tjenester i DNB som er rettet mot privatpersoner.

Smarte Penger gjennomgår og vurderer en rekke bankers produkter. Dette gjøres mot de største enkeltbankene. I tillegg gjøres det også for grupper av banker som Eika-bankene og SpareBank 1-bankene, der det er en rekke felles produkter for alle bankene.

Disse vurderingene gjøres for at det skal være enklere for forbrukere å se hvordan egen bank gjør det mot de beste alternativene. Siden Smarte Penger er fullstendig uavhengig, kan dette gjøres på en 100 prosent nøytral basis.

Gjennomgangen av alle banker delt inn i fem hoveddeler:

 • Lån
 • Innskudd og spareprodukter
 • Bank og kort
 • Skadeforsikring
 • Personforsikring

Du kan utvide hver hoveddel, og se omtalen av de enkelte produktene.

Andre tilsvarende bankvurderinger

Eika-bankene - vurdering av produkter

Handelsbanken - vurdering av produkter

KLP Banken - vurdering av produkter

Nordea - vurdering av produkter

OBOS Banken - vurdering av produkter

Sbanken- vurdering av produkter

SpareBank 1 - vurdering av produkter

Storebrand - vurdering av produkter

Lån

DNB tilbyr de fleste typer lån.

Her ser du prisene på lån i DNB.

Boliglån

DNBs nettside for boliglån.

De laveste rentene gis opp til 75 prosent av markedsverdi. Her skilles det etter lånestørrelsen (skille ved 2 og 4 millioner kroner).

Det aller viktigste for deg som er kunde i DNB er at du kan forhandle deg frem til lavere rente enn det som står i den veiledende prislisten. Du kan henvise til hva du kan få av renter andre steder, og presse renten et godt stykke nedover. Det er tilbudet du får etter å ha prutet du skal sammenligne med våre anbefalinger på boliglån.

Uansett trenger du ikke å betale mer enn avtalen flere boligbyggelag har med DNB, som gir lavere rente (NOBL, TOBB, og USBL). Dette er boligbyggelag alle kan melde seg inn i. Renten på disse lånene ligger rundt 0,2 prosent under laveste veiledende sats (fra 4 mill.). På lån innenfor 85 prosent av markedsverdi er renten 0,1 prosentpoeng høyere enn på lån innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå.

Guide til boliglån.

Se renteoversikten for boliglån.

Boliglån for unge

DNBs nettside for Boliglån Ung.

DNB skiller på vilkårene for Boliglån Ung Start (førstegangskjøpere) og boliglån for unge. DNB har også Boliglån Ung. Men det står at "Øvrige lånesøknader behandles individuelt" (i forhold til Førstehjemslån). Det er dermed de vanlige vilkårene som gjelder opp til 85 prosent av markedsverdi som gjelder for den gruppen, som kjøper sin andre bolig når de er under 34 år.

Førstehjemslånet er mye billigere enn vanlig boliglån. Førstehjemslånet har en rente som ikke er mye høyere enn de beste alternativene som er åpent for alle. Renten på Boliglån for unge ligger langt over de beste.

Uansett trenger du ikke å betale mer enn avtalen flere boligbyggelag (NOBL, TOBB, og USBL) har med DNB. Denne gir den samme renten til førstehjemslån, men mye lavere rente på Ung. Dette er boligbyggelag alle kan melde seg inn i. Renten på Ung er bare litt over de aller laveste for lån som er åpent for alle, for boliglån for unge.

Du beholder vilkårene etter at du har fylt 34 år, inntil du flytter til ny bolig.

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån.

Se renteoversikten for renter på Boliglån for unge, og Førstehjemslån.

Fastrentelån

DNBs nettside om fastrentelån.

Banken tilbyr fastrentelån med 3, 5 og 10 års binding. De har ligget stabilt blant de beste på fastrentelån.

