Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke pengemarkedsfond du bør velge.

Slik som markedet er i dag anbefaler ikke Smarte Penger å plassere penger i pengemarkedsfond. Den forventede avkastningen er ikke høyere enn det du får i bankene med de beste høyrentekontoene. Skal du plassere pengene med 100 prosent sikkerhet er det derfor høyrentekonto som gjelder. 

Skal du ha meravkastning i rentemarkedet, bør du heller se på obligasjonsfond. Der har du et større utvalg som kan gi deg høyere avkastning. Men heller ikke obligasjonsfond med kort løptid og lav risiko vil ikke gi høyere avkastning enn de beste høyrentekontoene. Du må ta en litt høyere risiko for at du skal kunne få en meravkastning.

Les mer om obligasjonsfond her:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Guide til pengemarkedsfond

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er høyrentekontoene med den høyeste renten

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene