Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke likviditetsfond du bør velge.

Skal du få høyere avkastning på likviditetsfond må du ta en liten risiko. For at det skal være helt risikofritt må du investere i statspapirer, men da blir renten lav.

Det har variert om de beste bankene har hatt høyest rente, eller om likviditetsfondene har hatt det.

Skal du ha litt høyere meravkastning i rentemarkedet, bør du heller se på obligasjonsfond. Der har du et større utvalg som kan gi deg høyere avkastning. Men heller ikke obligasjonsfond med kort løpetid og lav risiko vil gi deg noe særlig høyere avkastning enn de beste høyrentekontoene. Du må ta en litt høyere risiko for at du skal kunne få en meravkastning.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Anbefalte likviditetsfond

Her ser vi på størrelsen på det årlige forvaltningshonoraret, dernest minsteinnskuddet (det må ikke være altfor stort.

Her har vi ett pengemarkedsfond med lav risiko, og tre med normal risiko i et likviditetsfond.

Likviditetsfond Risiko Kostnad Minste-innskudd
KLP Likviditet P Lav risiko 0,10% 100
Skagen Høyrente Normal risiko 0,25% 250
Pareto Likviditet A Normal risiko 0,25% 500
Holberg Likviditet A Normal risiko 0,25% 1 000

 

Slik har avkastningshistorikken vært på høyrentekonto og likviditetsfond

Gjennomsnittet på høyrentekonto er gjennomsnittet for alle banker. I 2023 hadde likviditetsfondene høyere avkastning enn snittet avc de fem beste bankene. I de tidligere to årene var det bankene som hadde den høyeste renten.

Plassering 2023 2022 2021 2020 2019
Gjennomsnitt høyrentekonto 2,47% 0,93% 0,36% 0,70% 1,02%
Gjennomsnitt høyrente fem beste 3,83% 1,74% 1,04%
Likviditetsfond lav risiko 4,45% 1,55% 0,52% 1,18% 1,60%
Likviditetsfond 5,28% 1,36% 0,70% 1,38% 1,90%

 

Se også:

Guide til pengemarkedsfond

Guide til obligasjonsfond

Smarte Penger tester: Dette er høyrentekontoene med den høyeste renten

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene