Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er en oversikt over alle anbefalte aksjefond fra Smarte Penger. I tillegg hvor du kan kjøpe de anbefalte fondene billigst.

Disse anbefalingene er hentet fra disse rådene:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Se også hvilke forhold som bestemmer Smarte Pengers valg av aksjefond.

De viktigste typene fond er globale fond, deretter norske fond. Deretter er «Fremvoksende» viktigere å velge enn nordiske fond grunnet bedre spredning.

Fondene er alfabetisk satt opp innenfor hver gruppe.

Kolonnene viser dette:

  • F: Om det er et aktiv forvaltet fond, eller et indeksfond
  • Minste første gangs innskudd
  • Minste månedlig sparing
  • Årlig forvaltningshonorar
Norske fond F M.innsk Sparing Forv.
Alfred Berg Gambak A 300 300 2,00%
Alfred Berg Norge Indeks I 25 000 * 0,19%
DNB Norge Indeks I 100 100 0,20%
DNB Norge Selektiv A 100 100 1,17%
Fondsfinans Norge A 10 000 1000 1,00%
KLP AksjeNorge Indeks P I 3 000 500 0,18%
SpareBank 1 Norge Verdi A 500 500 1,50%
Storebrand Indeks Norge I 100 100 0,20%
Globale fond
DNB Global A 100 100 1,20%
DNB Global Indeks I 1 000 300 0,21%
Holberg Global A A 1 000 300 1,50%
KLP AksjeGlobal Indeks P I 3 000 500 0,18%
Kron Indeks Global I 100 100 0,15%
Nordea Global Enhanced A A 100 100 0,60%
Pluss Utland Aksje A 50 000 * 1,20%
Nordiske fond
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) I 100 100 0,18%
C WorldWide Norden A 1 000 1000 1,60%
Handelsbanken Norden Selektiv A 1 000 300 1,85%
Holberg Norden A 1 000 300 1,50%
KLP AksjeNorden Indeks P I 3 000 500 0,18%
KLP Aksje Norden Mer Samfunnsansvar P I 3 000 500 0,18%
Storebrand Indeks - Norden A I 100 100 0,20%
Vibrand Norden A 50 000 * 2,00%
Fremvoksende markeder
DNB Global Emerging Markets Indeks A I 100 100 0,39%
Handelsbanken Vekstmarked Tema A 1 000 300 1,60%
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P I 3 000 500 0,28%
Nordea Emerging Market A 100 100 1,60%
Nordnet Indeksfond Emerging Markets I 100 100 0,29%
Odin Emerging Markets F A 3 000 300 1,05%

Her kan du kjøpe de anbefalte aksjefondene til lavest kostnad

Mange av de store forvalterne selger også fond fra andre forvaltere.

Dette kan enten være nettofond der distributøren legger på sin plattformavgift, eller bruttofond der distributøren trekker fra den godtgjørelsen som mottas fra forvaltningshonoraret. Les mer om dette i Guide til kostnadene i aksjefond og andre fond.

Distributørene som er tatt med her selger fond der de kan ha lavere pris enn normalprisen fra forvalteren.

Disse er tatt med:

  • Normalprisen fra forvalteren
  • DNB
  • Kron
  • Nordnet
  • Sbanken
  • Skagen

Kostnader som står i grønt er den billigste distributøren av fondet.

Norske fond Normal DNB Kron Nordnet Sbanken Skagen
Alfred Berg Gambak 2,00% 1,30% 1,25% 1,29% 1,35% 1,20%
Alfred Berg Norge Indeks 0,19% 0,19% 0,22% 0,27% 0,22% 0,39%
DNB Norge Indeks 0,20% 0,20% 0,21% 0,29% 0,20% 0,30%
DNB Norge Selektiv 1,17% 1,15% 1,11% 1,14% 1,17% 1,05%
Fondsfinans Norge 1,00% 1,00% * 0,99% 1,00% 1,20%
KLP AksjeNorge Indeks P 0,18% 0,18% 0,22% 0,28% 0,22% 0,38%
SpareBank 1 Norge Verdi 1,50% * 1,04% * *
Storebrand Indeks Norge 0,20% 0,20% 0,20% 0,29% 0,20% 0,20%
Globale fond
DNB Global 1,20% 1,20% 1,14% 1,10% 1,17% 1,05%
DNB Global Indeks 0,20% 0,21% 0,20% 0,29% 0,20% 0,30%
Holberg Global A 1,50% 1,30% 1,00% 1,04% 1,05% 1,05%
KLP AksjeGlobal Indeks P 0,18% 0,18% 0,22% 0,28% 0,22% 0,38%
Kron Indeks Global 0,15% * 0,15% * * *
Nordea Global Enhanced A 0,60% * * * * 0,80%
Pluss Utland Aksje 1,20% * * * * *
Nordiske fond
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) 0,19% * * * * 0,23%
C WorldWide Norden 1,60% 1,40% 1,65% 1,42% 1,20% 1,60%
Handelsbanken Norden Selektiv 1,85% 1,85% * 2,14% * 2,05%
Holberg Norden 1,50% 1,30% 1,00% 1,04% 1,05% 1,70%
KLP AksjeNorden Indeks P 0,18% 0,18% 0,22% 0,28% 0,22% 0,38%
KLP Aksje Norden Mer Samfunnsansvar P 0,18% 0,20% 0,22% 0,29% 0,22% 0,38%
Storebrand Indeks - Norden A 0,20% 0,40% 0,20% 0,29% 0,20% 0,20%
Vibrand Norden 2,00% * * 1,99% * *
Fremvoksende markeder
DNB Global Emerging Markets Indeks A 0,39% 0,39% 0,35% 0,49% 0,40% 0,39%
Handelsbanken Vekstmarked Tema 1,60% 1,60% * 1,89% * 1,60%
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P 0,28% 0,28% 0,36% 0,41% 0,36% 0,46%
Nordea Emerging Market Enhanced 1,60% * 1,45% 1,09% * 1,80%
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 0,29% * * 0,29% * *
Odin Emerging Markets F 1,05% 1,06% 1,01% 1,04% 1,05% 1,71%

 

Se også:

Guide til aksjefond