Uansett trenger du ikke å betale mer enn avtalen flere boligbyggelag (NOBL, TOBB, og USBL) har med DNB. Denne gir 0,15 prosentpoeng lavere rente, og vil hevde seg blant de bedre. Dette er boligbyggelag alle kan melde seg inn i. 

Rentesatsene på nye fastrentelån endrer seg fra uke til uke. Derfor vet man ikke hvem hvilken bank som har det beste tilbudet ikke så mange dagene før lånet skal utbetales. Du må derfor alltid sjekke rentene nært opp til at lånet skal utbetales.

Slik finner du frem til det beste fastrentelånet

Se oversikten som viser renten på fastrentelån.

Guide til fastrentelån

Rammelån

DNBs nettside for rammelån.

Renter og gebyrer er på rammelån det samme som på vanlige boliglån. Renten ligger langt over de beste alternativene. Som med boliglån er det veiledende priser på rammelån, der du kan prute ned prisen.

Uansett trenger du ikke å betale mer enn avtalen flere boligbyggelag har med DNB, som gir lavere rente (NOBL, TOBB, og USBL). Dette er boligbyggelag alle kan melde seg inn i. Renten på disse lånene ligger rundt 0,3 prosent under laveste veiledende sats (fra 4 mill.). På lån innenfor 85 prosent av markedsverdi er renten 0,1 prosentpoeng høyere enn på lån innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå.

Guide til rammelån.

Billån

DNBs nettside for billån.

Renten avhenger av egenkapitalen. Det skilles mellom 0, 20, og 35 prosent i egenkapital. DNB har en høyere rente enn de beste alternativene, hvor mye høyere avhenger av størrelsen på egenkapitalandelen. 

Renten i avtalen med boligbyggelagene er 0,1 prosentpoeng lavere.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå.

Se oversikt over rentesatsene på billån med pant i bilen.

Guide til billån.

Båtlån

DNBs nettside for båtlån

Det er få långivere som gir lån med pant i båten. DNB er en av de få aktuelle aktørene i dette markedet. Banken gir lån til båter både under, og fra 7 meter. Er noe dyrere enn de beste alternativene.

På samme måte som med billån er det mer lønnsomt å ta opp lån til båt med pant i bolig, enn med rene båtlån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå.

Her ser du en oversikt som viser rentesatsene på båtlån.

Guide til båtlån

Forbrukslån

DNBs nettside for forbrukslån.

I dette markedet er lånetilbudet for det meste helt individuelt bestemt. Nordea tilbyr i utgangspunktet en fastsatt rente på denne typen lån, som ligger omtrent på et gjennomsnittlig nivå. Gjennom avtalen med boligbyggelagene vil sannsynligvis renten være lavere. Renten der er den samme som DNB oppgir av intervall for renten på forbrukslån.

Du vil sannsynligvis kunne få lavere rente enn du vil få i DNB. Du må du søke flere steder og forhandle om renten for å få det beste tilbudet.

Se Smarte Pengers anbefalinger for å få forbrukslånet til lavest mulig rente.

Her kan du se rentesatsene på forbrukslån, både gjennomsnittlige og laveste.

Guide til forbrukslån.

Senior rammelån

DNB tilbyr ikke denne typen lån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå.

Guide til seniorlån

Kort og betaling

DNBs nettside for dagligbank.

Dette området består av brukskonto, nettbank, mobilbank, debetkort, og kredittkort.

De fleste over 28 år vil ha kundeprogrammet Pluss. For de med høyere inntekt/formue vil kunne få kundeprogrammet Saga. Dette gir litt lavere priser på noen produkter, som diverse lån.

For å bli Saga-kunde må du oppfylle ett av disse kriteriene:

 • Har inntekt høyere enn 1.000.000 kroner
 • Samlet husstandsinntekt høyere 1.500.000 kroner
 • Plasserbar formue over 2.000.000 kroner

Inntekt eller formue må være i DNB.

