Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke obligasjonsfond du bør velge.

Obligasjonsfond spenner over et vidt område når det gjelder forventet avkastning og risiko. Forventet avkastning kan være alt fra litt over null med null risiko, til høy risiko med høy forventet avkastning.

Skal obligasjonsfond kunne gi noe særlig høyere avkastning enn de beste høyrentekontoene, må du ta en viss risiko.

Du plukker obligasjonsfond i tre trinn:

  1. Du må først bestemme deg for hvilken hovedgruppe du skal velge fond fra.
  2. Deretter gruppen under hovedgruppen
  3. Til slutt plukke ut fondet

For norske obligasjonsfond er det enkelt å finne frem til den kombinasjonen av rentefølsomhet og kredittrisiko du ønsker å ta.

For gruppen Andre rentefond er det vanskeligere å velge. Du har high Yield fondene som har både høyt avkastningspotensiale og høyt tapspotensiale, altså høy risiko. Mange av disse fondene er valutasikret slik at du ikke tar noen valutarisiko ved å investere i dem.

For de andre obligasjonsfondene er det veldig ulikt hvordan de investerer. Da må man se på investeringsstrategien (som med High Yield fond) for å studere nærmere hvordan pengene blir plassert. 

Guide til obligasjonsfond

Anbefalingene på obligasjonsfond

KLP har de billigste fondene. De har et bredt utvalg av obligasjonsfond med lav kredittrisiko. Her har vi tatt med norske obligasjonsfond som tar en viss risiko for å kunne forvente noe meravkastning utover beste høyrente.

På alle fondene kan det opprettes en spareavtale på minimum 100 kroner i måneden.

Fondsnavn M. innsk. Forvaltning Fondsbetegnelse
Norske obligasjonsfond
KLP FRN 3000 0,10 Obl 0,125 Risk 3
KLP Obligasjon 1 år 3000 0,10 Obl1, risk 2
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar 3000 0,10 Obl1, risk 3
KLP Obligasjon 3 år 3000 0,10 Obl3, risk 2
KLP Kredittobligasjon 3000 0,10 Obl3, risk 3
KLP Statsobligasjon 3000 0,10 Obl5, risk 1
KLP Obligasjon 5 år 3000 0,10 Obl5, risk 2
Andre rentefond
KLP Nåtid 3000 0,22 Plasserer i andre fond i KLP
Internasjonale Obligasjonsfond
KLP Obligasjon Global II 3000 0,20 Durasjon 5,0 - 5,5
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar 3000 0,20 Ikke våpen, tobakk, fossil energi, alkohol, peng.s

Oversikt over norske obligasjonsfond

Oversikt over internasjonale obligasjonsfond

Andre rentefond inkludert high yield

Det er i gruppen Andre rentefond ink High Yield alternativene med høy risiko og høy forventet avkastning finnes. For denne gruppen har vi ikke noen spesifikke anbefalinger.

Skal du først investere i high yield fond er anbefalingen å bruke flere forskjellige fond. Både de som investerer i det norske markedet, og de som investerer i utlandet og er valutasikret. Dette sikrer at du får tilnærmet markedsavkastning i high yield-markedet.

Her kan du se en oversikt over andre rentefond ink high yield.

 

Se også:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste pengemarkedsfondene