Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her finner du alle Smarte Pengers råd om hvilke produkter du skal velge.

Vi gir deg anbefalinger på en rekke markeder, fordelt på disse gruppene:

  • Bank
  • Bolig
  • Bil
  • Fond
  • Forsikring
  • Lån
  • Mobil
  • Pensjon
  • Reise
  • Sparing
Smarte Penger tester bank
Dette er de beste brukskonto / lønnskontoene
Dette er de beste BSU-kontoene nå
Dette er de beste høyrentekontoene nå
Dette er de beste kredittkortene nå
Her er valutauttaket billigst
Vurdering av produktene i din bank

 

Smarte Penger tester boligøkonomiske produkter
Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm
Rabattavtaler på strøm - en vurdering
Dette er de beste boliglånene nå
Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå
Dette er de beste boliglånene for unge nå
Dette er de beste førstehjemslånene nå
Slik finner du den beste boligforsikringen

 

Smarte Penger tester fondsprodukter
Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene
Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder
Dette er de beste globale aksjefondene
Dette er de beste nordiske aksjefondene
Dette er de beste norske aksjefondene
Oversikt over fondsrådene
Dette er de beste obligasjonsfondene
Dette er de beste pengemarkedsfondene
Aksjefond: Her får du lavere forvaltningshonorar på samme aksjefond
Dette er de beste kombinasjonsfondene

 

Smarte Pengers tester forsikring
Dette er de beste barneforsikringene
Rabattavtaler på barneforsikring - en vurdering
Dette er de beste dødsfallforsikringene
Dødsfallsforsikringer er mye billigere gjennom yrkesorganisasjoner
Dette er de beste uføreforsikringene
Uføreforsikringer er mye billigere gjennom yrkesorganisasjoner
Smarte Penger vurderer behandlingsforsikringene
Smarte Penger vurderer forsikringene innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom
Kollektive avtaler på innboforsikring er billigst
Slik finner du den beste bilforsikringen
Slik finner du den beste husforsikringen
Smarte Penger vurderer reiseforsikringene

 

Smarte Penger tester lån:
Dette er de beste billånene nå
Dette er de beste boliglånene nå
Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent nå
Dette er de beste boliglånene for unge nå
Dette er de beste førstehjemslånene nå
Dette er de beste båtlånene nå
Smarte Pengers anbefalinger på valg av forbrukslån
Dette er de beste seniorlånene nå
Dette er de billigste hyttelånene nå
Dette er de beste rammelånene nå
Vurdering av produktene i din bank
Finn billigste byggelån
Velg riktig fastrentelån

 

Smarte Penger tester mobilprodukter
Dette er de beste mobilabonnementene nå
Dette er de beste mobile bredbåndene nå

 

Smarte Penger tester pensjonsprodukter
Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto
Dette er de beste IPS-kontoene
Dette er de beste seniorlånene nå

 

Smarte Penger tester spareprodukter
Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder
Dette er de beste globale aksjefondene
Dette er de beste nordiske aksjefondene
Dette er de beste norske aksjefondene
Dette er de beste BSU-kontoene nå
Dette er de beste høyrentekontoene nå
Dette er de beste fondskontoene
Dette er de beste IPS-kontoene
Oversikt over fondsrådene
Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto
Velg den billigste aksjenettmegleren
Vurdering av produktene i din bank