Prisliste dagligbank

Brukskonto/Lønnskonto/Debetkort

Renten på brukskonto er som alle andre steder lav. Gebyrene er null ved regningsbetaling, slik at det ikke blir noe særlig å hente på å bytte en brukskonto over til en annen bank. Generelt gjelder det i samtlige banker at det lønner seg å ha minst mulig på denne typen konto. På debetkortet er det gebyr ved minibankuttak i utlandet.

Det viktigste er å bruke andre og gunstigere kort når du er i utlandet. Her kan du kombinere DNB med andre alternativer.

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene.

Se sammenligning av bankene i Brukskontokalkulatoren.

Kredittkort

DNBs nettside for kort

Prisliste bank- og kredittkort

Kredittkortene fra DNB gir en rekke rabatter. Som rabattkort er DNB Mastercard blant de aller beste. Det viktigste er det som kalles Supertilbud der du månedlig (varer i 3 dager) får rabatter på 20-30 prosent i kjente butikker når du bruker kredittkortet. Det gis også 3 prosent rabatt på drivstoff. I tillegg faste rabatter i mange butikker.

Når du bruker DNB Mastercard må du betale inn det skyldige beløpet ved forfall, ellers vil det ofte ikke lønne seg ikke å bruke kortene på rabattene. Andre kredittkort har lavere rente. Det samme gjelder hvis du skal bruke kortet i utlandet. Du får et transaksjonsgebyr ved bruk i minibank i utlandet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå.

Guide til kredittkort.

Se hvilket kredittkort som er billigst med kredittkortkalkulatoren.

Innskudd og spareprodukter

Dette området består av innskuddskontoer, og andre spareprodukter som fond. Her tar vi bare for oss produkter som er rettet mot «vanlige» privatpersoner.

Innskuddskonto

DNBs nettside for sparing på konto

Dette er innskuddsproduktene som DNB tilbyr:

Sparekonto
Gir et par prosentpoeng lavere rente enn de bete alternativene.

Sparekonto Pluss
Gir et par prosentpoeng lavere rente enn de beste under 500.000 kroner, og over 2 millioner kroner. Mellom 500.00 og 2 millioner kroner ligger renten rundt 0,4-0,5 prosent under bankene med høyest rente.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Se en sammenligning av bankenes rentesatser på høyrentekonto.

Boligspar Ekstra
Denne kan brukes av personer under 35 år. Denne kontoen er bundet til boligkjøp. Renten er omtrent 0,5 prosentpoeng under de beste alternativene.

Barnas Sparekonto
Renten ligger rundt 0,5 prosentpoeng under de beste alternativene.

BSU
BSU-kontoen ligger normalt i området 0,5 prosentpoeng under den høyest oppnåelige renten i markedet.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå.

Se bankenes rentesatser på BSU.

Fond

Rådene konsentrerer seg om aksjefond. For andre typer fond er det vanskelig å plukke ut anbefalte fond fordi de ofte er for ulike i plasseringsstrategien. For de fleste er det aksjefond som skal skaffe meravkastningen, derfor er det også det klart viktigste.

På aksjefond følger vi de viktigste markedene for vanlige sparere; norske fond, globale fond, nordiske fond, og fond som investerer i fremvoksende markeder (emerging markets). Vi sammenligner fond som har brede mandat, det vil si at de kan investere i hele markedet. Fond som investerer bare i visse segmenter i markedet er ikke helt sammenlignbare med de brede.

Vi deler anbefalingene inn i to: Indeksfond og aktive fond. For indeksfond er det kostnadene som gjelder. For aktive fond er det historikken som teller.

Les mer: Kriteriene for Smarte Pengers valg av aksjefond

Aksjefond i DNB

DNBs nettside for fond

DNBs fondsoversikt

DNB tilbyr en lang rekke fond på forskjellige markeder.

DNB har gått over til å ta en plattformavgift for fondsinvesteringer. Fond som kombineres med plattformavgift har endelsen N (nettofond) etter seg. Men mange kunder bruker fond med det "gamle" systemet. Disse fondene har endelsen A. Det er også fond som har endelsen R. I disse fondene er det et suksesshonorar., tillagt forventet honorar vil denne varianten ha omtrent de samme kostnadene som de to andre. Alle disse tre variantene er det samme fondet, det er bare forskjellig kostnadsstruktur.

Plattformavgiften er 0,30 prosent på aksjefondene. N-fondene har lavere kostnader enn A-fondene. For N-fondene er det summen av plattformavgiften og kostnaden for forvaltningen av fondet som ligger inne som kostnad. Der det tilbys både N-fond og A-fond, har gjerne N-fondene så vidt lavere kostnader.

Her er en oversikt over de fondene DNB tilbyr på Norske fond, Nordiske fond, Globale fond, og Fremvoksende markeder:

Norske aksjefond

 • DNB Norge Indeks A er et indeksfond med lave kostnader (0,21 prosent).
 • DNB Norge N er et breddefond, som har gjort det dårligere enn referanseindeksen.
 • DNB Norge Selektiv N har færre selskaper i porteføljen, og varierer i større grad fra referanseindeksen. Om det har gjort det bedre enn indeksen avhenger av hvilken periode man ser på.
 • DNB SMB investerer i små og mellomstore selskaper. Fondet har gjort det betydelig bedre enn referanseindeksen, som er SMB-indeksen (ikke siste år).

Nordiske aksjefond

 • DNB Norden Indeks er et indeksfond med lave kostnader (0,23 prosent).
 • DNB Norden N er et nordisk breddefond. Også dette fondet har variert mye fra indeksen. Det avhenger også her hvilken periode man ser på, siste år har vært dårlig.

Globale aksjefond

 • DNB Global Indeks A er et indeksfond med lave kostnader (0,21 prosent). DNB Global N er et globalt breddefond. Fondet har gjort det dårligere enn sammenligningsindeksen.
 • DNB Aktiv 100 A investerer normalt 80 prosent globalt og 20 prosent i det norske markedet. Fondet er derfor ikke et rent globalt fond. Fondets investeringer gjøres i andre fond.
 • DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK skal investere i selskaper med lav forventet volatilitet. Fondet har kort historikk, men ligger godt under indeksen.
 • DNB Spare 100 er et fond i fond som investerer i DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks. Fondet investerer normalt 80 prosent globalt og 20 prosent i det norske markedet.

Fremvoksende aksjemarkeder

 • DNB Global Emerging Markets Indeks A er et indeksefond med lave kostnader (0,39 prosent - lavt i denne gruppen).
 • DNB Global Emerging Markets N er et breddefond. som har gjort det temmelig likt som sammenligningsindeksen.

Oversikt over aksjefondene i DNB

Dette er fondene i de fire gruppene.  I oversikten har vi tatt med karakterer fra Morningstar, og årlige forvaltningskostnader. Det er ingen kjøps- og salgskostnader i DNBs fond.

Under kolonnen T betyr A at det er et aktivt fond, I at det er et indeksfond, og F at det er et faktorfond.

Aksjefond      
Norske fond T Rating Fv
DNB Norge N A 2 1,14%
DNB Norge Indeks A I * 0,21%
DNB Norge Selektiv N A 4 1,16%
DNB SMB N A 4 1,17%
Nordiske fond      
DNB Barnefond A I * 0,40%
DNB Norden N A 3 1,14%
DNB Norden Indeks A I * 0,23%
Globale fond      
DNB Aktiv 100 A A 2 1,21%
DNB Low Volatility Equities Retail A N NOK A * 0,96%
DNB Global N A 4 1,14%
DNB Global Indeks A I * 0,21%
DNB Spare 100 I * 0,36%
Fremvoksende markeder      
DNB Global Emerging Markets N A 3 1,20%
DNB Global Emerging Markets Indeks A I * 0,39%
Andre indeksfond:      
DNB Europa Indeks A I * 0,25%
DNB Klima Indeks N I * 0,51%
DNB Spare 100 I * 0,37%
DNB USA Indeks A I * 0,21%
Miljøfond:      
DNB Barnefond A I * 0,40%
DNB Global Lavkarbon A F * 0,61%
DNB Grønt Norden N A * 1,16%
DNB Miljøinvest N A * 1,16%
DNB Future Waves N A * 1,21%
DNB Klima Indeks N I * 0,53%

På rating er det Morningstars karakter som brukes, her er det 5 som er best. Det er på aktive fond at karakterer skal tillegges vekt. På indeksfond legger vi ikke vekt på karakter i det hele tatt.

Les dette i sammenheng med våre anbefalinger på hvilke fond du bør velge:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Andre spareprodukter

DNB har en rekke andre spareprodukter. Her ser vi på dem som er mest aktuelle/markedsført mot privatpersoner. 

Aksjesparekonto

DNBs nettside for Aksjesparekonto

Aksjesparekonto henger nært sammen med fondstilbudet. Når du kjøper fond er det naturlig å ha, eller opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen har ingen ekstra gebyrer i tillegg til forvaltningskostnadene i fond.

DNB tilbyr svært mange fond selv. De selger også fond fra en rekke andre fondsleverandører:

Norske: Norske: Alfred Berg, Arctic, C Worldwide, Danske Invest, Delphi, DNB, Eika, First, Fondsfinans, Fondsforvaltning, Handelsbanken, Holberg, KLP, Landkreditt, Nordea, Norse, Odin, Pareto, SEB, Sissener, Skagen, Storebrand

Utenlandske: AllianceBernstein, Aberdeen, Allianz, Aviva, BlackRock, BNP Paribas, Carnegie, Coho, DWS Investment, East Capital, Fidelity, FIM, Franklin Templeton, Hermes, Invento, Invesco, Janis Henderson, JPM, Jyske, Lannebo, Lazard, Morgan Stanley, Nomura, Norron, Precient Fund, Robeco, Schroder, Sector, Sparinvest, Swedbank, Threadneedle, Tin Fonder, Vonotobel, Wellington

Samlet sett har DNB et svært bredt tilbud på forskjellige fond.

Guide til aksjesparekonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene.

Investeringskonto - Fondskonto

DNBs nettside for Investeringskonto

En Investeringskonto er en Fondskonto. Dette er en spare eller plasseringsmulighet der du ikke betaler skatt før du realiserer andelene. Du bestemmer selv hvordan pengene skal plasseres innenfor denne kontoen. De årlige kostnadene avhenger av hvilke fond du velger.

Det er ingen ekstra gebyr på Investeringskontoen. Det er kun de årlige kostnadene på fondene som betales.

Utvalget fond er mye mindre enn det du har på en aksjesparekonto. På fondskonto kan du også ha obligasjonsfond og pengemarkedsfond, men for den typen fond er ikke utsettelseseffekten av skatten stor.

Guide til fondskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

IPS

DNBs nettside for IPS.

Innen IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år (40.000 kroner inntil 2021). Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 3.300 kroner.

DNB har et forholdsvis bra utvalg av fond og spareprofiler, men det er andre som har noe større og bredere utvalg.

Guide til IPS

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Egen pensjonskonto

DNBs nettside for egen pensjonskonto

Med egen pensjonskonto ble det innført såkalt «selvvalgt leverandør». Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker du velger selv.

I DNB heter denne muligheten for Pensjonskonto Flex. Du kan investere i Pensjonsprofil, Pensjonsprofil Indeks, og Pensjonsprofil ESG. I tillegg kan du velge mellom mange DNB-fond og noen andre eksterne fond.

Guide til Egen pensjonskonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto

Skadeforsikring

På skadeforsikringer ser vi på fire forsikringer:

 • Bilforsikring
 • Husforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring

DNB tilbyr alle disse.

DNBs nettsider for skadeforsikring.

Skadeforsikringene i DNB er plassert i Fremtind Forsikring. Dette selskapet eier DNB 1 sammen med SpareBank 1. Forsikringene i SpareBank 1- bankene og DNB er derfor identiske.

Dette er rabattskalaen etter antall forsikringer

 • 10 % samlerabatt med 3 forsikringer
 • 15 % samlerabatt med 4 forsikringer
 • 20 % samlerabatt med 5 forsikringer (dette krever at all kommunikasjon skal være elektronisk)

Det gis 5 prosent rabatt i tillegg om du har et kundeprogram.

Noe som gjelder for alle skadeforsikringsselskaper, er at det ikke er mulig å peke ut enkelte selskaper som billigere enn andre. For å skaffe deg de beste forsikringsavtalene må du generelt følge disse rådene:

Finn best pris på skadeforsikringer

Bilforsikring

DNBs nettside for bilforsikring.

DNB har to varianter av bilforsikring - Topp og Kasko.

Du kan se hvilke karakterer bilforsikringene får i Smarte Pengers Test av bilforsikring. Denne testen sier noe om karakterene bilforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Toppkasko og Kasko. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på bilforsikringen. Karakteren for Kasko er 4,1, på Toppkasko er den 5,2. Den høyeste karakteren på bilforsikring er 5,4 (6 er høyest).

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt for bilforsikring i DNB (Fremtind Forsikring).

Les mer om bilforsikring: Guide til bilforsikring.

Husforsikring

DNBs nettside for husforsikring

DNB har to produktvarianter, Standard og Topp.

Du kan se hvilke karakterer husforsikringene får i Smarte Pengers Test av husforsikring. Denne testen sier noe om karakterene husforsikringen får ut fra dekningsomfanget på Standard og Topp. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på husforsikringen. Karakteren for Standard er 2,6, på Topp er den 4,6. Den høyeste karakteren på husforsikring er 5,1.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på husforsikring I DNB (Fremtind Forsikring).

Les mer om husforsikring: Guide til husforsikring

Innboforsikring

DNBs nettside for innboforsikring.

DNB har to alternativer for innboforsikring. Standard og Topp.

Du kan se hvilke karakterer innboforsikringene får i Smarte Pengers Test av innboforsikring. Denne testen sier noe om karakterene innboforsikringen får ut fra dekningsomfanget på reiseforsikringene. Dette må vurderes i sammenheng med hvilken pris du får på reiseforsikringen. Karakteren for DNB Standard er 3,4, for DNB Topp er den 4,8. Den høyeste karakteren på innboforsikring er 5,3.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på innboforsikring I DNB (Fremtind Forsikring)

Det er mange kollektive avtaler på skadeforsikringer gjennom yrkesorganisasjonene. Disse vil være billigere enn individuelle, så fremt du ikke har behov for bare et lite innbobeløp.

Her er en oversikt over de kollektive avtalene på innboforsikring.

Les mer om innboforsikring: Guide til innboforsikring

Reiseforsikring

DNBs nettside for reiseforsikring.

Du kan se hvilken karakter reiseforsikringene får i Smarte Pengers Test av reiseforsikring. Denne testen sier noe om karakterene reiseforsikringen får ut fra dekningsomfanget på reiseforsikringene. Karakteren for DNB er 5,1. Den høyeste karakteren på reiseforsikring er 5,4.

Du kan se dekningsdetaljene her: Smarte Pengers dekningsoversikt på reiseforsikring I DNB (Fremtind Forsikring).

Det er mange rabattavtaler og kollektive avtaler på reiseforsikring gjennom yrkesorganisasjonene. Se denne oversikten.

Les mer om reiseforsikring: Guide til reiseforsikring.